Hipoteka a zwrot prowizji bankowej: Jak odzyskać pieniądze po wcześniejszej spłacie kredytu?

28 marca 2024

Prowizja bankowa to opłata za korzystanie z usług instytucji. Zaciągając kredyt hipoteczny, często musimy zapłacić za rozpatrzenie wniosku, uruchomienie kredytu albo spłatę zobowiązania przed terminem. Przepisy umożliwiają kredytobiorcy odzyskanie części prowizji, jeśli spłaca zobowiązanie wcześniej. Jak uzyskać zwrot od banku?

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę – przepisy

W Polsce kwestie związane z kredytem hipotecznym reguluje ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Art. 38 stanowi, że w przypadku spłaty całości lub części zobowiązania przed terminem określonym w umowie kredytowej całkowity jego koszt ulega obniżeniu o odsetki i inne opłaty przypadające za okres, o który skrócono obowiązywanie tej umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

Takie samo stanowisko znajdziemy w orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 19 września 2019 r. Zgodnie z nim, kredytobiorca, który spłaca zobowiązanie przed terminem, koszty uzyskania kredytu powinny zostać zmniejszone proporcjonalnie do czasu spłaty.

Niestety powyższa ustawa obowiązuje dla kredytów zaciągniętych po wejściu jej w życie, czyli po 22 lipca 2017 r. Zwrot prowizji przy wcześniejszych zobowiązaniach jest możliwy wyłącznie, jeśli taki zapis widnieje w umowie.

Kredytobiorcy muszą pamiętać, że ustawa, dając im prawo do zwrotu prowizji, jednocześnie pozwala kredytodawcom żądać od nich rekompensaty za wcześniejszą spłatę. Zgodnie z przepisami bank ma prawo pobrać opłatę, jeśli:

 • jest to zapisane w umowie kredytowej;
 • spłata nastąpiła w terminie 3 lat od dnia obowiązywania umowy.

Zatem jeśli kredyt spłacimy np. 5 lat od uzyskania kredytu, to instytucja nie powinna obciążyć nas rekompensatą za wcześniejszą spłatę.

Ponadto ustawa określa wysokość rekompensaty:

 • Opłata nie może być większa niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone od spłaconej przed terminem całości lub części kredytu hipotecznego w okresie roku od dnia faktycznej spłaty.
 • Jednocześnie nie może być większa niż 3% spłacanej kwoty kredytu hipotecznego.
 • Jeżeli do zakończenia obowiązywania umowy zgodnie z harmonogramem pozostało mniej niż rok, rekompensata nie może być wyższa niż odsetki, które przypadałyby za okres pozostały do zakończenia umowy kredytowej.

Co ważne, w przypadku kredytów ze stałym oprocentowanie bank może pobierać rekompensatę za nadpłatę albo wcześniejszą spłatę w całym okresie obowiązywania umowy. Przy czym nie może być ona wyższa niż koszty kredytodawcy bezpośrednio związane z przedterminową spłatą.

jak uzyskać zwrot prowizji po spłacie kredytu hipotecznego

Jak uzyskać zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu hipotecznego?

Obecnie większość banków rozlicza kredyt automatycznie po jego spłacie, co oznacza, że należy samodzielnie sprawdzić, jak wygląda procedura u naszego kredytodawcy. Zdarza się, że bank wypłaca zwrot dopiero po tym, jak otrzyma od kredytobiorcy odpowiedni wniosek reklamacyjny.

Wzór takiego wniosku jest dostępny na stronie UOKiK. Można go wydrukować, wypełnić i zanieść do banku, albo też na jego podstawie napisać pismo samodzielnie.

Wniosek o zwrot prowizji powinien zawierać:

 • pełne dane kredytobiorcy albo kredytobiorców, wraz z adresem i numerami PESEL;
 • miejscowość i datę sporządzenia dokumentu;
 • pełną nazwę banku i jego adres;
 • numer umowy kredytowej, datę jej zawarcia i okres obowiązywania, datę ostatniej raty wg harmonogramu oraz datę wcześniejszej spłaty zobowiązania;
 • numer rachunku bankowego, na jaki bank ma zwrócić prowizję;
 • numer telefonu, adres korespondencyjny lub email do kontaktu z bankiem.

W treści należy powołać się na ustawę o kredycie hipotecznym i zażądać zwrotu należnej kwoty z tytułu przedterminowej spłaty kredytu. Powinniśmy też poprosić o wskazanie sumy do zwrotu oraz sposobu jej wyliczenia.

