Perspektywy świadczeń ZUS od lat budzą kontrowersje.

Jaka emerytura czeka obecnych 40. latków? Prognozy szokują

22 września 2023

Przejście na emeryturę to doskonała okazja do odpoczynku. Za nami kilkadziesiąt przepracowanych lat i tysiące opłaconych składek ZUS. Niestety, rzeczywistość brutalnie weryfikuje to założenie. Zgodnie z szacunkami ekspertów świadczenia obecnych 40. latków wyniesie zaledwie 25% miesięcznego wynagrodzenia. Co jeszcze mówią prognozy? Jak efektywnie zabezpieczyć przyszłość na emerytę?

Historia emerytur w Polsce

Do 1998 r. w Polsce funkcjonował repartycyjny system emerytalny o zdefiniowanym świadczeniu. W takich realiach wysokość emerytury zależała od wysokości zarobków z wybranych lat pracy i okresu podlegania ubezpieczeniom. 

Reformę systemu emerytalnego przeprowadzono w 1999 r., gdy utworzono dwa publiczne i obowiązkowe filary. Pierwszy (większy, stanowiący ponad 3/5), repartycyjny i drugi (mniejszy), kapitałowy. 

Wbrew powszechnym opiniom kluczową zmianą nie było wprowadzenie OFE (Otwartych Funduszy Emerytalnych), a zastąpienie systemu o zdefiniowanym świadczeniu tym o zdefiniowanej składce.

W perspektywie dwudziestu lat kolejne tysiące osób zyskają uprawnienia do poboru środków. Niektórzy ekonomiści twierdzą, iż polski system może tego nie wytrzymać. Inni mówią nawet o nieuniknionym "ubóstwie emerytalnym".

Pesymistyczne prognozy emerytalne w Polsce wynikają m.in. z niżu demograficznego.

Wysokość emerytur

Zdaniem ekspertów nie wszystkich obecnych 30. i 40. latków czeka beztroska przyszłość. Emerytury wynoszą dziś blisko 50% miesięcznego wynagrodzenia. Prognozy wskazują, że świadczenie Polaków urodzonych w latach 80. wyniesie nawet 25%. 

PRZYKŁAD:

Zakładając, iż obecny 40. latek otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4500 złotych miesięcznie i przejdzie na emeryturę w pierwszym możliwym terminie (tj. w wieku 65 lat w przypadku mężczyzn), otrzyma około 1300 złotych świadczenia ZUS.

Przyczyny niskich emerytur

Niż demograficzny

Nie da się ukryć, że w najbliższych latach będzie przybywało emerytów.

Oznajmił Paweł Żebrowski, rzecznik centrali ZUS.

ZUS regularnie publikuje prognozy związane z Funduszem Ubezpieczeń Społecznych i Funduszem Emerytur Pomostowych. Wszystko wskazuje na to, że wyż z początku lat 80. zderza się z obecnym niżem. Co to oznacza?

Z jednej z najnowszych analiz wynika, że na 1000 osób w wieku produkcyjnym w 2023 roku ma przypadać 390 osób będących na emeryturze. W 2061 r. liczba wzrośnie do około 800, a w 2080 r. do prawie 840.

Kobiety otrzymają jeszcze mniej. Jest to związane z przerwami w pracy dotyczącymi wychowywania dzieci i wciąż niższymi od mężczyzn zarobkami.

Wskazała Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych oraz prezes zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.
Zdaniem ekonomistów oraz w obliczu sytuacji gospodarczej w Polsce nie powinniśmy traktować emerytury jako odpoczynek od pracy zarobkowej. To jedynie zmniejszenie wymiaru godzin.

Wiek emerytalny

Programy partii politycznych w Polsce często zakładają korzystną, nierzadko szybszą możliwość przejścia na emeryturę. Eksperci są jednogłośni, iż nie jest to długofalowa strategia. 

Brak znaczących zmian w polskim prawie oznacza niezważanie władz na kluczowe czynniki determinujące kształt emerytur, tj. ograniczoną liczbę narodzin, starzejące się społeczeństwo czy wydłużenie średniej długości życia.

Jak zabezpieczyć się na emeryturę?

Pesymistyczne prognozy nie zmuszają do bierności. Możemy działać!

Jedyną możliwością poprawy sytuacji jest świadomość nieuniknionego. Dziś wciąż dużo osób żyje w przekonaniu, że jakoś to będzie, w końcu krewni otrzymują emeryturę i nie narzekają. To złudne przeświadczenie, które powoduje, że nie skupiamy się na generowaniu oszczędności. Powinniśmy zacząć już od pierwszych lat pracy, bo potrzebujemy relatywnie niewielkich kwot, by przez kolejne 30-40 lat zgromadzić bezpieczny bufor. Decyzja oszczędzaniu na emeryturę w wieku 40-50 lat jest podyktowana strachem. Nie zawsze już mamy możliwość odkładania takiej kwoty, jaka jest konieczna.

podkreśla Grzegorz Michalski, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Savings.

