NIEŚMIAŁE AKTYWA W ESG

29 marca 2023

Idea inwestycji zrównoważonych opartych na idei ESG jest dominującym trendem pośród niemal wszystkich asset managerów na świecie, w Europie i także w Polsce.

Zobaczmy zatem w jakim stopniu ta idea transponuje się na liczby. To one bowiem bez zbędnego komentarza oddają istotę zainteresowania społecznie i ekologicznie odpowiedzialną działalnością inwestycyjną. 

Na polskim rynku działa obecnie 39 towarzystw funduszy inwestycyjnych (dalej TFI), w których zgromadzonych jest 273 mld zł (z czego 152 mld zł w FIO i SFIO) – wg stanu na koniec lutego 2023. Aktywa te zgromadzone są w 1093 funduszach (z czego 654 to fundusze FIO i SFIO).

Jak na tym tle wyglądają inwestycje ESG?

Otóż fundusze typu ESG (odpowiedzialnego inwestowania) oferowane są dzisiaj jedynie przez 9 TFI. Są nimi:

§ VIG / C-QUADRAT TFI [w ofercie Phinance]

§ UNIQA TFI [w ofercie Phinance]

§ Generali Investments TFI [w ofercie Phinance]

§ TFI Allianz Polska

§ Amundi Polska TFI

§ NN Investment Partners TFI

§ Pekao TFI

§ PKO TFI

§ Santander TFI

W ofercie Phinance dostępne są fundusze ze stajni VIG / C-QUADRAT TFI, UNIQA TFI oraz Generali Investments TFI.

Łączna liczba funduszy z emblematem ESG (wg stanu na koniec lutego 2023) wynosiła 21 (zaledwie 3,2% całej oferty FIO i SFIO w Polsce), zaś zgromadzone w nich aktywa nie przekraczały 4 mld zł (dokładnie 3,96 mld zł), co stanowi 2,6% aktywów zgromadzonych w FIO i SFIO.

Struktura liczby i wartość i aktywów funduszy ESG wg poszczególnych klas aktywów przedstawia się następująco:

Tabela 1:

Klasa aktywówLiczba funduszyWartość aktywów
Akcji163,5 mld zł
Dłużne20,3 mld zł
Mieszane30,1 mld zł
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z serwisu Fund Online

Aktywa funduszy ESG w Polsce zdominowane są przez fundusze akcji (szczególnie akcji zagranicznych) co dobitnie pokazuje Wykres 1.

Źródło: Wykres z serwisu Fund Online

Liczby pokazują, że jesteśmy dopiero na początku drogi ESG w Polsce, choć sama idea wydaje się już dobrze rozpowszechniona.

Należy pamiętać, że wybór funduszy typu ESG nie wyklucza możliwości realizacji polityki inwestycyyjnej funduszy zmierzającej do pomnażania wartości zgromadzonego kapitału. Fundusze te adekwatnie do klasy aktywów niosą ze sobą  adekwatne ryzyko inwestycyjne.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą funduszy ESG na platformie PhiMarket [market.phinance.pl], tj:

§ VIG / C-QUADRAT GreenStars (VIG / C-QUADRAT SFIO)

§ UNIQA Akcji Europejskich ESG (UNIQA SFIO)

§ Generali Akcji Ekologicznych (Generali Fundusze SFIO)

Powiązane artykuły

Strach walczy z chciwością  – wyczekiwanie na ruch w górę czy obawa przed silną korektą?

Co rynku akcji, obligacji, walut i surowców przyniósł nam burzliwy listopad? Czy grudzień przyniesie trwałe wybicie ponad historyczne maksima na rynku akcji? Czy stale rosnąca cena złota utrzyma się w dłuższej perspektywie? Przeczytaj komentarz rynkowy przygotowany przez Marcina Lau Głównego analityka Phinance S.A. AKCJE W naszej spółce mamy wielu górołazów. Wasz ulubiony autor komentarzy ekonomicznych…
Czytaj artykuł

