poniedziałek, 21 września 2020

Wyrok TSUE, a kredyty konsumenckie


11 września 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wypowiedział się w bardzo ważnej sprawie dla polskich kredytobiorców kredytów konsumenckich.

TSUE wskazał, że w przypadku spłaty takiego kredytu w całości przed jego terminem określonym w umowie, kredytodawca ma obowiązek obniżenia całkowitego kosztu kredytu.

Wynika to z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim i dotyczy wszystkich kosztów. Co ważne, orzeczenie TSUE wskazuje, iż dotyczy to również prowizji za udzielenie takiego kredytu, a nie tylko kosztów rozłożonych w czasie (jak np. odsetki, ubezpieczenie).

Podkreślić należy, że orzeczenie Trybunału nie jest nowym aktem prawnym, a wytyczną do interpretacji przepisów obowiązujących od grudnia 2011 roku, co w praktyce oznacza że każdy kredyt konsumencki udzielony po wejściu w życie ustawy o kredycie konsumenckim (18.12.2011) czyli kredyt dla osoby fizycznej o wartości do 255 550 zł, udzielony przez dowolną instytucję finansową (nie tylko Banki!!) wpisuje się w orzecznictwo Trybunału.

Jak skorzystać z nowej wykładni? Należy zwrócić się do Kredytodawcy, powołując się na wyrok TSUE C-383/18, z pisemnym wnioskiem o zwrot kosztów proporcjonalny do okresu trwania kredytu. Jeśli nasz wniosek okaże się nieskuteczny należy zwrócić się o pomoc do UOKiK.

Kolejną praktyczną informacją jest to, że nie ma znaczenia z jakich środków spłacimy nasz kredyt przed terminem. Możemy refinansować nasz kredyt (przenieść go do innej instytucji finansowej) i wówczas koszty zamkniętego przed terminem kredytu winny być nam zwrócone proporcjonalnie do faktycznego okresu jego trwania.

Autor: Adam Kasperski , Dyrektor Produktów Kredytowych


czytaj także