Kontrakty terminowe na złoto – handel i perspektywy.

Blog 3 min.
19 stycznia 2024
W perspektywie zbliżających się obniżek stóp procentowych w USA, coraz więcej aktywnie poszukujących możliwości inwestycyjnych osób, zwraca swoje zainteresowanie w kierunku złota. Jakie mamy w tym zakresie nowoczesne instrumenty finansowe i gdzie można je nabyć?

W 1974 roku po uwolnieniu w Stanach Zjednoczonych handlu złotem Nowojorska Giełda Towarowa (New York Commodity Exchange, “NYMEX”) wprowadziła na rynek pierwszy kontrakt terminowy na złoto, a w 1982 roku opcje na złoto. W 1994 roku New York Mercantile Exchange i COMEX połączyły się. Obecnie NYMEX jest własnością COMEX a obie giełdy należą do Chicago Mercantile Exchange Group (CME Group). Dział COMEX jest miejscem handlu instrumentami pochodnymi (kontraktami terminowymi i opcjami) na złoto i srebro. Inwestorzy mogą zawierać transakcje spekulacyjne, zabezpieczające i arbitrażowe.

Najbardziej znanym instrumentem finansowym na COMEX jest kontrakt terminowy na 100 uncji złota (symbol: GC). Na giełdzie są również notowane kontrakty na mniejsze ilości złota - 50 uncji oraz 10 uncji. Z łatwością można odnaleźć oferty brokerów, tak polskich jak i zagranicznych, umożliwiających dokonywanie transakcji tymi instrumentami. Mamy też kilkanaście funduszy inwestycyjnych w Polsce, które w procesie inwestycyjnym operują tymi instrumentami.

A co z perspektywami dla ceny złota? Złoto ustanowiło niedawno nowy rekord wszech czasów (27.12.2023 - 2077 USD za uncje w cenach zamknięcia), po czym nastąpiła realizacja zysków. W dłuższym terminie powinno ono drożeć wraz ze spadkiem realnych stóp procentowych, co zwiększa jego atrakcyjność względem innych aktywów. Realne stopy procentowe to stopy procentowe po odjęciu inflacji. Są miarą rzeczywistego kosztu pożyczania pieniędzy i stopy zwrotu z inwestycji. Gdy realne stopy procentowe są dodatnie, to nominalna stopa procentowa jest wyższa niż aktualna stopa inflacji. Jeśli kolejne dwa–trzy lata przyniosą spadek realnych stóp procentowych (co jest możliwe przy założeniu chłodzenia się gospodarki USA), to w ostatnich 20 latach nie było takiej sytuacji, aby wraz z ich spadkiem złoto nie drożało (!). Drugim argumentem za wzrostem ceny jest stały popyt ze strony banków centralnych. Według Światowej Rady Złota banki centralne rynków wschodzących kupowały średnio 473 ton rocznie w latach 2010–2021. W 2022 roku było to już 1100 ton tego cennego metalu, a rok 2023 to rekordowe 1200 ton.  Analitycy prognozują, że to wzmożenie może trwać jeszcze przez długie lata. W opublikowanej w maju ankiecie blisko jedna czwarta wszystkich banków centralnych stwierdziła, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy planują zwiększyć swoje rezerwy złota. To dwa argumenty „za złotem” a pozostaje jeszcze zwykle najczęściej cytowany przy złocie - obawy związane z niestabilną sytuacją gospodarczą i polityczną na świecie.

Wydaje się, że złoto, a w szczególności kontrakty terminowe i opcje na złoto pozostaną długi czas w kręgu zainteresowania inwestujących na rynkach.

W Phinance wierzymy, że doświadczenie i wiedza naszych doradców pozwala skutecznie zarządzać inwestycjami, biorąc pod uwagę aktualne trendy tak na rynku złota jak i szerzej rozumianych inwestycji. Warto skonsultować się z nimi, aby lepiej zrozumieć potencjalne korzyści płynące z inwestycji w złoto, zwłaszcza w kontekście obniżek stóp procentowych i globalnej sytuacji ekonomiczno-politycznej.

Powiązane artykuły

NVIDIA: Rewolucja ai czy kolejna bańka spekulacyjna

NVIDIA: Nowa rewolucja czy kolejna bańka spekulacyjna?

