Prognoza dla aktywów finansowych na 2024 r.

13 lutego 2024

Zwykle początek roku stoi pod znakiem prognozowania dla poszczególnych aktywów w portfelach (złośliwi nazywają proces ten „wróżeniem z fusów”). Nie jest przecież zabronione spróbować ocenić perspektywy dla instrumentów finansowych, mając nie co więcej danych bo będąc po otwarciu roku i parę kaw w Nowym Roku już zaliczonych…

Zaczynając od akcji w scenariuszu bazowym (obarczonym największym prawdopodobieństwem) założyć można wartość indeksów giełdowych na koniec 2024 roku powyżej wartości początkowych w przedziale (5-15%). Z tymże I kwartał roku lub II kwartały powinny być wyraźnie lepsze. Trwający od października wzrost jest zbudowany na nadziejach w wejście w cykl obniżania stopy w USA. To się wydarzy najprawdopodobniej w maju lub w miesiącach letnich 2024 roku. Kontrariańsko można założyć, że fakt obniżania stopy nie będzie już sprzyjał dalszym wzrostom i rynek wejdzie w fazę realizacji pokaźnych zysków.

Ciekawie zapowiada się rok na rynku obligacji. Biorąc pod uwagę obecny skład RPP trzeba się spodziewać, że jakakolwiek luźniejsza polityka fiskalna przy zakładanym deficycie zawartym w nowym projekcie budżetu na 2024 r. stanowiłaby argument za dalszym utrzymywaniem stóp procentowych „wyżej na dłużej”. Zmieniające się oczekiwania inflacyjne, zwłaszcza z zakładanym wzrostem cen energii w II półroczu będą dawały dodatkowe argumenty RPP, nie tylko za nie obniżaniem stopy, ale wręcz za podwyżką stopy procentowej. W tej sytuacji ewentualnym paliwem do wzrostów cen obligacji mogą być jedynie środki z KPO. Najbardziej prawdopodobna jest stagnacja na rynku obligacji skarbowych. Obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu nie powinny przynieść stopy zwrotu większej niż 5-6%. W tej klasie aktywów, poważną szansę na wyższe stopy zwrotu mają fundusze obligacji korporacyjnych budowane na wysokiej stopie procentowej, pilnujące wskaźników ryzyko versus oczekiwana stopa zwrotu i dobrze zdywersyfikowane.

W 2024 roku, po wejściu w cykl obniżania stopy procentowej, atrakcyjniejsze powinny być surowce. W tym złoto. Cena złota na koniec 2024 roku, przy założeniu spadku stóp procentowych w USA o 100 pkt bazowych (prognoza Goldman Sachs) powinna być wyższa od obecnej o 10-20%. Podobne perspektywy rysują się przed ceną miedzi, które mogłyby zostać wsparte popytem z segmentu OZE. Jest prawdopodobne iż złotówka umocni się w 2024 roku o 5-10%. Nie można wykluczyć poziomu bliskiego 4,1 zł za jedno EURO w końcówce 2024 roku. Rozstrzygającym w tym zakresie będzie dysparytet stóp. Przy stabilnej sytuacji gospodarczej, będziemy mieli wysoką stopę procentową banku centralnego kontra obniżające się stopy na rynkach wiodących. W II połowie roku powinien się zmienić trend na EUR/USD. EUR powinno ulec aprecjacji, a USD deprecjacji.

Powiązane artykuły

Rynki akcji na rekordowych wzrostach, ale pojawiają się sygnały ostrzegawcze

Indeks VIX, który mierzy oczekiwaną zmienność rynku, jest na rekordowo niskim poziomie. Wojna handlowa USA-Chiny i rosnące napięcia geopolityczne mogą stanowić zagrożenie dla dalszych wzrostów. Dużo zmian widać też w cenach surowców. Miedź drożeje ze względu na rosnący popyt ze strony infrastruktury AI. Natomiast powodem wzrostu cen złota i srebra są obawy o inflację i…
Czytaj artykuł
sto lat złotówki - jakie są perspektywy na przyszłość

Sto lat Złotego: perspektywy na przyszłość

Minęło równo sto lat od wprowadzenia do obiegu złotówki. Ta zacna historyczna okoliczność niech będzie pretekstem do określenia teraźniejszych perspektyw dla rodzimej waluty. Historia złotego Mało brakowało, a „złoty” nie byłby „złotym”, a… „lechem”. Można by podejrzewać ministra Władysława Grabskiego o profetyczne zdolności. Po odzyskaniu niepodległości 5 lutego 1919 roku minister skarbu wydał dekret zapowiadający…
Czytaj artykuł
Sztuczna inteligencja i jej wpływ na rynek pracy

Sztuczna inteligencja a rynek pracy: Jak “AI” zrewolucjonizuje rynek?

