Nawet 2000 zł przez 36 miesięcy – takie wsparcie mogą otrzymać kredytobiorcy.

10 marca 2023

Kredyt hipoteczny to w dzisiejszych czasach szczególne obciążenie. Drastycznie zmieniająca się od kilku lat sytuacja ekonomiczna powoduje ciągły wzrost miesięcznego kosztu obsługi kredytu mieszkaniowego. Do tego dochodzi stale rosnąca inflacja powodująca realne uszczuplenie portfeli gospodarstw domowych.

Rząd w ostatnim czasie przygotował wiele rozwiązań wspierających tych spośród posiadaczy kredytu, którzy znaleźli się w najtrudniejszej sytuacji. Jednym z programów wsparcia jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, z którego Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił już wsparcia w kwocie przekraczającej 100 mln zł.

Czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) to pomoc dla osób spłacających kredyty hipoteczne. Został powołany do życia w 2016 roku i od tego czasu pomaga osobom w trudnej sytuacji finansowej. Nie ogranicza się jedynie do kredytów złotówkowych, więc o pomoc mogą wystąpić również osoby z kredytem walutowym.

Jak działa wsparcie z Funduszu?

Zasada działania Funduszu Wsparcia kredytobiorców jest prosta - zbiera on środki z opłat pobieranych przez banki od kredytobiorców w ramach kosztów udzielania kredytów oraz z wpłat z budżetu państwa a następnie przekazuje środki bankowi kredytobiorcy, który złożył wniosek o udzielenie wsparcia. W Polsce FWK działa w ramach Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Wsparcie, to maksymalnie 2000 zł, przekazywane na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy. Aby uzyskać pomoc trzeba złożyć wniosek do banku, który udzielił kredytu. Dokładna kwota wsparcia zależy między innymi od wysokości miesięcznej raty, rodzaju kredytu, sytuacji ekonomicznej kredytobiorcy. Oznacza to, że udzielone wsparcie może łącznie opiewać nawet na 72 000 zł.

Fundusz zakłada również możliwość ubiegania się o pożyczkę, w sytuacji sprzedaży nieruchomości, która nie była w stanie pokryć salda zadłużenia kredytu. W tym przypadku również mowa o maksymalnej kwocie 72 000 zł.

Ważne jest, że otrzymane wsparcie to pożyczka odroczona w czasie z opcją częściowego umorzenia. Środki zaczynamy zwracać 2 lata po zakończeniu otrzymywania wsparcia i robimy to przez kolejne 144 miesiące. Po 100 zapłaconych ratach można ubiegać się o umorzenie pozostałych rat, pod warunkiem, że nie było opóźnienia w ich spłacie.

Sylwester Kloc Doradca finansowy Phinance S.A.

Kto może otrzymać wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Wniosek o wsparcie może złożyć każdy kredytobiorca. Wniosek można złożyć indywidualnie bądź z współkredytobiorcami. Otrzymanie decyzji pozytywnej zależne jest od spełnienia co najmniej jednej przesłanki:

· status osoby bezrobotnej (co najmniej jeden kredytobiorca musi posiadać status osoby bezrobotnej)

· koszt obsługi kredytu przekracza 50% osiąganych dochodów

· osiągnięcie minimalnego dochodu w wysokości 1 552 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, bądź 1200 zł dla członka gospodarstwa domowego

Ograniczenia w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców został powołany w okresie pandemii COVID-19 w celu zapewnienia wsparcia kredytobiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i nie są w stanie spłacać swoich kredytów. Program ten wprowadza szereg ograniczeń i wymagań, które trzeba spełnić, aby móc skorzystać z pomocy.

Oto niektóre z ograniczeń w FWK:

Utrata stabilności finansowej - aby móc skorzystać z programu, należy udowodnić utratę stabilności finansowej w związku z pandemią COVID-19. Oznacza to, że osoby ubiegające się o pomoc muszą wykazać spadek swoich dochodów w wyniku utraty pracy, obniżenia wynagrodzenia lub innego związku z pandemią. Ważna, że utrata pracy nie może nastąpić z winy kredytobiorcy.

Posiadanie kredytu hipotecznego lub konsumpcyjnego - program nie obejmuje innych rodzajów kredytów, takich jak kredyty samochodowe czy karty kredytowe.

Nieprzekroczenie określonej wysokości zadłużenia - aby skorzystać z pomocy, kredytobiorca nie może przekroczyć określonej wysokości zadłużenia. Wysokość ta zależy od rodzaju kredytu oraz sytuacji finansowej kredytobiorcy.

