Program Mieszkanie na start: Nowy rządowy projekt zastępujący Bezpieczny kredyt 2 proc. – Jakie są jego założenia?

Program mieszkanie na start - nowy projekt rządowy 2024
13 marca 2024

Warunki kredytu Mieszkanie na start

Program Mieszkanie na start polega na dopłatach do rat kredytu. Ich wysokość ma być zależna od wielkości gospodarstwa domowego i naliczana do ustalonego poziomu kapitału. Program nie zakłada limitu wysokości kredytu, a dotacje mają obowiązywać przez 10 lat.

Środki będzie można przeznaczyć na:

 • zakup mieszkania albo domu jednorodzinnego z rynku pierwotnego lub wtórnego;
 • budowę domu;
 • wpłatę udziału w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM) albo w Towarzystwie Budownictwa Społecznego (TBS) lub wkładu w spółdzielni mieszkaniowej (kredyt konsumpcyjny).

Warunkami uzyskania preferencyjnego kredytu mają być: kryterium dochodowe oparte o próg podatkowy w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym, brak praw do nieruchomości oraz kryterium wieku obowiązujące wyłącznie singli.

Dla kogo jest kredyt Mieszkania na Start?

Beneficjentami programu wg wstępnych założeń mogą zostać:

 • single, którzy nie ukończyli w dniu podpisania umowy 35 lat;
 • osoby, które mają co najmniej jedno dziecko (bez limitu wieku);
 • osoby, które nie miały i nie mają własnego mieszkania albo domu jednorodzinnego, chyba że:
  • nieruchomość stanowi spadek albo darowiznę, a udział w prawie do niej jest nie wyższy niż 50 proc. (w przypadku pary udziały nie mogą przekroczyć łącznie 50 proc., czyli oboje mogą mieć np. po 25 proc.);
 • rodziny mające prawo własności do jednego mieszkania, pod warunkiem że w gospodarstwie jest co najmniej trójka dzieci.

W przypadku, kiedy kredyt chce zaciągnąć para, to projekt zakłada wymóg kupna danej nieruchomości przez oboje kredytobiorców na zasadach współwłasności (łącznej albo ułamkowej) po 50 proc. Mechanizm ma uniemożliwić sztuczne dołączanie kolejnych osób do umowy kredytowej, celem podwyższenia zdolności kredytowej, i tym samym uzyskania lepszych warunków dopłat.

Kryterium dochodowe

W projekcie Mieszkanie na start, limit dochodów oparty jest o próg podatkowy oraz liczbę członków gospodarstwa domowego. Wynosi on miesięcznie:

 • 10 tys. zł brutto dla singla;
 • 18 tys. zł brutto dla dwuosobowego gospodarstwa domowego;
 • 23 tys. zł brutto dla trzyosobowego gospodarstwa;
 • 28 tys. zł brutto dla czteroosobowego gospodarstwa;
 • 33 tys. zł brutto dla pięcioosobowego albo większego gospodarstwa domowego.

Co ważne, przekroczenie limitu nie skutkuje wykluczeniem z programu, ale powoduje zmniejszenie dopłat. Projekt zakłada, że za każdą złotówkę ponad określony próg dopłata byłaby pomniejszana o:

 • 50 groszy w przypadku singla;
 • 25 groszy dla pozostałych kredytobiorców.

Nowy projekt rządowy mieszkanie na start: wysokość kredytu

Wysokość kredytu a dopłaty

Wprawdzie program Mieszkanie na start nie zakłada limitu wysokości kredytu hipotecznego, to jednak dopłaty będą naliczane tylko do określonej kwoty kapitału. Ta z kolei zależy od wielkości gospodarstwa domowego.

Liczba osób w gospodarstwie domowymKwota kredytu, do której przysługiwałaby dopłata
1200 tys. zł
2400 tys. zł
3450 tys. zł
4500 tys. zł
5600 tys. zł
+1+100 tys. zł za każdą osobę

Oznacza to, że jeśli singiel albo para uzyska kredyt mieszkaniowy przykładowo na 500 tys. zł, to dopłaty będą przysługiwać tylko do przewidzianego dla nich progu, czyli adekwatnie do 200 tys. zł i 400 tys. Pozostała wartość kapitału będzie oprocentowana zgodnie z warunkami zawartymi w umowie z bankiem.

