Hipoteka a zwrot prowizji bankowej: Jak odzyskać pieniądze po wcześniejszej spłacie kredytu?

28 marca 2024

Prowizja bankowa to opłata za korzystanie z usług instytucji. Zaciągając kredyt hipoteczny, często musimy zapłacić za rozpatrzenie wniosku, uruchomienie kredytu albo spłatę zobowiązania przed terminem. Przepisy umożliwiają kredytobiorcy odzyskanie części prowizji, jeśli spłaca zobowiązanie wcześniej. Jak uzyskać zwrot od banku?

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę – przepisy

W Polsce kwestie związane z kredytem hipotecznym reguluje ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Art. 38 stanowi, że w przypadku spłaty całości lub części zobowiązania przed terminem określonym w umowie kredytowej całkowity jego koszt ulega obniżeniu o odsetki i inne opłaty przypadające za okres, o który skrócono obowiązywanie tej umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

Takie samo stanowisko znajdziemy w orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 19 września 2019 r. Zgodnie z nim, kredytobiorca, który spłaca zobowiązanie przed terminem, koszty uzyskania kredytu powinny zostać zmniejszone proporcjonalnie do czasu spłaty.

Niestety powyższa ustawa obowiązuje dla kredytów zaciągniętych po wejściu jej w życie, czyli po 22 lipca 2017 r. Zwrot prowizji przy wcześniejszych zobowiązaniach jest możliwy wyłącznie, jeśli taki zapis widnieje w umowie.

Kredytobiorcy muszą pamiętać, że ustawa, dając im prawo do zwrotu prowizji, jednocześnie pozwala kredytodawcom żądać od nich rekompensaty za wcześniejszą spłatę. Zgodnie z przepisami bank ma prawo pobrać opłatę, jeśli:

 • jest to zapisane w umowie kredytowej;
 • spłata nastąpiła w terminie 3 lat od dnia obowiązywania umowy.

Zatem jeśli kredyt spłacimy np. 5 lat od uzyskania kredytu, to instytucja nie powinna obciążyć nas rekompensatą za wcześniejszą spłatę.

Ponadto ustawa określa wysokość rekompensaty:

 • Opłata nie może być większa niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone od spłaconej przed terminem całości lub części kredytu hipotecznego w okresie roku od dnia faktycznej spłaty.
 • Jednocześnie nie może być większa niż 3% spłacanej kwoty kredytu hipotecznego.
 • Jeżeli do zakończenia obowiązywania umowy zgodnie z harmonogramem pozostało mniej niż rok, rekompensata nie może być wyższa niż odsetki, które przypadałyby za okres pozostały do zakończenia umowy kredytowej.

Co ważne, w przypadku kredytów ze stałym oprocentowanie bank może pobierać rekompensatę za nadpłatę albo wcześniejszą spłatę w całym okresie obowiązywania umowy. Przy czym nie może być ona wyższa niż koszty kredytodawcy bezpośrednio związane z przedterminową spłatą.

jak uzyskać zwrot prowizji po spłacie kredytu hipotecznego

Jak uzyskać zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu hipotecznego?

Obecnie większość banków rozlicza kredyt automatycznie po jego spłacie, co oznacza, że należy samodzielnie sprawdzić, jak wygląda procedura u naszego kredytodawcy. Zdarza się, że bank wypłaca zwrot dopiero po tym, jak otrzyma od kredytobiorcy odpowiedni wniosek reklamacyjny.

Wzór takiego wniosku jest dostępny na stronie UOKiK. Można go wydrukować, wypełnić i zanieść do banku, albo też na jego podstawie napisać pismo samodzielnie.

Wniosek o zwrot prowizji powinien zawierać:

 • pełne dane kredytobiorcy albo kredytobiorców, wraz z adresem i numerami PESEL;
 • miejscowość i datę sporządzenia dokumentu;
 • pełną nazwę banku i jego adres;
 • numer umowy kredytowej, datę jej zawarcia i okres obowiązywania, datę ostatniej raty wg harmonogramu oraz datę wcześniejszej spłaty zobowiązania;
 • numer rachunku bankowego, na jaki bank ma zwrócić prowizję;
 • numer telefonu, adres korespondencyjny lub email do kontaktu z bankiem.

