Dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych Phinance, Grzegorz Kaliszuk, opracował raport „EFAMA Investment Fund Industry Fact Sheet".

Europejski rynek funduszy inwestycyjnych – UCITS I AIF

22 września 2023

W ostatnich miesiącach dużą uwagę poświęcaliśmy rynkowi funduszy inwestycyjnych w Polsce. Było to spowodowane między innymi ih szybko rosnącą wartością (do września 2021 roku – 314,1 mld zł), dużymi napływami do funduszy zdefiniowanej daty – PPK, znaczącymi odpływami z funduszy obligacji w ostatnim kwartale ubiegłego roku, oraz obniżką opłaty za zarządzanie do max 2% od stycznia 2022 roku.

Posiadając te informacje, warto zdobyć szerszą, rzeczywistą i bliską geograficznie perspektywę potencjału polskiego rynku. W tym celu przyjmijmy europejski punkt widzenia. Spójrzmy, jak rynek funduszy inwestycyjnych wyglądał w liczbach w Europie. 

Opracowanie opiera się o najświeższe dane (listopad 2021) opublikowane przez EFAMA - European Fund and Asset Management Association (europejską i pozarządową organizację, skupiającą instytucje związane z rynkiem funduszy inwestycyjnych). 

By  ułatwić właściwą orientację w liczbach i znaleźć właściwe odniesienie do znanej z polskiego „podwórka” nomenklatury przygotowaliśmy proste zestawienie.

Skrót stosowany przez EFAMA

Polski odpowiednik

§  UCITS - Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities

§ FIO – Fundusz Inwestycyjny Otwarty§ ETF – Exchange Traded Funds

 

§  AIF Alternative Investment Funds

§ SFIO – Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty§ FIZ – Fundusz Inwestycyjny Zamknięty§ ASI – Alternatywna Spółka Inwestycyjna

Spójrzmy zatem na rynek funduszy typu UCITS (FIO), który w Polsce wg danych Analiz Online był warty blisko 115,6 mld zł.

Sprzedaż netto (saldo wpłat i umorzeń)

Według stanu na koniec listopada 2021 roku, sprzedaż netto w funduszach typu UCITS wyniosła +79,5 mld EUR (w Polsce -3,5 mld zł). To wynik osiągnięty przy napływach brutto 935 mld euro i umorzeniach 862 mld euro. Struktura sprzedaży netto zdominowana została przez fundusze rynku pieniężnego (35 mld euro). 

Następne w kolejności pod względem największej sprzedaży plasowały się odpowiednio fundusze akcji (14 mld euro), ETF (14 mld euro), fundusze mieszane (13 mld euro), fundusze obligacji (12 mld euro) oraz pozostałe (5 mld euro). 

Aktywa netto

Wartość europejskiego rynku funduszy typu UCITS wzrosła do 13,6 biliona euro. Udział Polski w tym rynku wyniósł jedynie 0,2% (27,2 mld euro). Ten bardzo niski udział to właśnie wskaźnik olbrzymiego potencjału, za którym stoją rosnąca wartość oszczędności finansowych Polaków oraz wciąż szybkiego tempo rozwoju gospodarczego. 

W strukturze geograficznej aktywów funduszy UCITS wciąż dominuje Luxemburg (35,4%), Irlandia (22,1%) oraz Wielka Brytania (10,9%).

Europejskie aktywa funduszy UCITS zdominowane były przez fundusze akcyjne, które stanowiły aż 44%. Następne w kolejności były fundusze obligacyjne (25%), mieszane (18%), fundusze rynku pieniężnego (11%) oraz fundusze pozostałe (3%).

A jak zatem wyglądał rynek funduszy typu AIF (SFIO + FIZ), który w Polsce wg danych Analiz Online był warty 186,9 mld zł (stan na listopad 2021)?

Sprzedaż netto (saldo wpłat i umorzeń)

Wg stanu na koniec listopada 2021 roku, sprzedaż netto w funduszach typu AIF wyniosła -7,8 mld  euro (w Polsce -0,7 mld zł). Odpływ aktywów zanotowały głównie fundusze nieruchomości (-10,1 mld euro) oraz akcji (-5,1 mld euro). Również z funduszy obligacyjnych nastąpił odpływ aktywów o wartości 1,7 mld euro.

Struktura dodatniej sprzedaży netto zdominowana została przez fundusze pozostałe (8,4 mld euro). Następne w kolejności plasowały się fundusze rynku pieniężnego (0,5 mld euro) oraz fundusze mieszane (0,2 mld euro). 

Aktywa netto 

Wartość europejskiego rynku funduszy typu AIF wzrosła do 7,8 biliona euro. Udział Polski w tym rynku wynosi jedynie 0,5% (37,7 mld euro).

UWAGA: 
Warto zaznaczyć, że udział Polski w europejskim rynku funduszy typu AIF jest 2,5 razy większy niż w rynku funduszy typu UCITS.  

W strukturze geograficznej aktywów funduszy AIF dominują Niemcy (30,0%), Francja (16,1%) oraz Holandia (11,9%). UWAGA: Jak widać fundusze UCITS i AIF swoje główne źródła pochodzenia aktywów rozdzieliły geograficznie pomiędzy kraje Europy Zachodniej.

