Dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych Phinance, Grzegorz Kaliszuk, opracował raport „EFAMA Investment Fund Industry Fact Sheet".

Europejski rynek funduszy inwestycyjnych – UCITS I AIF

22 września 2023

W ostatnich miesiącach dużą uwagę poświęcaliśmy rynkowi funduszy inwestycyjnych w Polsce. Było to spowodowane między innymi ih szybko rosnącą wartością (do września 2021 roku – 314,1 mld zł), dużymi napływami do funduszy zdefiniowanej daty – PPK, znaczącymi odpływami z funduszy obligacji w ostatnim kwartale ubiegłego roku, oraz obniżką opłaty za zarządzanie do max 2% od stycznia 2022 roku.

Posiadając te informacje, warto zdobyć szerszą, rzeczywistą i bliską geograficznie perspektywę potencjału polskiego rynku. W tym celu przyjmijmy europejski punkt widzenia. Spójrzmy, jak rynek funduszy inwestycyjnych wyglądał w liczbach w Europie. 

Opracowanie opiera się o najświeższe dane (listopad 2021) opublikowane przez EFAMA - European Fund and Asset Management Association (europejską i pozarządową organizację, skupiającą instytucje związane z rynkiem funduszy inwestycyjnych). 

By  ułatwić właściwą orientację w liczbach i znaleźć właściwe odniesienie do znanej z polskiego „podwórka” nomenklatury przygotowaliśmy proste zestawienie.

Skrót stosowany przez EFAMA

Polski odpowiednik

§  UCITS - Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities

§ FIO – Fundusz Inwestycyjny Otwarty§ ETF – Exchange Traded Funds

 

§  AIF Alternative Investment Funds

§ SFIO – Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty§ FIZ – Fundusz Inwestycyjny Zamknięty§ ASI – Alternatywna Spółka Inwestycyjna

Spójrzmy zatem na rynek funduszy typu UCITS (FIO), który w Polsce wg danych Analiz Online był warty blisko 115,6 mld zł.

Sprzedaż netto (saldo wpłat i umorzeń)

Według stanu na koniec listopada 2021 roku, sprzedaż netto w funduszach typu UCITS wyniosła +79,5 mld EUR (w Polsce -3,5 mld zł). To wynik osiągnięty przy napływach brutto 935 mld euro i umorzeniach 862 mld euro. Struktura sprzedaży netto zdominowana została przez fundusze rynku pieniężnego (35 mld euro). 

Następne w kolejności pod względem największej sprzedaży plasowały się odpowiednio fundusze akcji (14 mld euro), ETF (14 mld euro), fundusze mieszane (13 mld euro), fundusze obligacji (12 mld euro) oraz pozostałe (5 mld euro). 

Aktywa netto

Wartość europejskiego rynku funduszy typu UCITS wzrosła do 13,6 biliona euro. Udział Polski w tym rynku wyniósł jedynie 0,2% (27,2 mld euro). Ten bardzo niski udział to właśnie wskaźnik olbrzymiego potencjału, za którym stoją rosnąca wartość oszczędności finansowych Polaków oraz wciąż szybkiego tempo rozwoju gospodarczego. 

W strukturze geograficznej aktywów funduszy UCITS wciąż dominuje Luxemburg (35,4%), Irlandia (22,1%) oraz Wielka Brytania (10,9%).

Europejskie aktywa funduszy UCITS zdominowane były przez fundusze akcyjne, które stanowiły aż 44%. Następne w kolejności były fundusze obligacyjne (25%), mieszane (18%), fundusze rynku pieniężnego (11%) oraz fundusze pozostałe (3%).

A jak zatem wyglądał rynek funduszy typu AIF (SFIO + FIZ), który w Polsce wg danych Analiz Online był warty 186,9 mld zł (stan na listopad 2021)?

Sprzedaż netto (saldo wpłat i umorzeń)

Wg stanu na koniec listopada 2021 roku, sprzedaż netto w funduszach typu AIF wyniosła -7,8 mld  euro (w Polsce -0,7 mld zł). Odpływ aktywów zanotowały głównie fundusze nieruchomości (-10,1 mld euro) oraz akcji (-5,1 mld euro). Również z funduszy obligacyjnych nastąpił odpływ aktywów o wartości 1,7 mld euro.

Struktura dodatniej sprzedaży netto zdominowana została przez fundusze pozostałe (8,4 mld euro). Następne w kolejności plasowały się fundusze rynku pieniężnego (0,5 mld euro) oraz fundusze mieszane (0,2 mld euro). 

Aktywa netto 

Wartość europejskiego rynku funduszy typu AIF wzrosła do 7,8 biliona euro. Udział Polski w tym rynku wynosi jedynie 0,5% (37,7 mld euro).

UWAGA: 
Warto zaznaczyć, że udział Polski w europejskim rynku funduszy typu AIF jest 2,5 razy większy niż w rynku funduszy typu UCITS.  

W strukturze geograficznej aktywów funduszy AIF dominują Niemcy (30,0%), Francja (16,1%) oraz Holandia (11,9%). UWAGA: Jak widać fundusze UCITS i AIF swoje główne źródła pochodzenia aktywów rozdzieliły geograficznie pomiędzy kraje Europy Zachodniej.

Aktywa funduszy AIF zdominowane zostały przez fundusze pozostałe (32%). Następne w kolejności uplasowały się fundusze mieszane (26%), obligacji (14%), akcji (14%), fundusze rynku nieruchomości (12%) oraz fundusze rynku pieniężnego (1%).