Kluczową rolą w podjęciu właściwych decyzji we właściwym czasie jest spotkanie z doradcą finansowym, który dokładnie wyjaśni zagrożenia obecnego systemu emerytalnego i idące za nim konsekwencje. Pomoże wyliczyć kwotę potrzebą do godnego życia. Bazując na budżecie gospodarstwa domowego i oczekiwaniach przygotuje dopasowane rozwiązanie oszczędnościowe z tych dostępnych na polskim rynku.

Powiązane artykuły

Strach walczy z chciwością  – wyczekiwanie na ruch w górę czy obawa przed silną korektą?

Co rynku akcji, obligacji, walut i surowców przyniósł nam burzliwy listopad? Czy grudzień przyniesie trwałe wybicie ponad historyczne maksima na rynku akcji? Czy stale rosnąca cena złota utrzyma się w dłuższej perspektywie? Przeczytaj komentarz rynkowy przygotowany przez Marcina Lau Głównego analityka Phinance S.A. AKCJE W naszej spółce mamy wielu górołazów. Wasz ulubiony autor komentarzy ekonomicznych…
Czytaj artykuł

Phinance S.A. uczestniczyło w IX Kongresie Pośrednictwa Finansowego

Kongres Pośrednictwa Finansowego to największe cykliczne spotkanie branżowe, organizowane przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych. W miniony wtorek odbyło się już dziewiąte takie spotkanie i Phinance miało zaszczyt w nim uczestniczyć. Wydarzenie, rokrocznie jest wyjątkowym spotkaniem ekspertów z sektora pośrednictwa finansowego, które jest okazją do wymiany doświadczeń i rozmów na tematy ważne dla całej branży. Stanowi też…
Czytaj artykuł

Rosnąca rola pośredników finansowych w dystrybucji produktów inwestycyjnych

Niezależni dystrybutorzy dostarczają swoim klientom coraz bogatszą ofertę, dobrze wyselekcjonowaną, niestandardową i nie związaną wprost z produktami bankowymi. Na konkurencyjnym rynku bancassurance obserwuje się natomiast zmniejszający się wolumen dystrybucji produktów inwestycyjnych (o charakterze ubezpieczeniowym). Pomimo faktu, że sprzedaż funduszy inwestycyjnych jest wciąż zdominowana przez kanał bankowy rola pośredników finansowych w tym obszarze oferty produktowej stale…
Czytaj artykuł

Obligacje w obliczu malejącej inflacji czyli nie każdy as bierze wziątkę.

W listopadzie 2023 roku, niemal co dnia, na rynki finansowe napływają dane wskazujące na koniec trwającej bez mała trzy lata globalnej inflacji. Żeby uzmysłowić sobie tempo tego spadku, przytoczę przykład Wielkiej Brytanii, gdzie w październiku inflacja spadła do najniższego poziomu od dwóch lat (4,6%). Spadek o 2,1 punktu procentowego między wrześniem a październikiem był najbardziej…
Czytaj artykuł
Polisa na życie

Czy polisa na życie do kredytu hipotecznego jest obowiązkowa?

Choć nie ma ustawowych przepisów nakazujących zawieranie polisy na życie przy kredycie hipotecznym, to wiele banków oczekuje tego od swoich klientów. Ma ono być dodatkowym zabezpieczeniem a wypadek śmierci kredytobiorcy. W takich sytuacjach rodzina może mieć problem ze spłatą zobowiązania. Wtedy rozwiązaniem jest świadczenie ubezpieczeniowe. Banki najczęściej już przy zawieraniu umowy kredytowej proponują wykupienie u…
Czytaj artykuł

Ekonomia w cieniu konfliktów zbrojnych.

Ten miesiąc obfitował w zmiany – zakończone wybory, konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie. Jaki wpływ na gospodarkę mają ostatnie wydarzenia? Jakie zmiany przyniosą na rynku walut, surowców? Co zmienią na naszym rodzimym rynku akcji? AKCJE Poprzedni komentarz kończyłem życzeniami dobrych politycznych wyborów. Zdając sobie sprawę, że nie wszyscy są zadowoleni ze zmiany na scenie politycznej,…
Czytaj artykuł

Jak oszczędzają Polacy?

Zarządzanie wolnymi środkami czyli jesienne wekowanie dla przyszłej pysznej konsumpcji. Według wielu skryptów, poradników a nawet poważnych podręczników zajmujących się doradztwem finansowym, zarządzając własnymi zasobami powinno stosować się prostą regułę (z jakże pomocnym w jej realizacji arkuszem kalkulacyjnym) o enigmatycznej nazwie: 50/30/20. Według niej: 50% swojego miesięcznego dochodu powinniśmy przeznaczyć na podstawowe, niezbędne wydatki; 30%…
Czytaj artykuł

Założenia programu Kredyt 2%

Bezpieczny kredyt 2%, czyli system dopłat do rat kredytu hipotecznego, ma ułatwić dostęp do zakupu pierwszego mieszkania albo domu. Kto może skorzystać z programu? Jak działa Bezpieczny kredyt 2%? Czym jest Bezpieczny kredyt 2%? Bezpieczny kredyt 2% jest rządowym projektem, mającym na celu pomoc w finansowaniu zakupu lub budowy pierwszego mieszkania albo domu. Polega on…
Czytaj artykuł

Zobacz również