W związku z tym, że ceny w dużych aglomeracjach znacznie odbiegają od średniej krajowej, aby zwiększyć atrakcyjność kredytu Mieszkanie na start, zdecydowano się na podwyższenie limitów dla miast wojewódzkich, w których ogłoszona przez wojewodę wartość odtworzeniowa metra kw. lokalu mieszkalnego będzie znacznie wyższa niż średnia.

Mają obowiązywać dwa progi:

 • dla miast, w których wartość odtworzeniowa metra kw. lokalu mieszkalnego będzie o co najmniej 15% wyższa, limity zostaną zwiększane o minimum 10%;
 • dla miast, w których cena metra będzie wyższa o co najmniej 30%, kwoty bazowe dopłat będą wyższe o 20%.

Co więcej, projekt zakłada, że jeśli w trakcie trwania umowy, jeden z kredytobiorców zrezygnuje, dopłata zostanie ponownie przeliczona i zmniejszona odpowiednio do nowej wielkości gospodarstwa domowego. Oczywiście, pod warunkiem że pozostały kredytobiorca wykaże zdolność kredytową.

Oprocentowanie kredytu w ramach mieszkanie na start

Oprocentowanie kredytu

Dopłaty w ramach programu Mieszkanie na start mają obniżać oprocentowanie. Ich wysokość także zależy od wielkości gospodarstwa domowego. Oprocentowanie preferencyjnego kredytu po dofinansowaniu ma wynosić:

 • 1,5% dla singli i dwuosobowego gospodarstwa domowego;
 • 1% dla trzyosobowego gospodarstwa domowego;
 • 0,5% dla czteroosobowego gospodarstwa domowego;
 • 0% dla pięcioosobowego i większego gospodarstwa domowego.

Zerowe oprocentowanie ma obowiązywać również w przypadku kredytów konsumenckich udzielanych na pokrycie kosztów partycypacji w SIM/TBS albo wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej.

Mieszkanie na start – zalety i wady programu

Mieszkanie na start obecnie jest w końcowej fazie konsultacji i już teraz przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii mówią, że będzie w projekcie wiele zmian. Niemniej jednak można założyć, że nie zmieni się główny cel programu, czyli wsparcie przede wszystkim licznych gospodarstw domowych. 

Rodziny 2 plus 3 mogą liczyć na zerowe oprocentowanie przez 10 lat, wyższe limity dochodu i dopłat. Dla nich jest to duża szansa na zamianę mieszkania na większe albo nawet zakup domu.

Zaletami programu są także brak limitu wieku (z wyjątkiem singli) oraz sumy kredytu. Atutem jest także to, przekroczenie progu dochodu nie wyklucza z programu, a tylko obniża sumę dopłat. Co więcej, jego beneficjentami mogą być pary, bez względu na łączący ich stosunek prawny.

Na razie za największą wadę projektu można uznać dość niskie kwoty kapitału kredytu do których mają obowiązywać dopłaty. Singlowi ciężko będzie znaleźć mieszkanie za 200 tys. zł. Oczywiście, jeśli wykaże zdolność kredytową, może zaciągnąć zobowiązanie na wyższą, kwotę, jednak wtedy część kredytu ponad limit będzie oprocentowana na standardowych warunkach.

Rządowy program Mieszkanie na start jest w końcowej fazie konsultacji. Program zakłada dopłaty do rat, które pozwolą na obniżenie oprocentowania nawet do 0% dla rodzin wielodzietnych. Wstępnymi warunkami uczestnictwa są brak praw własności do nieruchomości oraz limit dochodowy oparty na progu podatkowym. Jak wysokie mają być dopłaty? Przeczytaj, na co możesz liczyć.

Powiązane artykuły

Obniżki stóp procentowych, rekordowe dywidendy i kurs złotego w cieniu zarzutów dla prezesa NBP

Historycznie najwyższe wypłaty dywidend i zbliżające się zmiany wysokości stóp procentowych - czego w perspektywie miesiąca możemy spodziewać się na rynkach inwestycyjnych? AKCJE Z perspektywy scenariusza bazowego, zakładanego na początku roku dla notowań akcji na giełdach, oddalające się w USA obniżki stóp procentowych, to bardzo dobra wiadomość. Coraz bardziej widoczna staje się możliwość dalszych wzrostów…
Czytaj artykuł

Hipoteka a zwrot prowizji bankowej: Jak odzyskać pieniądze po wcześniejszej spłacie kredytu?