Aktywa funduszy AIF zdominowane zostały przez fundusze pozostałe (32%). Następne w kolejności uplasowały się fundusze mieszane (26%), obligacji (14%), akcji (14%), fundusze rynku nieruchomości (12%) oraz fundusze rynku pieniężnego (1%).

Powiązane artykuły

Strach walczy z chciwością  – wyczekiwanie na ruch w górę czy obawa przed silną korektą?

Co rynku akcji, obligacji, walut i surowców przyniósł nam burzliwy listopad? Czy grudzień przyniesie trwałe wybicie ponad historyczne maksima na rynku akcji? Czy stale rosnąca cena złota utrzyma się w dłuższej perspektywie? Przeczytaj komentarz rynkowy przygotowany przez Marcina Lau Głównego analityka Phinance S.A. AKCJE W naszej spółce mamy wielu górołazów. Wasz ulubiony autor komentarzy ekonomicznych…
Czytaj artykuł

Phinance S.A. uczestniczyło w IX Kongresie Pośrednictwa Finansowego

Kongres Pośrednictwa Finansowego to największe cykliczne spotkanie branżowe, organizowane przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych. W miniony wtorek odbyło się już dziewiąte takie spotkanie i Phinance miało zaszczyt w nim uczestniczyć. Wydarzenie, rokrocznie jest wyjątkowym spotkaniem ekspertów z sektora pośrednictwa finansowego, które jest okazją do wymiany doświadczeń i rozmów na tematy ważne dla całej branży. Stanowi też…
Czytaj artykuł

Rosnąca rola pośredników finansowych w dystrybucji produktów inwestycyjnych

Niezależni dystrybutorzy dostarczają swoim klientom coraz bogatszą ofertę, dobrze wyselekcjonowaną, niestandardową i nie związaną wprost z produktami bankowymi. Na konkurencyjnym rynku bancassurance obserwuje się natomiast zmniejszający się wolumen dystrybucji produktów inwestycyjnych (o charakterze ubezpieczeniowym). Pomimo faktu, że sprzedaż funduszy inwestycyjnych jest wciąż zdominowana przez kanał bankowy rola pośredników finansowych w tym obszarze oferty produktowej stale…
Czytaj artykuł

Obligacje w obliczu malejącej inflacji czyli nie każdy as bierze wziątkę.

W listopadzie 2023 roku, niemal co dnia, na rynki finansowe napływają dane wskazujące na koniec trwającej bez mała trzy lata globalnej inflacji. Żeby uzmysłowić sobie tempo tego spadku, przytoczę przykład Wielkiej Brytanii, gdzie w październiku inflacja spadła do najniższego poziomu od dwóch lat (4,6%). Spadek o 2,1 punktu procentowego między wrześniem a październikiem był najbardziej…
Czytaj artykuł
Polisa na życie

Czy polisa na życie do kredytu hipotecznego jest obowiązkowa?

Choć nie ma ustawowych przepisów nakazujących zawieranie polisy na życie przy kredycie hipotecznym, to wiele banków oczekuje tego od swoich klientów. Ma ono być dodatkowym zabezpieczeniem a wypadek śmierci kredytobiorcy. W takich sytuacjach rodzina może mieć problem ze spłatą zobowiązania. Wtedy rozwiązaniem jest świadczenie ubezpieczeniowe. Banki najczęściej już przy zawieraniu umowy kredytowej proponują wykupienie u…
Czytaj artykuł

Ekonomia w cieniu konfliktów zbrojnych.

Ten miesiąc obfitował w zmiany – zakończone wybory, konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie. Jaki wpływ na gospodarkę mają ostatnie wydarzenia? Jakie zmiany przyniosą na rynku walut, surowców? Co zmienią na naszym rodzimym rynku akcji? AKCJE Poprzedni komentarz kończyłem życzeniami dobrych politycznych wyborów. Zdając sobie sprawę, że nie wszyscy są zadowoleni ze zmiany na scenie politycznej,…
Czytaj artykuł

Jak oszczędzają Polacy?

Zarządzanie wolnymi środkami czyli jesienne wekowanie dla przyszłej pysznej konsumpcji. Według wielu skryptów, poradników a nawet poważnych podręczników zajmujących się doradztwem finansowym, zarządzając własnymi zasobami powinno stosować się prostą regułę (z jakże pomocnym w jej realizacji arkuszem kalkulacyjnym) o enigmatycznej nazwie: 50/30/20. Według niej: 50% swojego miesięcznego dochodu powinniśmy przeznaczyć na podstawowe, niezbędne wydatki; 30%…
Czytaj artykuł

Założenia programu Kredyt 2%

Bezpieczny kredyt 2%, czyli system dopłat do rat kredytu hipotecznego, ma ułatwić dostęp do zakupu pierwszego mieszkania albo domu. Kto może skorzystać z programu? Jak działa Bezpieczny kredyt 2%? Czym jest Bezpieczny kredyt 2%? Bezpieczny kredyt 2% jest rządowym projektem, mającym na celu pomoc w finansowaniu zakupu lub budowy pierwszego mieszkania albo domu. Polega on…
Czytaj artykuł

Zobacz również