Wnioski opracował Dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych Phinance, Grzegorz Kaliszuk.

Kim jest doradca przyszłości? Znamy oczekiwania inwestorów

22 września 2023

Statystki pokazują, że Klienci szukają długoterminowych relacji z Doradcą. Ponad 43% respondentów współpracuje z danym Doradcą od 3 do 5 lat. Prawie 30% utrzymuje tą relacje w okresie od 6 do 10 lat. Jedynie 25% badanych Inwestorów utrzymuje relacje z Doradcą krótsze niż 2 lata.

Zachowanie konsumentów

Dynamicznie zmieniające się otoczenie geopolityczne i makroekonomiczne powoduje równie szybkie transformacje w zachowaniu konsumentów. Pokoleniowe zmiany, jakie zachodzą w społeczeństwach na całym świecie, szybkość dostępu do informacji, nieograniczona globalna konkurencja powoduje nieco wolniejsze, jednak trwałe zmiany w modelu konsumpcyjnym.

Ważne, by uświadomić sobie w tym miejscu, że inwestorzy to także konsumenci – użytkownicy produktów inwestycyjnych. Zatem ich zachowanie również ulega podobnie ciągłym i coraz głębszym zmianom.

​LinkedIn x Coalition Greenwich

LinkedIn razem z Coalition Greenwich (wiodącym globalnym dostawcą strategicznego benchmarkingu oraz analiz dla branży usług finansowych) przeprowadził z końcem 2021 roku badanie na grupie 750 Inwestorów indywidulnych w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka). 

"Understanding the Changing Investor Landscape" ma na celu sprawdzenie opinii inwestorów, głównych pytań i wątpliwości jakie rynek produktów inwestycyjnych u nich budzi, kwestii prawnych i obsługowych z jakimi się mierzą oraz produktów, na które zwracają swoją uwagę i w konsekwencji preferują.

Wyniki są dość jednoznaczne. Inwestorzy szukają w przyszłości długoterminowych relacji, częstych kontaktów i aktualizacji wiadomości rynkowych w sposób głównie zdalny.

Doradca przyszłości to osoba, która zdaniem badanych będzie stale poszerzała swoją ofertę produktową i pomagała Inwestorowi zwinnie nawigować w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu makro i geopolitycznym. Pełną treść artykułu znajdą Państwo w ostatnim numerze Miesięcznika Ubezpieczeniowego. Zapraszamy do lektury!

Powiązane artykuły

Strach walczy z chciwością  – wyczekiwanie na ruch w górę czy obawa przed silną korektą?

Co rynku akcji, obligacji, walut i surowców przyniósł nam burzliwy listopad? Czy grudzień przyniesie trwałe wybicie ponad historyczne maksima na rynku akcji? Czy stale rosnąca cena złota utrzyma się w dłuższej perspektywie? Przeczytaj komentarz rynkowy przygotowany przez Marcina Lau Głównego analityka Phinance S.A. AKCJE W naszej spółce mamy wielu górołazów. Wasz ulubiony autor komentarzy ekonomicznych…
Czytaj artykuł

Phinance S.A. uczestniczyło w IX Kongresie Pośrednictwa Finansowego

Kongres Pośrednictwa Finansowego to największe cykliczne spotkanie branżowe, organizowane przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych. W miniony wtorek odbyło się już dziewiąte takie spotkanie i Phinance miało zaszczyt w nim uczestniczyć. Wydarzenie, rokrocznie jest wyjątkowym spotkaniem ekspertów z sektora pośrednictwa finansowego, które jest okazją do wymiany doświadczeń i rozmów na tematy ważne dla całej branży. Stanowi też…
Czytaj artykuł

Rosnąca rola pośredników finansowych w dystrybucji produktów inwestycyjnych

Niezależni dystrybutorzy dostarczają swoim klientom coraz bogatszą ofertę, dobrze wyselekcjonowaną, niestandardową i nie związaną wprost z produktami bankowymi. Na konkurencyjnym rynku bancassurance obserwuje się natomiast zmniejszający się wolumen dystrybucji produktów inwestycyjnych (o charakterze ubezpieczeniowym). Pomimo faktu, że sprzedaż funduszy inwestycyjnych jest wciąż zdominowana przez kanał bankowy rola pośredników finansowych w tym obszarze oferty produktowej stale…
Czytaj artykuł

Obligacje w obliczu malejącej inflacji czyli nie każdy as bierze wziątkę.

W listopadzie 2023 roku, niemal co dnia, na rynki finansowe napływają dane wskazujące na koniec trwającej bez mała trzy lata globalnej inflacji. Żeby uzmysłowić sobie tempo tego spadku, przytoczę przykład Wielkiej Brytanii, gdzie w październiku inflacja spadła do najniższego poziomu od dwóch lat (4,6%). Spadek o 2,1 punktu procentowego między wrześniem a październikiem był najbardziej…
Czytaj artykuł
Polisa na życie

Czy polisa na życie do kredytu hipotecznego jest obowiązkowa?

Choć nie ma ustawowych przepisów nakazujących zawieranie polisy na życie przy kredycie hipotecznym, to wiele banków oczekuje tego od swoich klientów. Ma ono być dodatkowym zabezpieczeniem a wypadek śmierci kredytobiorcy. W takich sytuacjach rodzina może mieć problem ze spłatą zobowiązania. Wtedy rozwiązaniem jest świadczenie ubezpieczeniowe. Banki najczęściej już przy zawieraniu umowy kredytowej proponują wykupienie u…
Czytaj artykuł

Ekonomia w cieniu konfliktów zbrojnych.

Ten miesiąc obfitował w zmiany – zakończone wybory, konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie. Jaki wpływ na gospodarkę mają ostatnie wydarzenia? Jakie zmiany przyniosą na rynku walut, surowców? Co zmienią na naszym rodzimym rynku akcji? AKCJE Poprzedni komentarz kończyłem życzeniami dobrych politycznych wyborów. Zdając sobie sprawę, że nie wszyscy są zadowoleni ze zmiany na scenie politycznej,…
Czytaj artykuł

Jak oszczędzają Polacy?

Zarządzanie wolnymi środkami czyli jesienne wekowanie dla przyszłej pysznej konsumpcji. Według wielu skryptów, poradników a nawet poważnych podręczników zajmujących się doradztwem finansowym, zarządzając własnymi zasobami powinno stosować się prostą regułę (z jakże pomocnym w jej realizacji arkuszem kalkulacyjnym) o enigmatycznej nazwie: 50/30/20. Według niej: 50% swojego miesięcznego dochodu powinniśmy przeznaczyć na podstawowe, niezbędne wydatki; 30%…
Czytaj artykuł

Założenia programu Kredyt 2%

Bezpieczny kredyt 2%, czyli system dopłat do rat kredytu hipotecznego, ma ułatwić dostęp do zakupu pierwszego mieszkania albo domu. Kto może skorzystać z programu? Jak działa Bezpieczny kredyt 2%? Czym jest Bezpieczny kredyt 2%? Bezpieczny kredyt 2% jest rządowym projektem, mającym na celu pomoc w finansowaniu zakupu lub budowy pierwszego mieszkania albo domu. Polega on…
Czytaj artykuł

Zobacz również