Nawet 2000 zł przez 36 miesięcy – takie wsparcie mogą otrzymać kredytobiorcy.

10 marca 2023

Kredyt hipoteczny to w dzisiejszych czasach szczególne obciążenie. Drastycznie zmieniająca się od kilku lat sytuacja ekonomiczna powoduje ciągły wzrost miesięcznego kosztu obsługi kredytu mieszkaniowego. Do tego dochodzi stale rosnąca inflacja powodująca realne uszczuplenie portfeli gospodarstw domowych.

Rząd w ostatnim czasie przygotował wiele rozwiązań wspierających tych spośród posiadaczy kredytu, którzy znaleźli się w najtrudniejszej sytuacji. Jednym z programów wsparcia jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, z którego Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił już wsparcia w kwocie przekraczającej 100 mln zł.

Czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) to pomoc dla osób spłacających kredyty hipoteczne. Został powołany do życia w 2016 roku i od tego czasu pomaga osobom w trudnej sytuacji finansowej. Nie ogranicza się jedynie do kredytów złotówkowych, więc o pomoc mogą wystąpić również osoby z kredytem walutowym.

Jak działa wsparcie z Funduszu?

Zasada działania Funduszu Wsparcia kredytobiorców jest prosta - zbiera on środki z opłat pobieranych przez banki od kredytobiorców w ramach kosztów udzielania kredytów oraz z wpłat z budżetu państwa a następnie przekazuje środki bankowi kredytobiorcy, który złożył wniosek o udzielenie wsparcia. W Polsce FWK działa w ramach Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Wsparcie, to maksymalnie 2000 zł, przekazywane na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy. Aby uzyskać pomoc trzeba złożyć wniosek do banku, który udzielił kredytu. Dokładna kwota wsparcia zależy między innymi od wysokości miesięcznej raty, rodzaju kredytu, sytuacji ekonomicznej kredytobiorcy. Oznacza to, że udzielone wsparcie może łącznie opiewać nawet na 72 000 zł.

Fundusz zakłada również możliwość ubiegania się o pożyczkę, w sytuacji sprzedaży nieruchomości, która nie była w stanie pokryć salda zadłużenia kredytu. W tym przypadku również mowa o maksymalnej kwocie 72 000 zł.

Ważne jest, że otrzymane wsparcie to pożyczka odroczona w czasie z opcją częściowego umorzenia. Środki zaczynamy zwracać 2 lata po zakończeniu otrzymywania wsparcia i robimy to przez kolejne 144 miesiące. Po 100 zapłaconych ratach można ubiegać się o umorzenie pozostałych rat, pod warunkiem, że nie było opóźnienia w ich spłacie.

Sylwester Kloc Doradca finansowy Phinance S.A.

Kto może otrzymać wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Wniosek o wsparcie może złożyć każdy kredytobiorca. Wniosek można złożyć indywidualnie bądź z współkredytobiorcami. Otrzymanie decyzji pozytywnej zależne jest od spełnienia co najmniej jednej przesłanki:

· status osoby bezrobotnej (co najmniej jeden kredytobiorca musi posiadać status osoby bezrobotnej)

· koszt obsługi kredytu przekracza 50% osiąganych dochodów

· osiągnięcie minimalnego dochodu w wysokości 1 552 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, bądź 1200 zł dla członka gospodarstwa domowego

Ograniczenia w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców został powołany w okresie pandemii COVID-19 w celu zapewnienia wsparcia kredytobiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i nie są w stanie spłacać swoich kredytów. Program ten wprowadza szereg ograniczeń i wymagań, które trzeba spełnić, aby móc skorzystać z pomocy.

Oto niektóre z ograniczeń w FWK:

Utrata stabilności finansowej - aby móc skorzystać z programu, należy udowodnić utratę stabilności finansowej w związku z pandemią COVID-19. Oznacza to, że osoby ubiegające się o pomoc muszą wykazać spadek swoich dochodów w wyniku utraty pracy, obniżenia wynagrodzenia lub innego związku z pandemią. Ważna, że utrata pracy nie może nastąpić z winy kredytobiorcy.

Posiadanie kredytu hipotecznego lub konsumpcyjnego - program nie obejmuje innych rodzajów kredytów, takich jak kredyty samochodowe czy karty kredytowe.

Nieprzekroczenie określonej wysokości zadłużenia - aby skorzystać z pomocy, kredytobiorca nie może przekroczyć określonej wysokości zadłużenia. Wysokość ta zależy od rodzaju kredytu oraz sytuacji finansowej kredytobiorcy.

