Ekspert Phinance radzi, na jakie zapisy warto uważać.

Wyłączenia w umowach ubezpieczeń na życie przy kredytach hipotecznych – na co zwrócić uwagę?

22 września 2023

Wyłączenia w umowach ubezpieczeń na życie przy kredytach hipotecznych – na co zwrócić uwagę?

Ubezpieczenia na życie mają na celu zapewnienie ochrony przed obciążeniami finansowymi, wynikającymi z nieprzewidzianych zdarzeń. Umowy zawierane przy okazji zaciągania kredytu hipotecznego są szczególnie pomocne dla osób, które chcą mieć pewność, że ich bliscy nie zostaną z długiem do spłaty, jeśli coś im się stanie.

Pewność, że towarzystwo wypłaci świadczenia jest jednym z najważniejszych aspektów ochrony. Ankieta medyczna również gra kluczową rolę w przypadku każdego rodzaju polisy na życie, ponieważ wysokość składki zależy od takich czynników, jak wiek, stan zdrowia i styl życia.

Najlepszym sposobem na zapewnienie pewności wypłaty świadczeń jest podanie dokładnych informacji w każdym kwestionariuszu medycznym oraz poddanie się badaniom wymaganym przez towarzystwo. Procesy te są wykorzystywane do oceny ryzyka i podjęcia decyzji o wystawieniu polisy.

Jakie pułapki czekają na kredytobiorców, których zobowiązano do skorzystania z ubezpieczenia na życie?

Niestety umowy ubezpieczenia na życie w ramach kredytów hipotecznych zawierają dużo pułapek i znacznie odbiegają zapisami od standardowych ubezpieczeń na życie dostępnych na rynku.

Brak ankiety medycznej jest jedną z nich. Kiedy kredytodawca lub towarzystwo ubezpieczeniowe nie przeprowadzają kwestionariusza medycznego i badań przed zawarciem umowy, nie są w stanie odpowiednio ocenić ryzyka związanego z ubezpieczonym.

Może to doprowadzić do sytuacji, w której towarzystwo ubezpieczeniowe nie będzie w stanie zapewnić pełnego pokrycia lub wypłaty świadczeń w przypadku roszczenia. Bez odpowiedniej wiedzy o historii zdrowia ubezpieczonego, towarzystwa są zmuszone do tworzenia w umowach zapisów, które chronią je w przypadku incydentu związanego z wcześniej istniejącymi warunkami lub zdarzeniami poza ich kontrolą.

Najczęstsze wyłączenia bezpośrednio z OWU ubezpieczenia na życie zawieranego przy kredycie

Umowy ubezpieczeniowe to skomplikowane dokumenty, ale zrozumienie zawartych w nich zapisów jest niezbędne, by zapewnić sobie ochronę na każdą ewentualność. Niestety, firmy ubezpieczeniowe w polisach do kredytów hipotecznych często zawierają wyłączenia. To nietypowe zapisy, ograniczające zakres udzielanej ochrony. Powszechne wyłączenia występują:

· jeżeli zgon nastąpi bezpośrednio w wyniku następstw i konsekwencji chorób, które przed dniem rozpoczęcia odpowiedzialności ubezpieczyciela zostały zdiagnozowane przez lekarza, były leczone lub których objawy występowały przed tym dniem,

· jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe było bezpośrednim lub pośrednim skutkiem lub nastąpiło w związku ze zdarzeniami lub stanami stwierdzonymi przez lekarza, jako istniejące przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej,

· gdy śmierć nastąpi w wyniku choroby lub uszczerbku na zdrowiu, o których ubezpieczony wiedział lub powinien wiedzieć przed datą objęcia go ochroną ubezpieczeniową lub w związku z taką chorobą, nawet jeśli ich następstwa ujawniły się po objęciu ochroną ubezpieczeniową.

Zdarzenia chorobowe są główną przyczyną zgonów. To oznacza, że Klient zawierając polisę proponowaną przez bank, ogranicza odpowiedzialność do około 5% wszystkich zdarzeń powodujących śmierć. Jest to bardzo niekorzystne dla kredytobiorców, stąd też rekomendujemy zawarcie indywidualnego ubezpieczenia na życie, z przeprowadzoną ankietę i standardowymi wyłączeniami".

Podkreśla Andrzej Kowerdej, Dyrektor Departamentu Produktów Ubezpieczeniowych w Phinance S.A.

Polisa tylko na 3 lata

Kolejnym problemem jest okres na jakie zawierane są umowy ubezpieczeniowe do kredytu hipotecznego. Zwyczajowo polisy takie opiewają na okres 3 lat. Skąd taki krótki okres, gdy większość zobowiązań zaciąganych jest na 25-30 lat?

„Jednym z założeń tak krótkiej polisy jest zminimalizowanie ryzyka przedawnienia się roszczeń. Otóż zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego, w przypadku, gdyby Klient zataił przy zawieraniu umowy istotne informacje z punktu widzenia ryzyka medycznego np. fakt przebycia choroby, a następnie choroba ta będzie miała bezpośredni wpływ na zdarzenie ubezpieczeniowe to towarzystwo ma prawo odmówić wypłaty.” – wyjaśnia Kowerdej.

Przedawnienie roszczeń można określić jako możliwość uchylenia się (również przed sądem) od zaspokojenia wypłaty po upływie określonego prawem terminu przez towarzystwo.

Czy warto korzystać z ubezpieczenia przypisanego nam do kredytu?

Zwyczajowo ubezpieczenia dodawane do umów kredytowych są tańsze od tych dostępnych na rynku i co najważniejsze niemal nie wymagają formalności. Często znużeni kompletowaniem dokumentacji kredytowej idziemy na łatwiznę w temacie ubezpieczenia tłumacząc sobie, że nie jest ono już dużym obciążeniem finansowym.