Odpowiedź na wniosek dostaniemy w przeciągu 30 dni. Jeśli bank uzna reklamację, wypłata nastąpi w przeciągu 14 dni.

Ile możemy dostać zwrotu prowizji?

Przypomnijmy, że przy wcześniejszej spłacie, kredytobiorcy należy się proporcjonalny zwrot wszystkich pobranych prowizji, czyli np. za udzielenie kredytu, jego uruchomienie, a także za zapłacone z góry składki na ubezpieczenie.

Kwota zależy od wysokości zobowiązania oraz tego, jak szybko je spłaciliśmy. Przykładowo spłacając kredyt hipoteczny po 15 latach, czyli po 180 ratach, zaciągnięty na 20 lat (240 rat), możemy liczyć na zwrot w wysokości jednej czwartej wartości pobranych prowizji i opłat.

Najprościej jest wyliczyć zwrot za pomocą kalkulatora przedterminowej spłaty kredytu hipotecznego dostępnego na stronach UOKiK albo Rzecznika Finansowego. Wystarczy wpisać: kwotę wszystkich kosztów pozaodsetkowych, datę uruchomienia kredytu, datę spłaty ostatniej raty wg harmonogramu oraz datę wcześniejszej spłaty zobowiązania. Na tej podstawie algorytm poda orientacyjną kwotę.

Zwrot prowizji bankowej po spłacie kredytu hipotecznego 2024

Co zrobić jak bank nie chce zwrócić prowizji?

Jeśli bank odmawia zwrotu prowizji albo źle ją wyliczył, kredytobiorca powinien interweniować.

Przede wszystkim trzeba złożyć wniosek reklamacyjny. Wzór jest dostępny na stronie internetowej Rzecznika Finansowego. Miejsce i forma złożenia reklamacji powinny być zawarte w umowie kredytowej. Na odpowiedź bank ma maksymalnie 30 dni.

W sytuacji, kiedy kredytodawca nie odpowie na reklamację albo jej nie uzna, możemy wnioskować u Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie postępowania interwencyjnego. W tym celu wypełniamy formularz dostępny na stronie instytucji oraz dołączamy dokumenty dotyczące sprawy, czyli umowę kredytową i odpowiedź na reklamację, następnie podpisujemy odręcznie lub elektronicznie pismo i wysyłamy je na adres: biuro@rf.gov.pl.

Jeśli postępowanie interwencyjne nie rozstrzygnie sprawy, mamy jeszcze dwie możliwości:

 • złożenie wniosku do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie postępowania polubownego (płatnego 50 zł);
 • skierowanie sprawy do sądu.

Jeśli spłacimy wcześniej kredyt hipoteczny, to bank musi obniżyć nam koszty uzyskania kredytu proporcjonalnie do czasu spłaty. W koszty wlicza się wszystkie prowizje, odsetki, a także składki na ubezpieczenie opłacane z góry. Niestety nie zawsze bank rozlicza kredyt automatycznie. W wielu przypadkach trzeba samemu upomnieć się o zwrot. Jak to zrobić? Gdzie szukać pomocy, jak bank odmówi wypłaty zwrotu?

Powiązane artykuły

komentarz rynkowy lipiec 2024 Phinance

Chiny hamują cenę ropy, a EBC stymuluje gospodarkę. KGHM rośnie, choć miedź po rekordach tanieje. Jakie są prognozy na lipiec?

W lipcowym komentarzu poruszamy wyjątkowo dużo ważnych ekonomicznie kwestii. Wyniki wyborów we Francji wpłyną na lipcowe notowania, podobnie jak dane makro z USA w połowie miesiąca. Zwiększająca się szansa na obniżkę stóp w USA może prowadzić do deprecjacji dolara i umocnienia złotego. Plany wprowadzenia spółki Żabka Polska na giełdę i wycena sięgająca do 8 mld…
Czytaj artykuł
Żabka na giełdzie: Jakie będą skutki finansowe dla inwestorów?