Czasu trwania kredytu - FWK obejmuje jedynie kredyty zaciągnięte przed 30 marca 2020 roku, których okres spłaty nie przekracza 18 lat.

Ubezpieczenie kredytu na wypadek utraty pracy - w wyniku zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu (z tytułu utraty pracy) mają gwarancję wypłaty świadczenia (okres może być pomniejszony o okres wypłaty świadczenia).

Wypowiedzenie umowy kredytowej - o wsparcie nie mogą ubiegać się osoby, które otrzymały już wypowiedzenie umowy kredytowej.

Posiadanie innej nieruchomości - w dniu złożenia wniosku są właścicielami innego mieszkania bądź domu, lub byli nimi w ostatnich 6 miesiącach – w tym spółdzielcze prawo własnościowe bądź roszczenie o przeniesienie prawa własności.

Warto zauważyć, że wymienione powyżej ograniczenia i wymagania dotyczące FWK mogą ulec zmianie, w zależności od decyzji rządu i sytuacji gospodarczej kraju

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – jak skorzystać?

Aby skorzystać z programu FWK, należy skontaktować się z bankiem, który udzielił kredytu. To bank będzie prowadzić proces aplikacyjny i zbierać dokumenty, takie jak wniosek o pomoc z FWK, kopie umowy kredytowej oraz dokumenty potwierdzające nagłe trudności finansowe.

Po złożeniu wniosku i udokumentowaniu swojej trudnej sytuacji finansowej, bank rozpatrzy wniosek i podejmie decyzję, czy kredytobiorca jest uprawniony do pomocy z FWK - bank ma na to 14 dni. W przypadku przyznania pomocy, instytucja finansowa skontaktuje się z FWK, aby uzyskać wsparcie finansowe, które zostanie przeznaczone na spłatę części lub całości kredytu.

Program FWK nie gwarantuje pełnej spłaty kredytu, ale ma na celu pomóc kredytobiorcom w trudnej sytuacji finansowej, aby mogli kontynuować spłatę swojego kredytu i uniknąć poważnych konsekwencji finansowych, takich jak utrata nieruchomości czy też zgłoszenie upadłości.

W sytuacji kiedy nie jesteśmy pewni czy zwracać się o pomoc przy spłacie zadłużenia czy poszukać innych rozwiązań warto zgłosić się do doradcy finansowego aby ten kompleksowo spojrzał na sytuację i pomógł podjąć najlepsze decyzje.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – czy są jakieś haczyki?

W przypadku Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK) może istnieć kilka haczyków, które warto mieć na uwadze:

Wniosek o wsparcie musi zostać złożony w określonym terminie - zwykle około 60 dni od wystąpienia sytuacji kryzysowej, która spowodowała problemy finansowe kredytobiorcy.

Wsparcie finansowe z FWK nie jest gwarantowane - każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, a decyzja o przyznaniu pomocy zależy od wielu czynników, takich jak sytuacja finansowa kredytobiorcy, rodzaj kredytu, warunki umowy kredytowej itp.

Fundusz może pokryć tylko część zadłużenia lub zawiesić spłatę kredytu na określony czas - oznacza to, że kredytobiorcy nadal będą musieli spłacić część swojego długu, a pomoc finansowa z FWK nie rozwiąże całkowicie ich problemów finansowych.

Złożenie wniosku o wsparcie z FWK może wpłynąć negatywnie na zdolność kredytową kredytobiorcy w przyszłości - wniosek o wsparcie z FWK może zostać uznany za niewywiązanie się z umowy kredytowej, co może wpłynąć na zdolność kredytową kredytobiorcy w przyszłości.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców może stanowić pomoc w sytuacjach finansowych, ale jego korzystanie wiąże się z pewnymi ograniczeniami i ryzykami. Warto dokładnie przemyśleć decyzję o skorzystaniu z tej formy pomocy i w razie wątpliwości skonsultować się z doradcą finansowym lub prawnym.

mówi Sylwester Kloc Doradca finansowy Phinance S.A.

Powiązane artykuły

Strach walczy z chciwością  – wyczekiwanie na ruch w górę czy obawa przed silną korektą?

