Założenia programu Kredyt 2%

Blog Kredyty 4 min.
25 października 2023

Bezpieczny kredyt 2%, czyli system dopłat do rat kredytu hipotecznego, ma ułatwić dostęp do zakupu pierwszego mieszkania albo domu. Kto może skorzystać z programu? Jak działa Bezpieczny kredyt 2%?

Czym jest Bezpieczny kredyt 2%?

Bezpieczny kredyt 2% jest rządowym projektem, mającym na celu pomoc w finansowaniu zakupu lub budowy pierwszego mieszkania albo domu. Polega on na dopłatach do rat kredytu hipotecznego przez pierwsze 10 lat. Ich wartość to różnica między stałą stopą ustaloną na podstawie średniego oprocentowania kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących a oprocentowaniem w wysokości 2%. Dla kredytobiorcy oznacza to, rata wyniesie znacznie mniej niż przy standardowym kredycie.

Stopa oprocentowania Bezpiecznego kredytu 2% jest ustalana na okres 60 miesięcy (po tym okresie jest uaktualniania na kolejne 60 miesięcy) i stała przez cały czas obowiązywania dopłat. Natomiast raty są malejące.

Po wygaśnięciu dopłat raty automatycznie przechodzą na równe, chyba że kredytobiorca złoży wniosek o zachowanie dotychczasowego systemu spłat. Zgodnie z przepisami w tym momencie będzie można też zmienić oprocentowanie ze stałego na zmienne.

Zasady programu porządkuje Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Oferta on być dostępna do końca 2027 r.

Kto może dostać Bezpieczny kredyt 2%?

Program skierowany jest do osób, które chcą kupić lub wybudować swój pierwszy dom, lub mieszkanie. Podobnie, jak w przypadku każdego innego kredytu hipotecznego, wnioskodawca musi wykazać się odpowiednią zdolnością kredytową oraz wnieść wymagany wkład własny.

O kredyt może ubiegać się singiel, małżeństwo bądź para w związku nieformalnym prowadząca wspólne gospodarstwo domowe i wychowująca wspólne dziecko, oraz osoba, która wychowuje co najmniej jedno dziecko.

W przypadku oceny zdolności kredytowej, banki przystępujące do programu, zgodnie z zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w formie nowelizacji Rekomendacji S, mają uwzględniać specyfikę Bezpiecznego kredytu 2% i brać pod uwagę wysokość rat kapitałowo-odsetkowych już po dopłatach. A to oznacza wyższą zdolność kredytową.

Co do wkładu własnego, to standardowo banki wymagają wniesienia min 20% wartości nieruchomości lub mniej pod warunkiem dodatkowego zabezpieczenia np. w formie ubezpieczenia niskiego wkładu. Jednak w przypadku Bezpiecznego kredytu 2%, jeśli wnioskodawca nie ma wymaganego wkładu własnego, musi skorzystać z gwarancji BGK będących częścią programu Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy (Mieszkanie bez wkładu własnego), aczkolwiek w tym przypadku takim osobom nie będą przysługiwały benefity z tego programu.

Warunki Bezpiecznego kredytu 2%

Aby dostać dopłatę, trzeba spełnić kilka warunków.

1. W dniu udzielenia kredytu wnioskodawca musi mieć mniej niż 45 lat. A kiedy kredyt zaciągają dwie osoby prowadzące wspólnie gospodarstwo domowe, wystarczy, że jedna z nich spełnia to kryterium.

2. Wnioskodawca ani osoba prowadząca z nim gospodarstwo domowe nie może mieć teraz, ani w przeszłości prawa własności, ani prawa spółdzielczego do nieruchomości mieszkalnej. Nie dotyczy to mieszkańców TBS-ów i SIM, ponieważ te formy budownictwa opierają się o najem, a nie prawo własności

Od tego kryterium są trzy wyjątki. Wnioskodawca albo osoba pozostająca z nim w gospodarstwie domowym:

 • dostała dom albo mieszkanie w spadku, albo jako darowiznę, ale nieruchomość została sprzedana przed ukończeniem przez nią 18 lat;
 • udział w odziedziczonej nieruchomości jest mniejszy niż 50%, ale dana osoba nie mieszka w niej od co najmniej 12 miesięcy;
 • posiadana nieruchomość jest wyłączona z użytkowania na podstawie decyzji administracyjnej.

3. Bezpieczny kredyt jest też ograniczony kwotowo. Wartość kredytu nie może przekroczyć:

 • 600 tys. zł albo
 • 500 tys. zł dla singli.