Prowizja bankowa to opłata za korzystanie z usług instytucji. Zaciągając kredyt hipoteczny, często musimy zapłacić za rozpatrzenie wniosku, uruchomienie kredytu albo spłatę zobowiązania przed terminem. Przepisy umożliwiają kredytobiorcy odzyskanie części prowizji, jeśli spłaca zobowiązanie wcześniej. Jak uzyskać zwrot od banku? Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę – przepisy W Polsce kwestie związane z kredytem hipotecznym reguluje…
Czytaj artykuł
dywidenda a procedury walnego zgromadzenia 2024

Wiosenne porządki z nadzieją na letnie zbiory – rzecz o dywidendzie

Na giełdzie trwa hossa, zapowiadająca rekordowe wyniki spółek. Warto przypomnieć sobie więc, zasady podziału zysków dla akcjonariuszy w formie dywidendy. Przygotować się do letnich zbiorów porządkując terminy i zasady na jakich podstawowe prawo akcjonariuszy czyli dywidenda jest realizowane.  Dywidenda kojarzy się z wypłatą pieniędzy i taką formę przybiera w przypadku spółek notowanych na giełdzie. Dywidendy…
Czytaj artykuł
Program mieszkanie na start - nowy projekt rządowy 2024

Program Mieszkanie na start: Nowy rządowy projekt zastępujący Bezpieczny kredyt 2 proc. – Jakie są jego założenia?

Warunki kredytu Mieszkanie na start Program Mieszkanie na start polega na dopłatach do rat kredytu. Ich wysokość ma być zależna od wielkości gospodarstwa domowego i naliczana do ustalonego poziomu kapitału. Program nie zakłada limitu wysokości kredytu, a dotacje mają obowiązywać przez 10 lat. Środki będzie można przeznaczyć na: zakup mieszkania albo domu jednorodzinnego z rynku…
Czytaj artykuł

Otrzymaliśmy wyróżnienie w prestiżowym plebiscycie Orły Ubezpieczeń

Jesteśmy niezmiernie dumni z ogłoszenia, że nasza firma została uhonorowana w ramach renomowanego programu Orły Ubezpieczeń. Plebiscyt ten został stworzony z myślą o wyróżnieniu najlepszych firm na rynku, które nie tylko osiągają doskonałość w świadczeniu usług, ale także wyznaczają nowe standardy jakości i innowacji. Orły Ubezpieczeń to nie tylko nagroda, ale przede wszystkim wyraz uznania…
Czytaj artykuł

Hossa uratowana, złoty pójdzie w górę – czy to złota wiosna dla inwestorów?

Na runku akcji, po ogłoszeniu wyników spółki INVIDIA, widać wyraźny optymizm. Za to obligacje surowce trzymają się na równym poziomie. A co z rynkiem walut? Czy pieniądze, które już za chwilę mają popłynąć szerokim strumieniem z KPO wpłyną na kurs złotego? AKCJE Niespodziewanie piękna wiosenna pogoda w lutym sprzyjała doskonałym nastrojom na polskiej giełdzie. Na…
Czytaj artykuł

Prognoza dla aktywów finansowych na 2024 r.

Zwykle początek roku stoi pod znakiem prognozowania dla poszczególnych aktywów w portfelach (złośliwi nazywają proces ten „wróżeniem z fusów”). Nie jest przecież zabronione spróbować ocenić perspektywy dla instrumentów finansowych, mając nie co więcej danych bo będąc po otwarciu roku i parę kaw w Nowym Roku już zaliczonych… Zaczynając od akcji w scenariuszu bazowym (obarczonym największym…
Czytaj artykuł

Jak długo jeszcze potrwa karnawał na rynkach?

Podczas gdy karnawał trwa jeszcze w najlepsze rynki akcji i obligacji świętują rekordowe wzrosty. Co z walutami i surowcami? Kiedy możemy spodziewać się zmian? AKCJE Tak się złożyło, że 14 lutego bieżącego roku mamy dwa święta. Walentynki i Środę Popielcową. Niektórzy będą mieli wesołe święto zakochanych inni raczej smutną w swej wymowie środę. Tak i…
Czytaj artykuł

Zobacz również