Czasu trwania kredytu - FWK obejmuje jedynie kredyty zaciągnięte przed 30 marca 2020 roku, których okres spłaty nie przekracza 18 lat.

Ubezpieczenie kredytu na wypadek utraty pracy - w wyniku zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu (z tytułu utraty pracy) mają gwarancję wypłaty świadczenia (okres może być pomniejszony o okres wypłaty świadczenia).

Wypowiedzenie umowy kredytowej - o wsparcie nie mogą ubiegać się osoby, które otrzymały już wypowiedzenie umowy kredytowej.

Posiadanie innej nieruchomości - w dniu złożenia wniosku są właścicielami innego mieszkania bądź domu, lub byli nimi w ostatnich 6 miesiącach – w tym spółdzielcze prawo własnościowe bądź roszczenie o przeniesienie prawa własności.

Warto zauważyć, że wymienione powyżej ograniczenia i wymagania dotyczące FWK mogą ulec zmianie, w zależności od decyzji rządu i sytuacji gospodarczej kraju

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – jak skorzystać?

Aby skorzystać z programu FWK, należy skontaktować się z bankiem, który udzielił kredytu. To bank będzie prowadzić proces aplikacyjny i zbierać dokumenty, takie jak wniosek o pomoc z FWK, kopie umowy kredytowej oraz dokumenty potwierdzające nagłe trudności finansowe.

Po złożeniu wniosku i udokumentowaniu swojej trudnej sytuacji finansowej, bank rozpatrzy wniosek i podejmie decyzję, czy kredytobiorca jest uprawniony do pomocy z FWK - bank ma na to 14 dni. W przypadku przyznania pomocy, instytucja finansowa skontaktuje się z FWK, aby uzyskać wsparcie finansowe, które zostanie przeznaczone na spłatę części lub całości kredytu.

Program FWK nie gwarantuje pełnej spłaty kredytu, ale ma na celu pomóc kredytobiorcom w trudnej sytuacji finansowej, aby mogli kontynuować spłatę swojego kredytu i uniknąć poważnych konsekwencji finansowych, takich jak utrata nieruchomości czy też zgłoszenie upadłości.

W sytuacji kiedy nie jesteśmy pewni czy zwracać się o pomoc przy spłacie zadłużenia czy poszukać innych rozwiązań warto zgłosić się do doradcy finansowego aby ten kompleksowo spojrzał na sytuację i pomógł podjąć najlepsze decyzje.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – czy są jakieś haczyki?

W przypadku Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK) może istnieć kilka haczyków, które warto mieć na uwadze:

Wniosek o wsparcie musi zostać złożony w określonym terminie - zwykle około 60 dni od wystąpienia sytuacji kryzysowej, która spowodowała problemy finansowe kredytobiorcy.

Wsparcie finansowe z FWK nie jest gwarantowane - każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, a decyzja o przyznaniu pomocy zależy od wielu czynników, takich jak sytuacja finansowa kredytobiorcy, rodzaj kredytu, warunki umowy kredytowej itp.

Fundusz może pokryć tylko część zadłużenia lub zawiesić spłatę kredytu na określony czas - oznacza to, że kredytobiorcy nadal będą musieli spłacić część swojego długu, a pomoc finansowa z FWK nie rozwiąże całkowicie ich problemów finansowych.

Złożenie wniosku o wsparcie z FWK może wpłynąć negatywnie na zdolność kredytową kredytobiorcy w przyszłości - wniosek o wsparcie z FWK może zostać uznany za niewywiązanie się z umowy kredytowej, co może wpłynąć na zdolność kredytową kredytobiorcy w przyszłości.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców może stanowić pomoc w sytuacjach finansowych, ale jego korzystanie wiąże się z pewnymi ograniczeniami i ryzykami. Warto dokładnie przemyśleć decyzję o skorzystaniu z tej formy pomocy i w razie wątpliwości skonsultować się z doradcą finansowym lub prawnym.

mówi Sylwester Kloc Doradca finansowy Phinance S.A.

Powiązane artykuły

Sztuczna inteligencja i jej wpływ na rynek pracy

Sztuczna inteligencja a rynek pracy: Jak “AI” zrewolucjonizuje rynek?

Wprowadzenie Godzina poranna. Telewizja biznesowa. Rozmowa prowadzącego z dwoma Gośćmi porannego programu: „Panowie. Czy wyobrażacie sobie sytuację, w której jedna sztuczna inteligencja zadaje pytanie, a dwie inne sztuczne inteligencje w formie pozorowanego sporu na nie odpowiadają…? A my w tym czasie pilibyśmy kawę…” Automatyzacja procesów i rosnące znaczenie sztucznej inteligencji Automatyzacja procesów, rosnące znaczenie robotów…
Czytaj artykuł
akcje na giełdzie - ocena perspektywy na przyszłość

Złoty czas surowców i hossa na rynku akcji, a jak zachowają się stopy procentowe?