Z kolei wkład własny nie może być wyższy niż 200 tys. zł. Co oznacza, że można kupić mieszkanie za co najwyżej 800 tys. zł.

Natomiast w przypadku kredytowania zaawansowanej budowy, stawianej do tej pory za gotówkę, wnioskodawcy mogą liczyć na dopłaty w kwotach:

 • do 150 tys. zł albo
 • do 100 tys. zł – w opcji dla singla.

Co więcej, jeśli wkładem własnym ma być wyłącznie działka niezabudowana lub na której przed dniem wejścia w życie ustawy rozpoczęto budowę domu, to łączna wysokość wkładu i Bezpiecznego kredytu 2% nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł.

Bezpieczny kredyt 2% – co można nim sfinansować?

Środki z Bezpiecznego kredytu 2% można przeznaczyć na:

 • zakup mieszkania albo domu na rynku pierwotnym lub wtórnym oraz jego wykończenie;
 • nabycie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w tym wpłatę wkładu budowlanego;
 • zakup działki i budowę na niej domu;
 • budowę albo dokończenie budowy domu jednorodzinnego.

Kiedy można stracić dopłaty?

Dopłaty stracimy, jeśli:

 • w ciągu 24 miesięcy od dnia: zgłoszenia zakończenia budowy albo nabycia prawa własności lub prawa spółdzielczego do mieszkania, lub domu jednorodzinnego finansowanego Bezpiecznym Kredytem 2% nie rozpoczniemy w nim prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • sprzedamy kredytowaną nieruchomość (z wyjątkiem rozszerzenia wspólności ustawowej oraz zbycia jej na rzecz drugiego z kredytobiorców);
 • mieszkanie albo dom lub jego część wynajmiemy, albo użyczymy;
 • zmienimy sposób użytkowania kredytowanej nieruchomości w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych;
 • przez co najmniej 12 miesięcy nie będziemy prowadzić gospodarstwa domowego w kredytowanej nieruchomości;
 • kupimy inną nieruchomość;
 • ogłosimy upadłość konsumencką;
 • zmienimy sposób oprocentowania kredytu ze stałego na zmienne.

W powyższych przypadkach dofinansowanie wygasa z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła dana sytuacja. Natomiast dopłaty udzielone po tym czasie trzeba zwrócić do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego wraz z ustawowymi odsetkami.

Na co uważać przystępując do programu

Przede wszystkim należy pamiętać, że Bezpieczny kredyt 2%, nie oznacza, że oprocentowanie wyniesie tylko tyle. Do tej wartości należy dodać marżę banku. Co więcej, przy zaciąganiu zobowiązania bank może żądać dodatkowych opłat, np.: prowizji za udzielenie kredytu i ubezpieczeń. Te bez względu na dopłaty trzeba regularnie opłacać.

Zgodnie z przepisami, jeśli spłacimy kredyt przed terminem, przed upływem 3 lat również stracimy dopłaty.

Jak pisaliśmy wyżej, dopłaty nie przysługują, jeśli, osoby, z którymi prowadzimy gospodarstwo domowe, mieli albo mają prawo własności do nieruchomości mieszkalnej lub prawo spółdzielcze. Zatem jeśli w okresie przysługiwania dopłat wprowadzą się do naszego domu przykładowo rodzice, którzy sprzedali swoje mieszkanie i stworzymy z nim gospodarstwo domowe, to możemy utracić dofinansowanie.

Bezpieczny kredyt 2% – podsumowanie

Program dofinansowań rat kredytu to duża szansa na zdobycie własnego lokum dla osób mających zdolność kredytową. Łagodniejsze podejście banków do takich kredytobiorców, możliwość skorzystania z programu gwarancji wkładu własnego, brak limitu za metr kw. oraz stała rata to najważniejsze cechy Bezpiecznego kredytu 2%. Niestety ma on też wiele ograniczeń: wiek do 45 lat oraz brak byłych albo aktualnych praw do domu lub mieszkania to dla wielu przeszkoda nie do pokonania. Trzeba też pamiętać, że to do banku należy decyzja o przyznaniu kredytu, zatem z pewnością nie dostaną go bezrobotni, osoby zalegające z płatnościami oraz planujący zakup nieruchomości powyżej 800 tys. zł.

Masz pytania, potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się ze mną!

Powiązane artykuły

Strach walczy z chciwością  – wyczekiwanie na ruch w górę czy obawa przed silną korektą?

