czwartek, 28 stycznia 2016

KNF rekomenduje


Organ Nadzoru Finansowego po raz kolejny zmierza do poprawy jakości funkcjonowania rynku polskich ubezpieczeń za pomocą projektu rekomendacji. Na konferencji prasowej 25.01.2016 regulator przypomniał 21 postulatów z nakreślonego w styczniu 2016 roku projektu „Dotyczącego procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia ze szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych”, których intencją jest przede wszystkim ujednolicenie zasad opisujących funkcjonowanie procesów likwidacji szkód osobowych w ubezpieczeniach komunikacyjnych.

Jednocześnie KNF zapowiada dalsze kroki, pod rozwagę poddaje się m.in. tworzenie swego rodzaju benchmarków czy tabel ujednolicających kwoty wypłacanych zadośćuczynień.

Termin na wdrożenie rekomendacji został podany przez Nadzór w projekcie regulacji, ustalono go na dzień 31 grudnia 2016 rok.

Wnosząc z ogólnego charakteru rekomendowanych rozwiązań, na dzień dzisiejszy spodziewać należy się przede wszystkim wzrostu stopnia skomplikowania wzorów dokumentacji ubezpieczeniowej i procedur wypłaty zadośćuczynień. Czy rekomendacje przełożą się w przyszłości na sam wzrost cen ubezpieczeń komunikacyjnych? Być może konieczność dostosowania się do kolejnej rekomendacji po stronie TU będzie ku temu pretekstem, jednak na razie, nie ma takich przesłanek wprost.

                                                                                                                                                                            Piotr Kortus

 

źródło:

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/919662,knf-wyliczenie-wartosci-smierci-zadoscuczynienia.html


 

http://www.knf.gov.pl/Images/Projekt_Rekomendacji_ws_Zadoscuczynien_na_Komise_19_01_2016_tcm75-44377.pdf


czytaj także