Ekspert Phinance radzi, na jakie zapisy warto uważać.

Wyłączenia w umowach ubezpieczeń na życie przy kredytach hipotecznych – na co zwrócić uwagę?

22 września 2023

Wyłączenia w umowach ubezpieczeń na życie przy kredytach hipotecznych – na co zwrócić uwagę?

Ubezpieczenia na życie mają na celu zapewnienie ochrony przed obciążeniami finansowymi, wynikającymi z nieprzewidzianych zdarzeń. Umowy zawierane przy okazji zaciągania kredytu hipotecznego są szczególnie pomocne dla osób, które chcą mieć pewność, że ich bliscy nie zostaną z długiem do spłaty, jeśli coś im się stanie.

Pewność, że towarzystwo wypłaci świadczenia jest jednym z najważniejszych aspektów ochrony. Ankieta medyczna również gra kluczową rolę w przypadku każdego rodzaju polisy na życie, ponieważ wysokość składki zależy od takich czynników, jak wiek, stan zdrowia i styl życia.

Najlepszym sposobem na zapewnienie pewności wypłaty świadczeń jest podanie dokładnych informacji w każdym kwestionariuszu medycznym oraz poddanie się badaniom wymaganym przez towarzystwo. Procesy te są wykorzystywane do oceny ryzyka i podjęcia decyzji o wystawieniu polisy.

Jakie pułapki czekają na kredytobiorców, których zobowiązano do skorzystania z ubezpieczenia na życie?

Niestety umowy ubezpieczenia na życie w ramach kredytów hipotecznych zawierają dużo pułapek i znacznie odbiegają zapisami od standardowych ubezpieczeń na życie dostępnych na rynku.

Brak ankiety medycznej jest jedną z nich. Kiedy kredytodawca lub towarzystwo ubezpieczeniowe nie przeprowadzają kwestionariusza medycznego i badań przed zawarciem umowy, nie są w stanie odpowiednio ocenić ryzyka związanego z ubezpieczonym.

Może to doprowadzić do sytuacji, w której towarzystwo ubezpieczeniowe nie będzie w stanie zapewnić pełnego pokrycia lub wypłaty świadczeń w przypadku roszczenia. Bez odpowiedniej wiedzy o historii zdrowia ubezpieczonego, towarzystwa są zmuszone do tworzenia w umowach zapisów, które chronią je w przypadku incydentu związanego z wcześniej istniejącymi warunkami lub zdarzeniami poza ich kontrolą.

Najczęstsze wyłączenia bezpośrednio z OWU ubezpieczenia na życie zawieranego przy kredycie

Umowy ubezpieczeniowe to skomplikowane dokumenty, ale zrozumienie zawartych w nich zapisów jest niezbędne, by zapewnić sobie ochronę na każdą ewentualność. Niestety, firmy ubezpieczeniowe w polisach do kredytów hipotecznych często zawierają wyłączenia. To nietypowe zapisy, ograniczające zakres udzielanej ochrony. Powszechne wyłączenia występują:

· jeżeli zgon nastąpi bezpośrednio w wyniku następstw i konsekwencji chorób, które przed dniem rozpoczęcia odpowiedzialności ubezpieczyciela zostały zdiagnozowane przez lekarza, były leczone lub których objawy występowały przed tym dniem,

· jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe było bezpośrednim lub pośrednim skutkiem lub nastąpiło w związku ze zdarzeniami lub stanami stwierdzonymi przez lekarza, jako istniejące przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej,

· gdy śmierć nastąpi w wyniku choroby lub uszczerbku na zdrowiu, o których ubezpieczony wiedział lub powinien wiedzieć przed datą objęcia go ochroną ubezpieczeniową lub w związku z taką chorobą, nawet jeśli ich następstwa ujawniły się po objęciu ochroną ubezpieczeniową.

Zdarzenia chorobowe są główną przyczyną zgonów. To oznacza, że Klient zawierając polisę proponowaną przez bank, ogranicza odpowiedzialność do około 5% wszystkich zdarzeń powodujących śmierć. Jest to bardzo niekorzystne dla kredytobiorców, stąd też rekomendujemy zawarcie indywidualnego ubezpieczenia na życie, z przeprowadzoną ankietę i standardowymi wyłączeniami".

Podkreśla Andrzej Kowerdej, Dyrektor Departamentu Produktów Ubezpieczeniowych w Phinance S.A.

Polisa tylko na 3 lata

Kolejnym problemem jest okres na jakie zawierane są umowy ubezpieczeniowe do kredytu hipotecznego. Zwyczajowo polisy takie opiewają na okres 3 lat. Skąd taki krótki okres, gdy większość zobowiązań zaciąganych jest na 25-30 lat?

„Jednym z założeń tak krótkiej polisy jest zminimalizowanie ryzyka przedawnienia się roszczeń. Otóż zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego, w przypadku, gdyby Klient zataił przy zawieraniu umowy istotne informacje z punktu widzenia ryzyka medycznego np. fakt przebycia choroby, a następnie choroba ta będzie miała bezpośredni wpływ na zdarzenie ubezpieczeniowe to towarzystwo ma prawo odmówić wypłaty.” – wyjaśnia Kowerdej.

Przedawnienie roszczeń można określić jako możliwość uchylenia się (również przed sądem) od zaspokojenia wypłaty po upływie określonego prawem terminu przez towarzystwo.

Czy warto korzystać z ubezpieczenia przypisanego nam do kredytu?

Zwyczajowo ubezpieczenia dodawane do umów kredytowych są tańsze od tych dostępnych na rynku i co najważniejsze niemal nie wymagają formalności. Często znużeni kompletowaniem dokumentacji kredytowej idziemy na łatwiznę w temacie ubezpieczenia tłumacząc sobie, że nie jest ono już dużym obciążeniem finansowym.

