SUROWCE I PPK PO RAZ KOLEJNY HAMUJĄ SPADKI NA RYNKU FUNDUSZY

20 kwietnia 2022

Minęły równo dwa lata od kiedy rynek funduszy inwestycyjnych odnotował rekordowo niskie ujemne saldo wpłat i umorzeń o wartości prawie 20,5 mld zł. Wówczas exodus aktywów spowodowany był pierwszą falą pandemii COVID 19.

W marcu tego roku, po 1,5 roku wzrostów, a następnie pół roku spadków wartości WAN, uczestnicy rynku ponownie zostali świadkami „rekordowego” marca. Tym razem przewaga umorzeń nad wpłatami osiągnęła wartość 8,8 mld zł, zaś spadek WAN m/m zanurkował o 7,4 mld zł. Przyczyna była jednak inna niż dwa lata temu – to bardzo silny resentyment związany z wojną w Ukrainie oraz kontynuacja przeceny funduszy obligacji skarbowych związany z rosnącymi w ciągu ostatnich miesięcy rentownościami długu.

Wartość aktywów netto zgromadzona w funduszach inwestycyjnych według stanu na koniec marca 2022 zatrzymała się na poziomie 282,2 mld zł. Tym samym rynek zrobił wielki krok wstecz do poziomu z grudnia 2020 roku, czyli okresu sprzed 16 miesięcy, a marzec 2022 dołączy do wąskiego grona 9% okresów rozliczeniowych (miesięcy) w historii polskiego rynku funduszy inwestycyjnych, w których efekt umorzeń działał w odwrotnym kierunku niż efekt zmiany wartości jednostki uczestnictwa to znaczy niepewność na rynku była tak duża, że rynek tracił aktywa szybciej, niż wynikałoby to ze spadku wyceny funduszy.

Ta konkluzja jakkolwiek nie pocieszająca, może prowadzić do wniosku, że kolejny rzadko występujący efekt już za nami (statystycznie występujący jedynie raz na dziesięć miesięcy).

Jaka była zatem rola poszczególnych klas aktywów w marcowym odpływie?

Głównym bohaterem resentymentu inwestycyjnego okazały się w minionym miesiącu po raz kolejny fundusze dłużne (głównie uniwersalne oraz papierów skarbowych). Wszystkie rodzaje funduszy obligacyjnych odpowiadały łącznie za 79% nadwyżki umorzeń nad nabyciami. Dużo mniej intensywny wpływ, jakkolwiek również silny miały fundusze mieszane (z komponentem obligacyjnym), za którymi stało w marcu 12,2% ujemnego salda wpłat i umorzeń.

Exodus aktywów został dość istotnie ograniczony przez fundusze surowcowe, do których kolejny miesiąc z rzędu płynął aktywa coraz szerszym strumieniem. W marcu była to bezprecedensowa wartość ponad 700 mln zł.

Swoją funkcję stabilizacyjną na rynku funduszy po raz kolejny zaprezentowały fundusze zdefiniowanej daty, do których napłynęło prawie 700 mln zł. To drugi i ostatni rodzaj funduszy, który zanotował dodatnie saldo wpłat i umorzeń.

Tabela 1: Struktura salda wpłat i umorzeń w marcu 2022 roku

marzec 2022 (w mln zł)nadwyżka umorzeń nad nabyciaminadwyżka nabyć nad umorzeniami
absolutnej stopy zwrotu-243,8 
akcji-395,5 
aktywów niepublicznych7,4 
dłużne-8 065,2 
mieszane-1 247,3 
nieruchomości-26,5 
rynku surowców 714,4
sekurytyzacyjne-252,0 
zdefiniowanej daty PPK 699,3
SUMA-10 223,01 413,7
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z serwisu FundOnline

Tabela nr 2 potwierdza istotną stabilizującą rolę funduszy surowcowych oraz tych z przeznaczeniem emerytalnym w okresie silnej dekoniunktury na rynku kapitałowym. W okresie ostatnich 6 miesięcy łączna siła tych dwóch „kotwic” (fundusze surowcowe oraz zdefiniowanej daty) była porównywalna do tej zaprezentowanej w ostatnim miesiącu i wyniosła ok 13% (o tyle mniejsze w wartościach bezwzględnych było ujemne saldo wpłat i umorzeń).

Tabela 2: Struktura salda wpłat i umorzeń w okresie październik 2021 – marzec 2022 (w mln zł)

6 miesięcy od szczytu wartości rynku funduszy (wrzesień 2021): październik 2021 – marzec 2022 (w mln zł)nadwyżka umorzeń nad nabyciaminadwyżka nabyć nad umorzeniami
absolutnej stopy zwrotu-365,9 
akcji48,1 
aktywów niepublicznych-207,8 
dłużne-21 870,9 
mieszane-3 355,3 
nieruchomości-34,1 
rynku surowców 1 602,1
sekurytyzacyjne-30,9 
zdefiniowanej daty PPK 2 426,0
SUMA-25 816,74 028,1
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z serwisu FundOnline

Powiązane artykuły

Strach walczy z chciwością  – wyczekiwanie na ruch w górę czy obawa przed silną korektą?