Phinance S.A. uczestniczyło w IX Kongresie Pośrednictwa Finansowego

Kongres Pośrednictwa Finansowego to największe cykliczne spotkanie branżowe, organizowane przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych. W miniony wtorek odbyło się już dziewiąte takie spotkanie i Phinance miało zaszczyt w nim uczestniczyć. Wydarzenie, rokrocznie jest wyjątkowym spotkaniem ekspertów z sektora pośrednictwa finansowego, które jest okazją do wymiany doświadczeń i rozmów na tematy ważne dla całej branży. Stanowi też…
Czytaj artykuł

Rosnąca rola pośredników finansowych w dystrybucji produktów inwestycyjnych

Niezależni dystrybutorzy dostarczają swoim klientom coraz bogatszą ofertę, dobrze wyselekcjonowaną, niestandardową i nie związaną wprost z produktami bankowymi. Na konkurencyjnym rynku bancassurance obserwuje się natomiast zmniejszający się wolumen dystrybucji produktów inwestycyjnych (o charakterze ubezpieczeniowym). Pomimo faktu, że sprzedaż funduszy inwestycyjnych jest wciąż zdominowana przez kanał bankowy rola pośredników finansowych w tym obszarze oferty produktowej stale…
Czytaj artykuł

Obligacje w obliczu malejącej inflacji czyli nie każdy as bierze wziątkę.

W listopadzie 2023 roku, niemal co dnia, na rynki finansowe napływają dane wskazujące na koniec trwającej bez mała trzy lata globalnej inflacji. Żeby uzmysłowić sobie tempo tego spadku, przytoczę przykład Wielkiej Brytanii, gdzie w październiku inflacja spadła do najniższego poziomu od dwóch lat (4,6%). Spadek o 2,1 punktu procentowego między wrześniem a październikiem był najbardziej…
Czytaj artykuł
Polisa na życie

Czy polisa na życie do kredytu hipotecznego jest obowiązkowa?

Choć nie ma ustawowych przepisów nakazujących zawieranie polisy na życie przy kredycie hipotecznym, to wiele banków oczekuje tego od swoich klientów. Ma ono być dodatkowym zabezpieczeniem a wypadek śmierci kredytobiorcy. W takich sytuacjach rodzina może mieć problem ze spłatą zobowiązania. Wtedy rozwiązaniem jest świadczenie ubezpieczeniowe. Banki najczęściej już przy zawieraniu umowy kredytowej proponują wykupienie u…
Czytaj artykuł

Ekonomia w cieniu konfliktów zbrojnych.

Ten miesiąc obfitował w zmiany – zakończone wybory, konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie. Jaki wpływ na gospodarkę mają ostatnie wydarzenia? Jakie zmiany przyniosą na rynku walut, surowców? Co zmienią na naszym rodzimym rynku akcji? AKCJE Poprzedni komentarz kończyłem życzeniami dobrych politycznych wyborów. Zdając sobie sprawę, że nie wszyscy są zadowoleni ze zmiany na scenie politycznej,…
Czytaj artykuł

Jak oszczędzają Polacy?

Zarządzanie wolnymi środkami czyli jesienne wekowanie dla przyszłej pysznej konsumpcji. Według wielu skryptów, poradników a nawet poważnych podręczników zajmujących się doradztwem finansowym, zarządzając własnymi zasobami powinno stosować się prostą regułę (z jakże pomocnym w jej realizacji arkuszem kalkulacyjnym) o enigmatycznej nazwie: 50/30/20. Według niej: 50% swojego miesięcznego dochodu powinniśmy przeznaczyć na podstawowe, niezbędne wydatki; 30%…
Czytaj artykuł

Założenia programu Kredyt 2%

Bezpieczny kredyt 2%, czyli system dopłat do rat kredytu hipotecznego, ma ułatwić dostęp do zakupu pierwszego mieszkania albo domu. Kto może skorzystać z programu? Jak działa Bezpieczny kredyt 2%? Czym jest Bezpieczny kredyt 2%? Bezpieczny kredyt 2% jest rządowym projektem, mającym na celu pomoc w finansowaniu zakupu lub budowy pierwszego mieszkania albo domu. Polega on…
Czytaj artykuł

Zobacz również