Jednak nadrzędnym celem zawsze powinna być ochrona nas i naszych najbliższych. Warto zastanowić się, czy korzystniejszym rozwiązaniem nie będzie samodzielny zakup polisy. Ta zawarta samodzielnie będzie miała szerszy, dopasowany do indywidualnych potrzeb zakres. Co najważniejsze, da nam faktyczną ochronę w nieprzewidzianej sytuacji.

W ocenie proponowanego przez bank ubezpieczenia zawsze pomoże doradca finansowy. Wesprze w wyborze najbardziej optymalnego rozwiązania, przeprowadzi selekcji ofert, wyjaśni terminologię i ewentualne konsekwencje.

Powiązane artykuły

Obniżki stóp procentowych, rekordowe dywidendy i kurs złotego w cieniu zarzutów dla prezesa NBP

Historycznie najwyższe wypłaty dywidend i zbliżające się zmiany wysokości stóp procentowych - czego w perspektywie miesiąca możemy spodziewać się na rynkach inwestycyjnych? AKCJE Z perspektywy scenariusza bazowego, zakładanego na początku roku dla notowań akcji na giełdach, oddalające się w USA obniżki stóp procentowych, to bardzo dobra wiadomość. Coraz bardziej widoczna staje się możliwość dalszych wzrostów…
Czytaj artykuł

Hipoteka a zwrot prowizji bankowej: Jak odzyskać pieniądze po wcześniejszej spłacie kredytu?

Prowizja bankowa to opłata za korzystanie z usług instytucji. Zaciągając kredyt hipoteczny, często musimy zapłacić za rozpatrzenie wniosku, uruchomienie kredytu albo spłatę zobowiązania przed terminem. Przepisy umożliwiają kredytobiorcy odzyskanie części prowizji, jeśli spłaca zobowiązanie wcześniej. Jak uzyskać zwrot od banku? Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę – przepisy W Polsce kwestie związane z kredytem hipotecznym reguluje…
Czytaj artykuł
dywidenda a procedury walnego zgromadzenia 2024

Wiosenne porządki z nadzieją na letnie zbiory – rzecz o dywidendzie

Na giełdzie trwa hossa, zapowiadająca rekordowe wyniki spółek. Warto przypomnieć sobie więc, zasady podziału zysków dla akcjonariuszy w formie dywidendy. Przygotować się do letnich zbiorów porządkując terminy i zasady na jakich podstawowe prawo akcjonariuszy czyli dywidenda jest realizowane.  Dywidenda kojarzy się z wypłatą pieniędzy i taką formę przybiera w przypadku spółek notowanych na giełdzie. Dywidendy…
Czytaj artykuł
Program mieszkanie na start - nowy projekt rządowy 2024

Program Mieszkanie na start: Nowy rządowy projekt zastępujący Bezpieczny kredyt 2 proc. – Jakie są jego założenia?

Warunki kredytu Mieszkanie na start Program Mieszkanie na start polega na dopłatach do rat kredytu. Ich wysokość ma być zależna od wielkości gospodarstwa domowego i naliczana do ustalonego poziomu kapitału. Program nie zakłada limitu wysokości kredytu, a dotacje mają obowiązywać przez 10 lat. Środki będzie można przeznaczyć na: zakup mieszkania albo domu jednorodzinnego z rynku…
Czytaj artykuł

Otrzymaliśmy wyróżnienie w prestiżowym plebiscycie Orły Ubezpieczeń

Jesteśmy niezmiernie dumni z ogłoszenia, że nasza firma została uhonorowana w ramach renomowanego programu Orły Ubezpieczeń. Plebiscyt ten został stworzony z myślą o wyróżnieniu najlepszych firm na rynku, które nie tylko osiągają doskonałość w świadczeniu usług, ale także wyznaczają nowe standardy jakości i innowacji. Orły Ubezpieczeń to nie tylko nagroda, ale przede wszystkim wyraz uznania…
Czytaj artykuł

Hossa uratowana, złoty pójdzie w górę – czy to złota wiosna dla inwestorów?

Na runku akcji, po ogłoszeniu wyników spółki INVIDIA, widać wyraźny optymizm. Za to obligacje surowce trzymają się na równym poziomie. A co z rynkiem walut? Czy pieniądze, które już za chwilę mają popłynąć szerokim strumieniem z KPO wpłyną na kurs złotego? AKCJE Niespodziewanie piękna wiosenna pogoda w lutym sprzyjała doskonałym nastrojom na polskiej giełdzie. Na…
Czytaj artykuł

Prognoza dla aktywów finansowych na 2024 r.

Zwykle początek roku stoi pod znakiem prognozowania dla poszczególnych aktywów w portfelach (złośliwi nazywają proces ten „wróżeniem z fusów”). Nie jest przecież zabronione spróbować ocenić perspektywy dla instrumentów finansowych, mając nie co więcej danych bo będąc po otwarciu roku i parę kaw w Nowym Roku już zaliczonych… Zaczynając od akcji w scenariuszu bazowym (obarczonym największym…
Czytaj artykuł

Jak długo jeszcze potrwa karnawał na rynkach?

Podczas gdy karnawał trwa jeszcze w najlepsze rynki akcji i obligacji świętują rekordowe wzrosty. Co z walutami i surowcami? Kiedy możemy spodziewać się zmian? AKCJE Tak się złożyło, że 14 lutego bieżącego roku mamy dwa święta. Walentynki i Środę Popielcową. Niektórzy będą mieli wesołe święto zakochanych inni raczej smutną w swej wymowie środę. Tak i…
Czytaj artykuł

Zobacz również