Co rynku akcji, obligacji, walut i surowców przyniósł nam burzliwy listopad? Czy grudzień przyniesie trwałe wybicie ponad historyczne maksima na rynku akcji? Czy stale rosnąca cena złota utrzyma się w dłuższej perspektywie? Przeczytaj komentarz rynkowy przygotowany przez Marcina Lau Głównego analityka Phinance S.A. AKCJE W naszej spółce mamy wielu górołazów. Wasz ulubiony autor komentarzy ekonomicznych…
Czytaj artykuł

Phinance S.A. uczestniczyło w IX Kongresie Pośrednictwa Finansowego

Kongres Pośrednictwa Finansowego to największe cykliczne spotkanie branżowe, organizowane przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych. W miniony wtorek odbyło się już dziewiąte takie spotkanie i Phinance miało zaszczyt w nim uczestniczyć. Wydarzenie, rokrocznie jest wyjątkowym spotkaniem ekspertów z sektora pośrednictwa finansowego, które jest okazją do wymiany doświadczeń i rozmów na tematy ważne dla całej branży. Stanowi też…
Czytaj artykuł

Rosnąca rola pośredników finansowych w dystrybucji produktów inwestycyjnych

Niezależni dystrybutorzy dostarczają swoim klientom coraz bogatszą ofertę, dobrze wyselekcjonowaną, niestandardową i nie związaną wprost z produktami bankowymi. Na konkurencyjnym rynku bancassurance obserwuje się natomiast zmniejszający się wolumen dystrybucji produktów inwestycyjnych (o charakterze ubezpieczeniowym). Pomimo faktu, że sprzedaż funduszy inwestycyjnych jest wciąż zdominowana przez kanał bankowy rola pośredników finansowych w tym obszarze oferty produktowej stale…
Czytaj artykuł

Obligacje w obliczu malejącej inflacji czyli nie każdy as bierze wziątkę.

W listopadzie 2023 roku, niemal co dnia, na rynki finansowe napływają dane wskazujące na koniec trwającej bez mała trzy lata globalnej inflacji. Żeby uzmysłowić sobie tempo tego spadku, przytoczę przykład Wielkiej Brytanii, gdzie w październiku inflacja spadła do najniższego poziomu od dwóch lat (4,6%). Spadek o 2,1 punktu procentowego między wrześniem a październikiem był najbardziej…
Czytaj artykuł
Polisa na życie

Czy polisa na życie do kredytu hipotecznego jest obowiązkowa?

Choć nie ma ustawowych przepisów nakazujących zawieranie polisy na życie przy kredycie hipotecznym, to wiele banków oczekuje tego od swoich klientów. Ma ono być dodatkowym zabezpieczeniem a wypadek śmierci kredytobiorcy. W takich sytuacjach rodzina może mieć problem ze spłatą zobowiązania. Wtedy rozwiązaniem jest świadczenie ubezpieczeniowe. Banki najczęściej już przy zawieraniu umowy kredytowej proponują wykupienie u…
Czytaj artykuł

Ekonomia w cieniu konfliktów zbrojnych.

Ten miesiąc obfitował w zmiany – zakończone wybory, konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie. Jaki wpływ na gospodarkę mają ostatnie wydarzenia? Jakie zmiany przyniosą na rynku walut, surowców? Co zmienią na naszym rodzimym rynku akcji? AKCJE Poprzedni komentarz kończyłem życzeniami dobrych politycznych wyborów. Zdając sobie sprawę, że nie wszyscy są zadowoleni ze zmiany na scenie politycznej,…
Czytaj artykuł

Jak oszczędzają Polacy?

Zarządzanie wolnymi środkami czyli jesienne wekowanie dla przyszłej pysznej konsumpcji. Według wielu skryptów, poradników a nawet poważnych podręczników zajmujących się doradztwem finansowym, zarządzając własnymi zasobami powinno stosować się prostą regułę (z jakże pomocnym w jej realizacji arkuszem kalkulacyjnym) o enigmatycznej nazwie: 50/30/20. Według niej: 50% swojego miesięcznego dochodu powinniśmy przeznaczyć na podstawowe, niezbędne wydatki; 30%…
Czytaj artykuł

Założenia programu Kredyt 2%

Bezpieczny kredyt 2%, czyli system dopłat do rat kredytu hipotecznego, ma ułatwić dostęp do zakupu pierwszego mieszkania albo domu. Kto może skorzystać z programu? Jak działa Bezpieczny kredyt 2%? Czym jest Bezpieczny kredyt 2%? Bezpieczny kredyt 2% jest rządowym projektem, mającym na celu pomoc w finansowaniu zakupu lub budowy pierwszego mieszkania albo domu. Polega on…
Czytaj artykuł

Zobacz również