W treści należy powołać się na ustawę o kredycie hipotecznym i zażądać zwrotu należnej kwoty z tytułu przedterminowej spłaty kredytu. Powinniśmy też poprosić o wskazanie sumy do zwrotu oraz sposobu jej wyliczenia.

Odpowiedź na wniosek dostaniemy w przeciągu 30 dni. Jeśli bank uzna reklamację, wypłata nastąpi w przeciągu 14 dni.

Ile możemy dostać zwrotu prowizji?

Przypomnijmy, że przy wcześniejszej spłacie, kredytobiorcy należy się proporcjonalny zwrot wszystkich pobranych prowizji, czyli np. za udzielenie kredytu, jego uruchomienie, a także za zapłacone z góry składki na ubezpieczenie.

Kwota zależy od wysokości zobowiązania oraz tego, jak szybko je spłaciliśmy. Przykładowo spłacając kredyt hipoteczny po 15 latach, czyli po 180 ratach, zaciągnięty na 20 lat (240 rat), możemy liczyć na zwrot w wysokości jednej czwartej wartości pobranych prowizji i opłat.

Najprościej jest wyliczyć zwrot za pomocą kalkulatora przedterminowej spłaty kredytu hipotecznego dostępnego na stronach UOKiK albo Rzecznika Finansowego. Wystarczy wpisać: kwotę wszystkich kosztów pozaodsetkowych, datę uruchomienia kredytu, datę spłaty ostatniej raty wg harmonogramu oraz datę wcześniejszej spłaty zobowiązania. Na tej podstawie algorytm poda orientacyjną kwotę.

Zwrot prowizji bankowej po spłacie kredytu hipotecznego 2024

Co zrobić jak bank nie chce zwrócić prowizji?

Jeśli bank odmawia zwrotu prowizji albo źle ją wyliczył, kredytobiorca powinien interweniować.

Przede wszystkim trzeba złożyć wniosek reklamacyjny. Wzór jest dostępny na stronie internetowej Rzecznika Finansowego. Miejsce i forma złożenia reklamacji powinny być zawarte w umowie kredytowej. Na odpowiedź bank ma maksymalnie 30 dni.

W sytuacji, kiedy kredytodawca nie odpowie na reklamację albo jej nie uzna, możemy wnioskować u Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie postępowania interwencyjnego. W tym celu wypełniamy formularz dostępny na stronie instytucji oraz dołączamy dokumenty dotyczące sprawy, czyli umowę kredytową i odpowiedź na reklamację, następnie podpisujemy odręcznie lub elektronicznie pismo i wysyłamy je na adres: biuro@rf.gov.pl.

Jeśli postępowanie interwencyjne nie rozstrzygnie sprawy, mamy jeszcze dwie możliwości:

 • złożenie wniosku do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie postępowania polubownego (płatnego 50 zł);
 • skierowanie sprawy do sądu.

Jeśli spłacimy wcześniej kredyt hipoteczny, to bank musi obniżyć nam koszty uzyskania kredytu proporcjonalnie do czasu spłaty. W koszty wlicza się wszystkie prowizje, odsetki, a także składki na ubezpieczenie opłacane z góry. Niestety nie zawsze bank rozlicza kredyt automatycznie. W wielu przypadkach trzeba samemu upomnieć się o zwrot. Jak to zrobić? Gdzie szukać pomocy, jak bank odmówi wypłaty zwrotu?

Powiązane artykuły

Obniżki stóp procentowych, rekordowe dywidendy i kurs złotego w cieniu zarzutów dla prezesa NBP

Historycznie najwyższe wypłaty dywidend i zbliżające się zmiany wysokości stóp procentowych - czego w perspektywie miesiąca możemy spodziewać się na rynkach inwestycyjnych? AKCJE Z perspektywy scenariusza bazowego, zakładanego na początku roku dla notowań akcji na giełdach, oddalające się w USA obniżki stóp procentowych, to bardzo dobra wiadomość. Coraz bardziej widoczna staje się możliwość dalszych wzrostów…
Czytaj artykuł

Hipoteka a zwrot prowizji bankowej: Jak odzyskać pieniądze po wcześniejszej spłacie kredytu?