Oferta pierwotna na polskim rynku kapitałowym: Żabka skacze na giełdę

Przerwa w meczu trwa tylko 15 minut. To wystarczający czas, żeby zdążyć zaopatrzyć się w napoje chłodzące w sklepieza rogiem. Jaki sklep/ przychodzi statystycznemu konsumentowi w takim wypadku do głowy…? W większości wypadków będzie to Żabka. Pora przypomnieć sobie zasady wprowadzania spółki na giełdę, bo najprawdopodobniej czeka nas we wrześniu duże IPO. Żabka wskoczy na…
Czytaj artykuł
inwestycja w grunt - klucz do dywersyfikacji inwestycji?

Odkryj tajemnicę zyskownej dywersyfikacji: inwestowanie w ziemię!

Dywersyfikacja stanowi niewątpliwie jedną z podstawowych zasad inwestowania. Chroni ona inwestorów, pozwalając na zmniejszenie ryzyka inwestycji. Nie od dziś wiadomo, że przysłowiowe postawienie wszystkiego na jedną kartę nie wróży w inwestowaniu nic dobrego, a jedynie prowadzi do podejmowania zbyt wysokiego ryzyka, zupełnie niewspółmiernego do możliwych do osiągnięcia korzyści. Stąd też o dywersyfikacji mówią wszyscy –…
Czytaj artykuł
NVIDIA: Rewolucja ai czy kolejna bańka spekulacyjna

NVIDIA: Nowa rewolucja czy kolejna bańka spekulacyjna?

Wydaje się, że o fenomenie sztucznej inteligencji, o najpopularniejszej spółce na świecie napisano już prawie wszystko. Rozważmy przyszłość tej amerykańskiej spółki, na dwóch skrajnych biegunach. Fundamentalne wartości czy spekulacja? Jedni uważają, że za NVIDIĄ stoją fundamentalne wartości, więc wzrost wartości spółki (2,8 bln dol.), nawet w tym niespotykanym tempie, jest fundamentalnie (ekonomicznie) uzasadniony i w…
Czytaj artykuł

Rynki akcji na rekordowych wzrostach, ale pojawiają się sygnały ostrzegawcze

Indeks VIX, który mierzy oczekiwaną zmienność rynku, jest na rekordowo niskim poziomie. Wojna handlowa USA-Chiny i rosnące napięcia geopolityczne mogą stanowić zagrożenie dla dalszych wzrostów. Dużo zmian widać też w cenach surowców. Miedź drożeje ze względu na rosnący popyt ze strony infrastruktury AI. Natomiast powodem wzrostu cen złota i srebra są obawy o inflację i…
Czytaj artykuł
sto lat złotówki - jakie są perspektywy na przyszłość

Sto lat Złotego: perspektywy na przyszłość

Minęło równo sto lat od wprowadzenia do obiegu złotówki. Ta zacna historyczna okoliczność niech będzie pretekstem do określenia teraźniejszych perspektyw dla rodzimej waluty. Historia złotego Mało brakowało, a „złoty” nie byłby „złotym”, a… „lechem”. Można by podejrzewać ministra Władysława Grabskiego o profetyczne zdolności. Po odzyskaniu niepodległości 5 lutego 1919 roku minister skarbu wydał dekret zapowiadający…
Czytaj artykuł
Sztuczna inteligencja i jej wpływ na rynek pracy

Sztuczna inteligencja a rynek pracy: Jak “AI” zrewolucjonizuje rynek?

Wprowadzenie Godzina poranna. Telewizja biznesowa. Rozmowa prowadzącego z dwoma Gośćmi porannego programu: „Panowie. Czy wyobrażacie sobie sytuację, w której jedna sztuczna inteligencja zadaje pytanie, a dwie inne sztuczne inteligencje w formie pozorowanego sporu na nie odpowiadają…? A my w tym czasie pilibyśmy kawę…” Automatyzacja procesów i rosnące znaczenie sztucznej inteligencji Automatyzacja procesów, rosnące znaczenie robotów…
Czytaj artykuł
akcje na giełdzie - ocena perspektywy na przyszłość

Złoty czas surowców i hossa na rynku akcji, a jak zachowają się stopy procentowe?

Po oszałamiającym kwietniu, gdy rynki finansowe wciąż zaliczają wzrosty, nadchodzi czas na refleksję nad tym, co przyniesie maj. Co kolejne miesiące przyniosą na giełdzie i czy obligacje stają się obszarem zwiększonego zainteresowania inwestorów? Jednocześnie surowce nadal pozostają w tendencji wzrostowej, gdzie upatrujemy teraz główne szanse, a gdzie kryją się potencjalne zagrożenia? Wszystko to skłania do…
Czytaj artykuł

Zobacz również