ANALOGIE PRZECENY RYNKU FUNDUSZY: 03.20` VS 10.21`- 02.22`

15 marca 2022

Minęły już prawie 3 tygodnie od rozpoczęcia przez Rosję inwazji na Ukrainę. Przywódcy świata „zachodniego” dążą do jak najszybszego zakończenia konfliktu dając Moskwie znać, że Zachód pozostaje solidarny i zjednoczony w obronie swoich wartości. Wojna powoduje destabilizację sytuacji geopolitycznej, jednak nie tylko. Rynki finansowe reagują także nerwowo na otwarty konflikt zbrojny. Zobaczmy, czy można już dzisiaj szukać analogii do sytuacji na rynku funduszy inwestycyjnych do tej sprzed dwóch lat, kiedy wybuchła pandemia koronowirusa (COVID-19).

Wykres 1. obrazuje przebieg krzywej wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych od stycznia 2020 roku do końca lutego 2022 roku (najbardziej aktualne dane).

Wykres 1: Wartość aktywów netto FIO/SFIO/FIZ w okresie 01.2020-02.2022 (w mld zł)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych dostępnych w serwisie FundOnline


I spadek - reakcja rynku na ogłoszenie epidemii koronawirusa była bardzo silna i głęboka. W ciągu jednego tylko miesiąca z rynku ubyło 29,6 mld zł (spadek o 11%). Wartość rynku w ciągu 30 dni cofnęła się do poziomu z grudnia 2015 roku. Przyczyna spadku była jednoznaczna; tak szybko jak została zasymilowana przez uczestników rynku tak szybko, bo już po 6 miesiącach rynek odrobił utraconą wartość. 

II spadek – rynek od osiągnięcia swojej szczytowej wartości tj. 314 mld zł we wrześniu 2021 stracił w ciągu 5 miesięcy 24,5 mld zł - spadek o 7,8% (83% spadku z marca 2020 roku) osiągając na koniec lutego 2022 poziom 289,6 mld zł. Przyczyną początku spadków był wzrost rentowności obligacji i w związku z tym silna przecenia wartości jednostek uczestnictwa funduszy obligacji skarbowych. Kolejnym powodem przeceny wartości rynku funduszy była niczym nieuzasadniona inwazja Rosji na Ukrainę. W ciągu jednego tylko miesiąca wartość rynku zmniejszyła się o 6,9 mld zł. I nie jest to prawdopodobnie dołek tej przeceny. Jak bardzo odporny okazał się rynek, a na ile zwyciężył strach i niepewność inwestorów przekonamy się już za miesiąc. Miejmy nadzieję, że w tym czasie także dojdzie do zawieszenia broni na Ukrainie i rozmów pokojowych.

Widzimy już pewną analogię, co do wartości pomiędzy tąpnięciem covidowym oraz tym związanym z rentownościami obligacji, choć skutki wybuchu wojny za wschodnią granicą Polski mogą te spadki w najbliższych miesiącach jeszcze pogłębić.

Zobaczmy zatem jaka była struktura odpływu aktywów, w dwóch analizowanych okresach. Czy można znaleźć analogie? Przeanalizujmy tym celu Wykres nr 2.

Wykres 2: Struktura salda wpłat i umorzeń w zdefiniowanych okresach (w mln zł)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych dostępnych w serwisie FundOnline

Jak się okazuje zarówno w marcu 2020 roku (I spadek) jak i w okresie październik 2021-luty 2022 (II spadek) aktywa odpłynęły w zdecydowanej większości z funduszy dłużnych. Trzeba jednak w tej analogii znaleźć różnicę, a mianowicie covidowy odpływ dotknął głównie funduszy obligacji korporacyjnych, podczas gdy ostatni spadek, którego dołek prawdopodobnie jeszcze przed nami  dotyczył w głównej mierze obligacji skarbowych. 

Drugą grupą funduszy, która w obu spadkach odegrała ważną rolę są fundusze mieszane, a więc znowu te ze znaczącym komponentem dłużnym.

Odporne na kryzysy okazały się fundusze zdefiniowanej daty PPK. Na uwagę zasługę także skokowe zainteresowanie w ostatnim miesiącu funduszami surowcowymi (głównie fundusze złota). Ten popyt wynika wyłącznie z wywołanego wojną wzrostu cen złota, które w czasach konfliktów zyskuje swoją wartość jako nośnik wartości.

Z pewnością najbliższe dwa, trzy miesiące pokażą, czy mamy do czynienia z chwilową pogłębioną korektą na rynku funduszy, czy być może wejdziemy w trend boczny. Nie spodziewam się trendu spadkowego przy nadal bardzo wysokich ujemnych realnych stopach procentowych. 

Grzegorz Kaliszuk

Dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych w Phinance S.A.

Więcej o inwestycjach kapitału dowiesz się na naszej stronie!

