NIEŚMIAŁE AKTYWA W ESG

29 marca 2023

Idea inwestycji zrównoważonych opartych na idei ESG jest dominującym trendem pośród niemal wszystkich asset managerów na świecie, w Europie i także w Polsce.

Zobaczmy zatem w jakim stopniu ta idea transponuje się na liczby. To one bowiem bez zbędnego komentarza oddają istotę zainteresowania społecznie i ekologicznie odpowiedzialną działalnością inwestycyjną. 

Na polskim rynku działa obecnie 39 towarzystw funduszy inwestycyjnych (dalej TFI), w których zgromadzonych jest 273 mld zł (z czego 152 mld zł w FIO i SFIO) – wg stanu na koniec lutego 2023. Aktywa te zgromadzone są w 1093 funduszach (z czego 654 to fundusze FIO i SFIO).

Jak na tym tle wyglądają inwestycje ESG?

Otóż fundusze typu ESG (odpowiedzialnego inwestowania) oferowane są dzisiaj jedynie przez 9 TFI. Są nimi:

§ VIG / C-QUADRAT TFI [w ofercie Phinance]

§ UNIQA TFI [w ofercie Phinance]

§ Generali Investments TFI [w ofercie Phinance]

§ TFI Allianz Polska

§ Amundi Polska TFI

§ NN Investment Partners TFI

§ Pekao TFI

§ PKO TFI

§ Santander TFI

W ofercie Phinance dostępne są fundusze ze stajni VIG / C-QUADRAT TFI, UNIQA TFI oraz Generali Investments TFI.

Łączna liczba funduszy z emblematem ESG (wg stanu na koniec lutego 2023) wynosiła 21 (zaledwie 3,2% całej oferty FIO i SFIO w Polsce), zaś zgromadzone w nich aktywa nie przekraczały 4 mld zł (dokładnie 3,96 mld zł), co stanowi 2,6% aktywów zgromadzonych w FIO i SFIO.

Struktura liczby i wartość i aktywów funduszy ESG wg poszczególnych klas aktywów przedstawia się następująco:

Tabela 1:

Klasa aktywówLiczba funduszyWartość aktywów
Akcji163,5 mld zł
Dłużne20,3 mld zł
Mieszane30,1 mld zł
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z serwisu Fund Online

Aktywa funduszy ESG w Polsce zdominowane są przez fundusze akcji (szczególnie akcji zagranicznych) co dobitnie pokazuje Wykres 1.

Źródło: Wykres z serwisu Fund Online

Liczby pokazują, że jesteśmy dopiero na początku drogi ESG w Polsce, choć sama idea wydaje się już dobrze rozpowszechniona.

Należy pamiętać, że wybór funduszy typu ESG nie wyklucza możliwości realizacji polityki inwestycyyjnej funduszy zmierzającej do pomnażania wartości zgromadzonego kapitału. Fundusze te adekwatnie do klasy aktywów niosą ze sobą  adekwatne ryzyko inwestycyjne.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą funduszy ESG na platformie PhiMarket [market.phinance.pl], tj:

§ VIG / C-QUADRAT GreenStars (VIG / C-QUADRAT SFIO)

§ UNIQA Akcji Europejskich ESG (UNIQA SFIO)

§ Generali Akcji Ekologicznych (Generali Fundusze SFIO)

Powiązane artykuły

Sztuczna inteligencja i jej wpływ na rynek pracy

Sztuczna inteligencja a rynek pracy: Jak “AI” zrewolucjonizuje rynek?

Wprowadzenie Godzina poranna. Telewizja biznesowa. Rozmowa prowadzącego z dwoma Gośćmi porannego programu: „Panowie. Czy wyobrażacie sobie sytuację, w której jedna sztuczna inteligencja zadaje pytanie, a dwie inne sztuczne inteligencje w formie pozorowanego sporu na nie odpowiadają…? A my w tym czasie pilibyśmy kawę…” Automatyzacja procesów i rosnące znaczenie sztucznej inteligencji Automatyzacja procesów, rosnące znaczenie robotów…
Czytaj artykuł
akcje na giełdzie - ocena perspektywy na przyszłość

Złoty czas surowców i hossa na rynku akcji, a jak zachowają się stopy procentowe?