Po oszałamiającym kwietniu, gdy rynki finansowe wciąż zaliczają wzrosty, nadchodzi czas na refleksję nad tym, co przyniesie maj. Co kolejne miesiące przyniosą na giełdzie i czy obligacje stają się obszarem zwiększonego zainteresowania inwestorów? Jednocześnie surowce nadal pozostają w tendencji wzrostowej, gdzie upatrujemy teraz główne szanse, a gdzie kryją się potencjalne zagrożenia? Wszystko to skłania do…
Czytaj artykuł

FED a stopy procentowe: co dalej z rynkowymi trendami?

Czy najgwałtowniejszy cykl podwyżek stóp procentowych w USA od 1981 roku na pewno dobiegł końca? Łącznie od marca 2022 roku do lipca 2023 roku stopa funduszy federalnych została podniesiona o 525 pb. W poprzednich dwóch cyklach zacieśniania polityki monetarnej (w latach 2004-06 i 2015-18) stopy były podnoszone tylko po 25 pb. Co więcej, po raz…
Czytaj artykuł
Obligacje detaliczne COI i EDO

Inflacja i jej wpływ na oprocentowanie obligacji detalicznych.

Inwestowanie jest procesem ciągłym, polegającym na nieustannym analizowaniu, planowaniu, wykonywaniu transakcji oraz ich późniejszej ocenie. Przez długi czas, liczony w latach, poważną konkurencją dla funduszy inwestycyjnych budowanych na obligacjach skarbowych hurtowych były obligacje detaliczne indeksowane inflacją, których wyłącznym dystrybutorem jest PKOBP i PEKAO SA.  Podczas gdy największy fundusz obligacji skarbowych zgromadził 2,5 mld, w samym…
Czytaj artykuł

Obniżki stóp procentowych, rekordowe dywidendy i kurs złotego w cieniu zarzutów dla prezesa NBP

Historycznie najwyższe wypłaty dywidend i zbliżające się zmiany wysokości stóp procentowych - czego w perspektywie miesiąca możemy spodziewać się na rynkach inwestycyjnych? AKCJE Z perspektywy scenariusza bazowego, zakładanego na początku roku dla notowań akcji na giełdach, oddalające się w USA obniżki stóp procentowych, to bardzo dobra wiadomość. Coraz bardziej widoczna staje się możliwość dalszych wzrostów…
Czytaj artykuł

Hipoteka a zwrot prowizji bankowej: Jak odzyskać pieniądze po wcześniejszej spłacie kredytu?

Prowizja bankowa to opłata za korzystanie z usług instytucji. Zaciągając kredyt hipoteczny, często musimy zapłacić za rozpatrzenie wniosku, uruchomienie kredytu albo spłatę zobowiązania przed terminem. Przepisy umożliwiają kredytobiorcy odzyskanie części prowizji, jeśli spłaca zobowiązanie wcześniej. Jak uzyskać zwrot od banku? Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę – przepisy W Polsce kwestie związane z kredytem hipotecznym reguluje…
Czytaj artykuł
dywidenda a procedury walnego zgromadzenia 2024

Wiosenne porządki z nadzieją na letnie zbiory – rzecz o dywidendzie

Na giełdzie trwa hossa, zapowiadająca rekordowe wyniki spółek. Warto przypomnieć sobie więc, zasady podziału zysków dla akcjonariuszy w formie dywidendy. Przygotować się do letnich zbiorów porządkując terminy i zasady na jakich podstawowe prawo akcjonariuszy czyli dywidenda jest realizowane.  Dywidenda kojarzy się z wypłatą pieniędzy i taką formę przybiera w przypadku spółek notowanych na giełdzie. Dywidendy…
Czytaj artykuł
Program mieszkanie na start - nowy projekt rządowy 2024

Program Mieszkanie na start: Nowy rządowy projekt zastępujący Bezpieczny kredyt 2 proc. – Jakie są jego założenia?

Warunki kredytu Mieszkanie na start Program Mieszkanie na start polega na dopłatach do rat kredytu. Ich wysokość ma być zależna od wielkości gospodarstwa domowego i naliczana do ustalonego poziomu kapitału. Program nie zakłada limitu wysokości kredytu, a dotacje mają obowiązywać przez 10 lat. Środki będzie można przeznaczyć na: zakup mieszkania albo domu jednorodzinnego z rynku…
Czytaj artykuł

Zobacz również