Powiązane artykuły

Strach walczy z chciwością  – wyczekiwanie na ruch w górę czy obawa przed silną korektą?

Co rynku akcji, obligacji, walut i surowców przyniósł nam burzliwy listopad? Czy grudzień przyniesie trwałe wybicie ponad historyczne maksima na rynku akcji? Czy stale rosnąca cena złota utrzyma się w dłuższej perspektywie? Przeczytaj komentarz rynkowy przygotowany przez Marcina Lau Głównego analityka Phinance S.A. AKCJE W naszej spółce mamy wielu górołazów. Wasz ulubiony autor komentarzy ekonomicznych…
Czytaj artykuł

Phinance S.A. uczestniczyło w IX Kongresie Pośrednictwa Finansowego

Kongres Pośrednictwa Finansowego to największe cykliczne spotkanie branżowe, organizowane przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych. W miniony wtorek odbyło się już dziewiąte takie spotkanie i Phinance miało zaszczyt w nim uczestniczyć. Wydarzenie, rokrocznie jest wyjątkowym spotkaniem ekspertów z sektora pośrednictwa finansowego, które jest okazją do wymiany doświadczeń i rozmów na tematy ważne dla całej branży. Stanowi też…
Czytaj artykuł

Rosnąca rola pośredników finansowych w dystrybucji produktów inwestycyjnych

Niezależni dystrybutorzy dostarczają swoim klientom coraz bogatszą ofertę, dobrze wyselekcjonowaną, niestandardową i nie związaną wprost z produktami bankowymi. Na konkurencyjnym rynku bancassurance obserwuje się natomiast zmniejszający się wolumen dystrybucji produktów inwestycyjnych (o charakterze ubezpieczeniowym). Pomimo faktu, że sprzedaż funduszy inwestycyjnych jest wciąż zdominowana przez kanał bankowy rola pośredników finansowych w tym obszarze oferty produktowej stale…
Czytaj artykuł

Obligacje w obliczu malejącej inflacji czyli nie każdy as bierze wziątkę.

W listopadzie 2023 roku, niemal co dnia, na rynki finansowe napływają dane wskazujące na koniec trwającej bez mała trzy lata globalnej inflacji. Żeby uzmysłowić sobie tempo tego spadku, przytoczę przykład Wielkiej Brytanii, gdzie w październiku inflacja spadła do najniższego poziomu od dwóch lat (4,6%). Spadek o 2,1 punktu procentowego między wrześniem a październikiem był najbardziej…
Czytaj artykuł
Polisa na życie

Czy polisa na życie do kredytu hipotecznego jest obowiązkowa?

Choć nie ma ustawowych przepisów nakazujących zawieranie polisy na życie przy kredycie hipotecznym, to wiele banków oczekuje tego od swoich klientów. Ma ono być dodatkowym zabezpieczeniem a wypadek śmierci kredytobiorcy. W takich sytuacjach rodzina może mieć problem ze spłatą zobowiązania. Wtedy rozwiązaniem jest świadczenie ubezpieczeniowe. Banki najczęściej już przy zawieraniu umowy kredytowej proponują wykupienie u…
Czytaj artykuł

Ekonomia w cieniu konfliktów zbrojnych.

Ten miesiąc obfitował w zmiany – zakończone wybory, konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie. Jaki wpływ na gospodarkę mają ostatnie wydarzenia? Jakie zmiany przyniosą na rynku walut, surowców? Co zmienią na naszym rodzimym rynku akcji? AKCJE Poprzedni komentarz kończyłem życzeniami dobrych politycznych wyborów. Zdając sobie sprawę, że nie wszyscy są zadowoleni ze zmiany na scenie politycznej,…
Czytaj artykuł

Jak oszczędzają Polacy?

Zarządzanie wolnymi środkami czyli jesienne wekowanie dla przyszłej pysznej konsumpcji. Według wielu skryptów, poradników a nawet poważnych podręczników zajmujących się doradztwem finansowym, zarządzając własnymi zasobami powinno stosować się prostą regułę (z jakże pomocnym w jej realizacji arkuszem kalkulacyjnym) o enigmatycznej nazwie: 50/30/20. Według niej: 50% swojego miesięcznego dochodu powinniśmy przeznaczyć na podstawowe, niezbędne wydatki; 30%…
Czytaj artykuł

Założenia programu Kredyt 2%

Bezpieczny kredyt 2%, czyli system dopłat do rat kredytu hipotecznego, ma ułatwić dostęp do zakupu pierwszego mieszkania albo domu. Kto może skorzystać z programu? Jak działa Bezpieczny kredyt 2%? Czym jest Bezpieczny kredyt 2%? Bezpieczny kredyt 2% jest rządowym projektem, mającym na celu pomoc w finansowaniu zakupu lub budowy pierwszego mieszkania albo domu. Polega on…
Czytaj artykuł

Zobacz również