Prowizja bankowa to opłata za korzystanie z usług instytucji. Zaciągając kredyt hipoteczny, często musimy zapłacić za rozpatrzenie wniosku, uruchomienie kredytu albo spłatę zobowiązania przed terminem. Przepisy umożliwiają kredytobiorcy odzyskanie części prowizji, jeśli spłaca zobowiązanie wcześniej. Jak uzyskać zwrot od banku? Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę – przepisy W Polsce kwestie związane z kredytem hipotecznym reguluje…
Czytaj artykuł
dywidenda a procedury walnego zgromadzenia 2024

Wiosenne porządki z nadzieją na letnie zbiory – rzecz o dywidendzie

Na giełdzie trwa hossa, zapowiadająca rekordowe wyniki spółek. Warto przypomnieć sobie więc, zasady podziału zysków dla akcjonariuszy w formie dywidendy. Przygotować się do letnich zbiorów porządkując terminy i zasady na jakich podstawowe prawo akcjonariuszy czyli dywidenda jest realizowane.  Dywidenda kojarzy się z wypłatą pieniędzy i taką formę przybiera w przypadku spółek notowanych na giełdzie. Dywidendy…
Czytaj artykuł
Program mieszkanie na start - nowy projekt rządowy 2024

Program Mieszkanie na start: Nowy rządowy projekt zastępujący Bezpieczny kredyt 2 proc. – Jakie są jego założenia?

Warunki kredytu Mieszkanie na start Program Mieszkanie na start polega na dopłatach do rat kredytu. Ich wysokość ma być zależna od wielkości gospodarstwa domowego i naliczana do ustalonego poziomu kapitału. Program nie zakłada limitu wysokości kredytu, a dotacje mają obowiązywać przez 10 lat. Środki będzie można przeznaczyć na: zakup mieszkania albo domu jednorodzinnego z rynku…
Czytaj artykuł

Otrzymaliśmy wyróżnienie w prestiżowym plebiscycie Orły Ubezpieczeń

Jesteśmy niezmiernie dumni z ogłoszenia, że nasza firma została uhonorowana w ramach renomowanego programu Orły Ubezpieczeń. Plebiscyt ten został stworzony z myślą o wyróżnieniu najlepszych firm na rynku, które nie tylko osiągają doskonałość w świadczeniu usług, ale także wyznaczają nowe standardy jakości i innowacji. Orły Ubezpieczeń to nie tylko nagroda, ale przede wszystkim wyraz uznania…
Czytaj artykuł

Hossa uratowana, złoty pójdzie w górę – czy to złota wiosna dla inwestorów?

Na runku akcji, po ogłoszeniu wyników spółki INVIDIA, widać wyraźny optymizm. Za to obligacje surowce trzymają się na równym poziomie. A co z rynkiem walut? Czy pieniądze, które już za chwilę mają popłynąć szerokim strumieniem z KPO wpłyną na kurs złotego? AKCJE Niespodziewanie piękna wiosenna pogoda w lutym sprzyjała doskonałym nastrojom na polskiej giełdzie. Na…
Czytaj artykuł

Prognoza dla aktywów finansowych na 2024 r.

Zwykle początek roku stoi pod znakiem prognozowania dla poszczególnych aktywów w portfelach (złośliwi nazywają proces ten „wróżeniem z fusów”). Nie jest przecież zabronione spróbować ocenić perspektywy dla instrumentów finansowych, mając nie co więcej danych bo będąc po otwarciu roku i parę kaw w Nowym Roku już zaliczonych… Zaczynając od akcji w scenariuszu bazowym (obarczonym największym…
Czytaj artykuł

Jak długo jeszcze potrwa karnawał na rynkach?

Podczas gdy karnawał trwa jeszcze w najlepsze rynki akcji i obligacji świętują rekordowe wzrosty. Co z walutami i surowcami? Kiedy możemy spodziewać się zmian? AKCJE Tak się złożyło, że 14 lutego bieżącego roku mamy dwa święta. Walentynki i Środę Popielcową. Niektórzy będą mieli wesołe święto zakochanych inni raczej smutną w swej wymowie środę. Tak i…
Czytaj artykuł

Zobacz również