INFORMACJE DOTYCZĄCE RODO DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PROCESIE REKRUTACJI W PHINANCE S.A.

Dokument zawierający informacje dotyczące RODO dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji w Phinance S.A.