Jednak nadrzędnym celem zawsze powinna być ochrona nas i naszych najbliższych. Warto zastanowić się, czy korzystniejszym rozwiązaniem nie będzie samodzielny zakup polisy. Ta zawarta samodzielnie będzie miała szerszy, dopasowany do indywidualnych potrzeb zakres. Co najważniejsze, da nam faktyczną ochronę w nieprzewidzianej sytuacji.

W ocenie proponowanego przez bank ubezpieczenia zawsze pomoże doradca finansowy. Wesprze w wyborze najbardziej optymalnego rozwiązania, przeprowadzi selekcji ofert, wyjaśni terminologię i ewentualne konsekwencje.

Powiązane artykuły

Strach walczy z chciwością  – wyczekiwanie na ruch w górę czy obawa przed silną korektą?

Co rynku akcji, obligacji, walut i surowców przyniósł nam burzliwy listopad? Czy grudzień przyniesie trwałe wybicie ponad historyczne maksima na rynku akcji? Czy stale rosnąca cena złota utrzyma się w dłuższej perspektywie? Przeczytaj komentarz rynkowy przygotowany przez Marcina Lau Głównego analityka Phinance S.A. AKCJE W naszej spółce mamy wielu górołazów. Wasz ulubiony autor komentarzy ekonomicznych…
Czytaj artykuł

Phinance S.A. uczestniczyło w IX Kongresie Pośrednictwa Finansowego

Kongres Pośrednictwa Finansowego to największe cykliczne spotkanie branżowe, organizowane przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych. W miniony wtorek odbyło się już dziewiąte takie spotkanie i Phinance miało zaszczyt w nim uczestniczyć. Wydarzenie, rokrocznie jest wyjątkowym spotkaniem ekspertów z sektora pośrednictwa finansowego, które jest okazją do wymiany doświadczeń i rozmów na tematy ważne dla całej branży. Stanowi też…
Czytaj artykuł

Rosnąca rola pośredników finansowych w dystrybucji produktów inwestycyjnych

Niezależni dystrybutorzy dostarczają swoim klientom coraz bogatszą ofertę, dobrze wyselekcjonowaną, niestandardową i nie związaną wprost z produktami bankowymi. Na konkurencyjnym rynku bancassurance obserwuje się natomiast zmniejszający się wolumen dystrybucji produktów inwestycyjnych (o charakterze ubezpieczeniowym). Pomimo faktu, że sprzedaż funduszy inwestycyjnych jest wciąż zdominowana przez kanał bankowy rola pośredników finansowych w tym obszarze oferty produktowej stale…
Czytaj artykuł

Obligacje w obliczu malejącej inflacji czyli nie każdy as bierze wziątkę.

W listopadzie 2023 roku, niemal co dnia, na rynki finansowe napływają dane wskazujące na koniec trwającej bez mała trzy lata globalnej inflacji. Żeby uzmysłowić sobie tempo tego spadku, przytoczę przykład Wielkiej Brytanii, gdzie w październiku inflacja spadła do najniższego poziomu od dwóch lat (4,6%). Spadek o 2,1 punktu procentowego między wrześniem a październikiem był najbardziej…
Czytaj artykuł
Polisa na życie

Czy polisa na życie do kredytu hipotecznego jest obowiązkowa?

Choć nie ma ustawowych przepisów nakazujących zawieranie polisy na życie przy kredycie hipotecznym, to wiele banków oczekuje tego od swoich klientów. Ma ono być dodatkowym zabezpieczeniem a wypadek śmierci kredytobiorcy. W takich sytuacjach rodzina może mieć problem ze spłatą zobowiązania. Wtedy rozwiązaniem jest świadczenie ubezpieczeniowe. Banki najczęściej już przy zawieraniu umowy kredytowej proponują wykupienie u…
Czytaj artykuł

Ekonomia w cieniu konfliktów zbrojnych.

Ten miesiąc obfitował w zmiany – zakończone wybory, konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie. Jaki wpływ na gospodarkę mają ostatnie wydarzenia? Jakie zmiany przyniosą na rynku walut, surowców? Co zmienią na naszym rodzimym rynku akcji? AKCJE Poprzedni komentarz kończyłem życzeniami dobrych politycznych wyborów. Zdając sobie sprawę, że nie wszyscy są zadowoleni ze zmiany na scenie politycznej,…
Czytaj artykuł

Jak oszczędzają Polacy?

Zarządzanie wolnymi środkami czyli jesienne wekowanie dla przyszłej pysznej konsumpcji. Według wielu skryptów, poradników a nawet poważnych podręczników zajmujących się doradztwem finansowym, zarządzając własnymi zasobami powinno stosować się prostą regułę (z jakże pomocnym w jej realizacji arkuszem kalkulacyjnym) o enigmatycznej nazwie: 50/30/20. Według niej: 50% swojego miesięcznego dochodu powinniśmy przeznaczyć na podstawowe, niezbędne wydatki; 30%…
Czytaj artykuł

Założenia programu Kredyt 2%

Bezpieczny kredyt 2%, czyli system dopłat do rat kredytu hipotecznego, ma ułatwić dostęp do zakupu pierwszego mieszkania albo domu. Kto może skorzystać z programu? Jak działa Bezpieczny kredyt 2%? Czym jest Bezpieczny kredyt 2%? Bezpieczny kredyt 2% jest rządowym projektem, mającym na celu pomoc w finansowaniu zakupu lub budowy pierwszego mieszkania albo domu. Polega on…
Czytaj artykuł

Zobacz również