Co rynku akcji, obligacji, walut i surowców przyniósł nam burzliwy listopad? Czy grudzień przyniesie trwałe wybicie ponad historyczne maksima na rynku akcji? Czy stale rosnąca cena złota utrzyma się w dłuższej perspektywie? Przeczytaj komentarz rynkowy przygotowany przez Marcina Lau Głównego analityka Phinance S.A. AKCJE W naszej spółce mamy wielu górołazów. Wasz ulubiony autor komentarzy ekonomicznych…
Czytaj artykuł

Phinance S.A. uczestniczyło w IX Kongresie Pośrednictwa Finansowego

Kongres Pośrednictwa Finansowego to największe cykliczne spotkanie branżowe, organizowane przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych. W miniony wtorek odbyło się już dziewiąte takie spotkanie i Phinance miało zaszczyt w nim uczestniczyć. Wydarzenie, rokrocznie jest wyjątkowym spotkaniem ekspertów z sektora pośrednictwa finansowego, które jest okazją do wymiany doświadczeń i rozmów na tematy ważne dla całej branży. Stanowi też…
Czytaj artykuł

Rosnąca rola pośredników finansowych w dystrybucji produktów inwestycyjnych

Niezależni dystrybutorzy dostarczają swoim klientom coraz bogatszą ofertę, dobrze wyselekcjonowaną, niestandardową i nie związaną wprost z produktami bankowymi. Na konkurencyjnym rynku bancassurance obserwuje się natomiast zmniejszający się wolumen dystrybucji produktów inwestycyjnych (o charakterze ubezpieczeniowym). Pomimo faktu, że sprzedaż funduszy inwestycyjnych jest wciąż zdominowana przez kanał bankowy rola pośredników finansowych w tym obszarze oferty produktowej stale…
Czytaj artykuł

Obligacje w obliczu malejącej inflacji czyli nie każdy as bierze wziątkę.

W listopadzie 2023 roku, niemal co dnia, na rynki finansowe napływają dane wskazujące na koniec trwającej bez mała trzy lata globalnej inflacji. Żeby uzmysłowić sobie tempo tego spadku, przytoczę przykład Wielkiej Brytanii, gdzie w październiku inflacja spadła do najniższego poziomu od dwóch lat (4,6%). Spadek o 2,1 punktu procentowego między wrześniem a październikiem był najbardziej…
Czytaj artykuł
Polisa na życie

Czy polisa na życie do kredytu hipotecznego jest obowiązkowa?

Choć nie ma ustawowych przepisów nakazujących zawieranie polisy na życie przy kredycie hipotecznym, to wiele banków oczekuje tego od swoich klientów. Ma ono być dodatkowym zabezpieczeniem a wypadek śmierci kredytobiorcy. W takich sytuacjach rodzina może mieć problem ze spłatą zobowiązania. Wtedy rozwiązaniem jest świadczenie ubezpieczeniowe. Banki najczęściej już przy zawieraniu umowy kredytowej proponują wykupienie u…
Czytaj artykuł

Ekonomia w cieniu konfliktów zbrojnych.

Ten miesiąc obfitował w zmiany – zakończone wybory, konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie. Jaki wpływ na gospodarkę mają ostatnie wydarzenia? Jakie zmiany przyniosą na rynku walut, surowców? Co zmienią na naszym rodzimym rynku akcji? AKCJE Poprzedni komentarz kończyłem życzeniami dobrych politycznych wyborów. Zdając sobie sprawę, że nie wszyscy są zadowoleni ze zmiany na scenie politycznej,…
Czytaj artykuł

Jak oszczędzają Polacy?

Zarządzanie wolnymi środkami czyli jesienne wekowanie dla przyszłej pysznej konsumpcji. Według wielu skryptów, poradników a nawet poważnych podręczników zajmujących się doradztwem finansowym, zarządzając własnymi zasobami powinno stosować się prostą regułę (z jakże pomocnym w jej realizacji arkuszem kalkulacyjnym) o enigmatycznej nazwie: 50/30/20. Według niej: 50% swojego miesięcznego dochodu powinniśmy przeznaczyć na podstawowe, niezbędne wydatki; 30%…
Czytaj artykuł

Założenia programu Kredyt 2%

Bezpieczny kredyt 2%, czyli system dopłat do rat kredytu hipotecznego, ma ułatwić dostęp do zakupu pierwszego mieszkania albo domu. Kto może skorzystać z programu? Jak działa Bezpieczny kredyt 2%? Czym jest Bezpieczny kredyt 2%? Bezpieczny kredyt 2% jest rządowym projektem, mającym na celu pomoc w finansowaniu zakupu lub budowy pierwszego mieszkania albo domu. Polega on…
Czytaj artykuł

Zobacz również