Powiązane artykuły

Sztuczna inteligencja i jej wpływ na rynek pracy

Sztuczna inteligencja a rynek pracy: Jak “AI” zrewolucjonizuje rynek?

Wprowadzenie Godzina poranna. Telewizja biznesowa. Rozmowa prowadzącego z dwoma Gośćmi porannego programu: „Panowie. Czy wyobrażacie sobie sytuację, w której jedna sztuczna inteligencja zadaje pytanie, a dwie inne sztuczne inteligencje w formie pozorowanego sporu na nie odpowiadają…? A my w tym czasie pilibyśmy kawę…” Automatyzacja procesów i rosnące znaczenie sztucznej inteligencji Automatyzacja procesów, rosnące znaczenie robotów…
Czytaj artykuł
akcje na giełdzie - ocena perspektywy na przyszłość

Złoty czas surowców i hossa na rynku akcji, a jak zachowają się stopy procentowe?

Po oszałamiającym kwietniu, gdy rynki finansowe wciąż zaliczają wzrosty, nadchodzi czas na refleksję nad tym, co przyniesie maj. Co kolejne miesiące przyniosą na giełdzie i czy obligacje stają się obszarem zwiększonego zainteresowania inwestorów? Jednocześnie surowce nadal pozostają w tendencji wzrostowej, gdzie upatrujemy teraz główne szanse, a gdzie kryją się potencjalne zagrożenia? Wszystko to skłania do…
Czytaj artykuł

FED a stopy procentowe: co dalej z rynkowymi trendami?

Czy najgwałtowniejszy cykl podwyżek stóp procentowych w USA od 1981 roku na pewno dobiegł końca? Łącznie od marca 2022 roku do lipca 2023 roku stopa funduszy federalnych została podniesiona o 525 pb. W poprzednich dwóch cyklach zacieśniania polityki monetarnej (w latach 2004-06 i 2015-18) stopy były podnoszone tylko po 25 pb. Co więcej, po raz…
Czytaj artykuł
Obligacje detaliczne COI i EDO

Inflacja i jej wpływ na oprocentowanie obligacji detalicznych.

Inwestowanie jest procesem ciągłym, polegającym na nieustannym analizowaniu, planowaniu, wykonywaniu transakcji oraz ich późniejszej ocenie. Przez długi czas, liczony w latach, poważną konkurencją dla funduszy inwestycyjnych budowanych na obligacjach skarbowych hurtowych były obligacje detaliczne indeksowane inflacją, których wyłącznym dystrybutorem jest PKOBP i PEKAO SA.  Podczas gdy największy fundusz obligacji skarbowych zgromadził 2,5 mld, w samym…
Czytaj artykuł

Obniżki stóp procentowych, rekordowe dywidendy i kurs złotego w cieniu zarzutów dla prezesa NBP

Historycznie najwyższe wypłaty dywidend i zbliżające się zmiany wysokości stóp procentowych - czego w perspektywie miesiąca możemy spodziewać się na rynkach inwestycyjnych? AKCJE Z perspektywy scenariusza bazowego, zakładanego na początku roku dla notowań akcji na giełdach, oddalające się w USA obniżki stóp procentowych, to bardzo dobra wiadomość. Coraz bardziej widoczna staje się możliwość dalszych wzrostów…
Czytaj artykuł

Hipoteka a zwrot prowizji bankowej: Jak odzyskać pieniądze po wcześniejszej spłacie kredytu?

Prowizja bankowa to opłata za korzystanie z usług instytucji. Zaciągając kredyt hipoteczny, często musimy zapłacić za rozpatrzenie wniosku, uruchomienie kredytu albo spłatę zobowiązania przed terminem. Przepisy umożliwiają kredytobiorcy odzyskanie części prowizji, jeśli spłaca zobowiązanie wcześniej. Jak uzyskać zwrot od banku? Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę – przepisy W Polsce kwestie związane z kredytem hipotecznym reguluje…
Czytaj artykuł
dywidenda a procedury walnego zgromadzenia 2024

Wiosenne porządki z nadzieją na letnie zbiory – rzecz o dywidendzie

Na giełdzie trwa hossa, zapowiadająca rekordowe wyniki spółek. Warto przypomnieć sobie więc, zasady podziału zysków dla akcjonariuszy w formie dywidendy. Przygotować się do letnich zbiorów porządkując terminy i zasady na jakich podstawowe prawo akcjonariuszy czyli dywidenda jest realizowane.  Dywidenda kojarzy się z wypłatą pieniędzy i taką formę przybiera w przypadku spółek notowanych na giełdzie. Dywidendy…
Czytaj artykuł
Program mieszkanie na start - nowy projekt rządowy 2024

Program Mieszkanie na start: Nowy rządowy projekt zastępujący Bezpieczny kredyt 2 proc. – Jakie są jego założenia?

Warunki kredytu Mieszkanie na start Program Mieszkanie na start polega na dopłatach do rat kredytu. Ich wysokość ma być zależna od wielkości gospodarstwa domowego i naliczana do ustalonego poziomu kapitału. Program nie zakłada limitu wysokości kredytu, a dotacje mają obowiązywać przez 10 lat. Środki będzie można przeznaczyć na: zakup mieszkania albo domu jednorodzinnego z rynku…
Czytaj artykuł

Zobacz również