Wydaje się, że o fenomenie sztucznej inteligencji, o najpopularniejszej spółce na świecie napisano już prawie wszystko. Rozważmy przyszłość tej amerykańskiej spółki, na dwóch skrajnych biegunach. Fundamentalne wartości czy spekulacja? Jedni uważają, że za NVIDIĄ stoją fundamentalne wartości, więc wzrost wartości spółki (2,8 bln dol.), nawet w tym niespotykanym tempie, jest fundamentalnie (ekonomicznie) uzasadniony i w…
Czytaj artykuł

Rynki akcji na rekordowych wzrostach, ale pojawiają się sygnały ostrzegawcze

Indeks VIX, który mierzy oczekiwaną zmienność rynku, jest na rekordowo niskim poziomie. Wojna handlowa USA-Chiny i rosnące napięcia geopolityczne mogą stanowić zagrożenie dla dalszych wzrostów. Dużo zmian widać też w cenach surowców. Miedź drożeje ze względu na rosnący popyt ze strony infrastruktury AI. Natomiast powodem wzrostu cen złota i srebra są obawy o inflację i…
Czytaj artykuł
sto lat złotówki - jakie są perspektywy na przyszłość

Sto lat Złotego: perspektywy na przyszłość

Minęło równo sto lat od wprowadzenia do obiegu złotówki. Ta zacna historyczna okoliczność niech będzie pretekstem do określenia teraźniejszych perspektyw dla rodzimej waluty. Historia złotego Mało brakowało, a „złoty” nie byłby „złotym”, a… „lechem”. Można by podejrzewać ministra Władysława Grabskiego o profetyczne zdolności. Po odzyskaniu niepodległości 5 lutego 1919 roku minister skarbu wydał dekret zapowiadający…
Czytaj artykuł
Sztuczna inteligencja i jej wpływ na rynek pracy

Sztuczna inteligencja a rynek pracy: Jak “AI” zrewolucjonizuje rynek?

Wprowadzenie Godzina poranna. Telewizja biznesowa. Rozmowa prowadzącego z dwoma Gośćmi porannego programu: „Panowie. Czy wyobrażacie sobie sytuację, w której jedna sztuczna inteligencja zadaje pytanie, a dwie inne sztuczne inteligencje w formie pozorowanego sporu na nie odpowiadają…? A my w tym czasie pilibyśmy kawę…” Automatyzacja procesów i rosnące znaczenie sztucznej inteligencji Automatyzacja procesów, rosnące znaczenie robotów…
Czytaj artykuł
akcje na giełdzie - ocena perspektywy na przyszłość

Złoty czas surowców i hossa na rynku akcji, a jak zachowają się stopy procentowe?

Po oszałamiającym kwietniu, gdy rynki finansowe wciąż zaliczają wzrosty, nadchodzi czas na refleksję nad tym, co przyniesie maj. Co kolejne miesiące przyniosą na giełdzie i czy obligacje stają się obszarem zwiększonego zainteresowania inwestorów? Jednocześnie surowce nadal pozostają w tendencji wzrostowej, gdzie upatrujemy teraz główne szanse, a gdzie kryją się potencjalne zagrożenia? Wszystko to skłania do…
Czytaj artykuł

FED a stopy procentowe: co dalej z rynkowymi trendami?

Czy najgwałtowniejszy cykl podwyżek stóp procentowych w USA od 1981 roku na pewno dobiegł końca? Łącznie od marca 2022 roku do lipca 2023 roku stopa funduszy federalnych została podniesiona o 525 pb. W poprzednich dwóch cyklach zacieśniania polityki monetarnej (w latach 2004-06 i 2015-18) stopy były podnoszone tylko po 25 pb. Co więcej, po raz…
Czytaj artykuł
Obligacje detaliczne COI i EDO

Inflacja i jej wpływ na oprocentowanie obligacji detalicznych.

Inwestowanie jest procesem ciągłym, polegającym na nieustannym analizowaniu, planowaniu, wykonywaniu transakcji oraz ich późniejszej ocenie. Przez długi czas, liczony w latach, poważną konkurencją dla funduszy inwestycyjnych budowanych na obligacjach skarbowych hurtowych były obligacje detaliczne indeksowane inflacją, których wyłącznym dystrybutorem jest PKOBP i PEKAO SA.  Podczas gdy największy fundusz obligacji skarbowych zgromadził 2,5 mld, w samym…
Czytaj artykuł

Obniżki stóp procentowych, rekordowe dywidendy i kurs złotego w cieniu zarzutów dla prezesa NBP

Historycznie najwyższe wypłaty dywidend i zbliżające się zmiany wysokości stóp procentowych - czego w perspektywie miesiąca możemy spodziewać się na rynkach inwestycyjnych? AKCJE Z perspektywy scenariusza bazowego, zakładanego na początku roku dla notowań akcji na giełdach, oddalające się w USA obniżki stóp procentowych, to bardzo dobra wiadomość. Coraz bardziej widoczna staje się możliwość dalszych wzrostów…
Czytaj artykuł

Zobacz również