Wprowadzenie Godzina poranna. Telewizja biznesowa. Rozmowa prowadzącego z dwoma Gośćmi porannego programu: „Panowie. Czy wyobrażacie sobie sytuację, w której jedna sztuczna inteligencja zadaje pytanie, a dwie inne sztuczne inteligencje w formie pozorowanego sporu na nie odpowiadają…? A my w tym czasie pilibyśmy kawę…” Automatyzacja procesów i rosnące znaczenie sztucznej inteligencji Automatyzacja procesów, rosnące znaczenie robotów…
Czytaj artykuł
akcje na giełdzie - ocena perspektywy na przyszłość

Złoty czas surowców i hossa na rynku akcji, a jak zachowają się stopy procentowe?

Po oszałamiającym kwietniu, gdy rynki finansowe wciąż zaliczają wzrosty, nadchodzi czas na refleksję nad tym, co przyniesie maj. Co kolejne miesiące przyniosą na giełdzie i czy obligacje stają się obszarem zwiększonego zainteresowania inwestorów? Jednocześnie surowce nadal pozostają w tendencji wzrostowej, gdzie upatrujemy teraz główne szanse, a gdzie kryją się potencjalne zagrożenia? Wszystko to skłania do…
Czytaj artykuł

FED a stopy procentowe: co dalej z rynkowymi trendami?

Czy najgwałtowniejszy cykl podwyżek stóp procentowych w USA od 1981 roku na pewno dobiegł końca? Łącznie od marca 2022 roku do lipca 2023 roku stopa funduszy federalnych została podniesiona o 525 pb. W poprzednich dwóch cyklach zacieśniania polityki monetarnej (w latach 2004-06 i 2015-18) stopy były podnoszone tylko po 25 pb. Co więcej, po raz…
Czytaj artykuł
Obligacje detaliczne COI i EDO

Inflacja i jej wpływ na oprocentowanie obligacji detalicznych.

Inwestowanie jest procesem ciągłym, polegającym na nieustannym analizowaniu, planowaniu, wykonywaniu transakcji oraz ich późniejszej ocenie. Przez długi czas, liczony w latach, poważną konkurencją dla funduszy inwestycyjnych budowanych na obligacjach skarbowych hurtowych były obligacje detaliczne indeksowane inflacją, których wyłącznym dystrybutorem jest PKOBP i PEKAO SA.  Podczas gdy największy fundusz obligacji skarbowych zgromadził 2,5 mld, w samym…
Czytaj artykuł

Obniżki stóp procentowych, rekordowe dywidendy i kurs złotego w cieniu zarzutów dla prezesa NBP

Historycznie najwyższe wypłaty dywidend i zbliżające się zmiany wysokości stóp procentowych - czego w perspektywie miesiąca możemy spodziewać się na rynkach inwestycyjnych? AKCJE Z perspektywy scenariusza bazowego, zakładanego na początku roku dla notowań akcji na giełdach, oddalające się w USA obniżki stóp procentowych, to bardzo dobra wiadomość. Coraz bardziej widoczna staje się możliwość dalszych wzrostów…
Czytaj artykuł

Hipoteka a zwrot prowizji bankowej: Jak odzyskać pieniądze po wcześniejszej spłacie kredytu?

Prowizja bankowa to opłata za korzystanie z usług instytucji. Zaciągając kredyt hipoteczny, często musimy zapłacić za rozpatrzenie wniosku, uruchomienie kredytu albo spłatę zobowiązania przed terminem. Przepisy umożliwiają kredytobiorcy odzyskanie części prowizji, jeśli spłaca zobowiązanie wcześniej. Jak uzyskać zwrot od banku? Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę – przepisy W Polsce kwestie związane z kredytem hipotecznym reguluje…
Czytaj artykuł

Zobacz również