Po oszałamiającym kwietniu, gdy rynki finansowe wciąż zaliczają wzrosty, nadchodzi czas na refleksję nad tym, co przyniesie maj. Co kolejne miesiące przyniosą na giełdzie i czy obligacje stają się obszarem zwiększonego zainteresowania inwestorów? Jednocześnie surowce nadal pozostają w tendencji wzrostowej, gdzie upatrujemy teraz główne szanse, a gdzie kryją się potencjalne zagrożenia? Wszystko to skłania do…
Czytaj artykuł

FED a stopy procentowe: co dalej z rynkowymi trendami?

Czy najgwałtowniejszy cykl podwyżek stóp procentowych w USA od 1981 roku na pewno dobiegł końca? Łącznie od marca 2022 roku do lipca 2023 roku stopa funduszy federalnych została podniesiona o 525 pb. W poprzednich dwóch cyklach zacieśniania polityki monetarnej (w latach 2004-06 i 2015-18) stopy były podnoszone tylko po 25 pb. Co więcej, po raz…
Czytaj artykuł
Obligacje detaliczne COI i EDO

Inflacja i jej wpływ na oprocentowanie obligacji detalicznych.

Inwestowanie jest procesem ciągłym, polegającym na nieustannym analizowaniu, planowaniu, wykonywaniu transakcji oraz ich późniejszej ocenie. Przez długi czas, liczony w latach, poważną konkurencją dla funduszy inwestycyjnych budowanych na obligacjach skarbowych hurtowych były obligacje detaliczne indeksowane inflacją, których wyłącznym dystrybutorem jest PKOBP i PEKAO SA.  Podczas gdy największy fundusz obligacji skarbowych zgromadził 2,5 mld, w samym…
Czytaj artykuł

Obniżki stóp procentowych, rekordowe dywidendy i kurs złotego w cieniu zarzutów dla prezesa NBP

Historycznie najwyższe wypłaty dywidend i zbliżające się zmiany wysokości stóp procentowych - czego w perspektywie miesiąca możemy spodziewać się na rynkach inwestycyjnych? AKCJE Z perspektywy scenariusza bazowego, zakładanego na początku roku dla notowań akcji na giełdach, oddalające się w USA obniżki stóp procentowych, to bardzo dobra wiadomość. Coraz bardziej widoczna staje się możliwość dalszych wzrostów…
Czytaj artykuł

Hipoteka a zwrot prowizji bankowej: Jak odzyskać pieniądze po wcześniejszej spłacie kredytu?

Prowizja bankowa to opłata za korzystanie z usług instytucji. Zaciągając kredyt hipoteczny, często musimy zapłacić za rozpatrzenie wniosku, uruchomienie kredytu albo spłatę zobowiązania przed terminem. Przepisy umożliwiają kredytobiorcy odzyskanie części prowizji, jeśli spłaca zobowiązanie wcześniej. Jak uzyskać zwrot od banku? Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę – przepisy W Polsce kwestie związane z kredytem hipotecznym reguluje…
Czytaj artykuł
dywidenda a procedury walnego zgromadzenia 2024

Wiosenne porządki z nadzieją na letnie zbiory – rzecz o dywidendzie

Na giełdzie trwa hossa, zapowiadająca rekordowe wyniki spółek. Warto przypomnieć sobie więc, zasady podziału zysków dla akcjonariuszy w formie dywidendy. Przygotować się do letnich zbiorów porządkując terminy i zasady na jakich podstawowe prawo akcjonariuszy czyli dywidenda jest realizowane.  Dywidenda kojarzy się z wypłatą pieniędzy i taką formę przybiera w przypadku spółek notowanych na giełdzie. Dywidendy…
Czytaj artykuł
Program mieszkanie na start - nowy projekt rządowy 2024

Program Mieszkanie na start: Nowy rządowy projekt zastępujący Bezpieczny kredyt 2 proc. – Jakie są jego założenia?

Warunki kredytu Mieszkanie na start Program Mieszkanie na start polega na dopłatach do rat kredytu. Ich wysokość ma być zależna od wielkości gospodarstwa domowego i naliczana do ustalonego poziomu kapitału. Program nie zakłada limitu wysokości kredytu, a dotacje mają obowiązywać przez 10 lat. Środki będzie można przeznaczyć na: zakup mieszkania albo domu jednorodzinnego z rynku…
Czytaj artykuł

Zobacz również