Co rynku akcji, obligacji, walut i surowców przyniósł nam burzliwy listopad? Czy grudzień przyniesie trwałe wybicie ponad historyczne maksima na rynku akcji? Czy stale rosnąca cena złota utrzyma się w dłuższej perspektywie? Przeczytaj komentarz rynkowy przygotowany przez Marcina Lau Głównego analityka Phinance S.A. AKCJE W naszej spółce mamy wielu górołazów. Wasz ulubiony autor komentarzy ekonomicznych…
Czytaj artykuł

Phinance S.A. uczestniczyło w IX Kongresie Pośrednictwa Finansowego

Kongres Pośrednictwa Finansowego to największe cykliczne spotkanie branżowe, organizowane przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych. W miniony wtorek odbyło się już dziewiąte takie spotkanie i Phinance miało zaszczyt w nim uczestniczyć. Wydarzenie, rokrocznie jest wyjątkowym spotkaniem ekspertów z sektora pośrednictwa finansowego, które jest okazją do wymiany doświadczeń i rozmów na tematy ważne dla całej branży. Stanowi też…
Czytaj artykuł

Rosnąca rola pośredników finansowych w dystrybucji produktów inwestycyjnych

Niezależni dystrybutorzy dostarczają swoim klientom coraz bogatszą ofertę, dobrze wyselekcjonowaną, niestandardową i nie związaną wprost z produktami bankowymi. Na konkurencyjnym rynku bancassurance obserwuje się natomiast zmniejszający się wolumen dystrybucji produktów inwestycyjnych (o charakterze ubezpieczeniowym). Pomimo faktu, że sprzedaż funduszy inwestycyjnych jest wciąż zdominowana przez kanał bankowy rola pośredników finansowych w tym obszarze oferty produktowej stale…
Czytaj artykuł

Obligacje w obliczu malejącej inflacji czyli nie każdy as bierze wziątkę.

W listopadzie 2023 roku, niemal co dnia, na rynki finansowe napływają dane wskazujące na koniec trwającej bez mała trzy lata globalnej inflacji. Żeby uzmysłowić sobie tempo tego spadku, przytoczę przykład Wielkiej Brytanii, gdzie w październiku inflacja spadła do najniższego poziomu od dwóch lat (4,6%). Spadek o 2,1 punktu procentowego między wrześniem a październikiem był najbardziej…
Czytaj artykuł
Polisa na życie

Czy polisa na życie do kredytu hipotecznego jest obowiązkowa?

Choć nie ma ustawowych przepisów nakazujących zawieranie polisy na życie przy kredycie hipotecznym, to wiele banków oczekuje tego od swoich klientów. Ma ono być dodatkowym zabezpieczeniem a wypadek śmierci kredytobiorcy. W takich sytuacjach rodzina może mieć problem ze spłatą zobowiązania. Wtedy rozwiązaniem jest świadczenie ubezpieczeniowe. Banki najczęściej już przy zawieraniu umowy kredytowej proponują wykupienie u…
Czytaj artykuł

Ekonomia w cieniu konfliktów zbrojnych.

Ten miesiąc obfitował w zmiany – zakończone wybory, konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie. Jaki wpływ na gospodarkę mają ostatnie wydarzenia? Jakie zmiany przyniosą na rynku walut, surowców? Co zmienią na naszym rodzimym rynku akcji? AKCJE Poprzedni komentarz kończyłem życzeniami dobrych politycznych wyborów. Zdając sobie sprawę, że nie wszyscy są zadowoleni ze zmiany na scenie politycznej,…
Czytaj artykuł

Jak oszczędzają Polacy?

Zarządzanie wolnymi środkami czyli jesienne wekowanie dla przyszłej pysznej konsumpcji. Według wielu skryptów, poradników a nawet poważnych podręczników zajmujących się doradztwem finansowym, zarządzając własnymi zasobami powinno stosować się prostą regułę (z jakże pomocnym w jej realizacji arkuszem kalkulacyjnym) o enigmatycznej nazwie: 50/30/20. Według niej: 50% swojego miesięcznego dochodu powinniśmy przeznaczyć na podstawowe, niezbędne wydatki; 30%…
Czytaj artykuł

Założenia programu Kredyt 2%

Bezpieczny kredyt 2%, czyli system dopłat do rat kredytu hipotecznego, ma ułatwić dostęp do zakupu pierwszego mieszkania albo domu. Kto może skorzystać z programu? Jak działa Bezpieczny kredyt 2%? Czym jest Bezpieczny kredyt 2%? Bezpieczny kredyt 2% jest rządowym projektem, mającym na celu pomoc w finansowaniu zakupu lub budowy pierwszego mieszkania albo domu. Polega on…
Czytaj artykuł

Zobacz również