ESG – ODPOWIEDZIALNI PARTNERZY PHINANCE

26 października 2022

Z początkiem sierpnia wchodzą w życie przepisy kolejnego rozporządzenia UE nr 2021/1257 (ESG) dotyczące zrównoważonego rozwoju, zielonego ładu. W rozumieniu UE zrównoważony rozwój zakłada zaspokajanie potrzeb obecnie żyjących ludzi bez ograniczania możliwości zaspokajania potrzeb przez następne pokolenia, co jest powiązane z przyjętą strategią przekształcenia ludności Europy w społeczeństwo neutralne klimatycznie, sprawiedliwe i dostatnie, ale o zbalansowanej gospodarce.

Rozporządzenie ESG ma być kolejnym elementem wpływającym na ukierunkowanie przepływu kapitału na bardziej zrównoważoną gospodarkę w trzech tytułowych obszarach:

- E (environmental) – środowiskowym: ograniczenie zanieczyszczeń środowiska, zużycia energii, redukcja CO2, zmiana źródeł energii na OZE, działania na rzecz bioróżnorodności, działania na rzecz ograniczenia cierpienia zwierząt hodowlanych i doświadczalnych;

- S (social) – społeczne: uczciwe i przyjazne relacje z pracownikami, partnerami biznesowymi, zapewnienie pracownikom możliwości rozwoju zawodowego i osobistego, przestrzeganie praw klientów i dbanie o ich satysfakcję, wspieranie różnego rodzaju akcji społecznych, budowanie relacji z organizacjami pozarządowymi i lokalną społecznością;

- G [(corporate) governance] – ład korporacyjny: równość szans w zakresie zatrudnienia, awansów, stanowisk kierowniczych, brak dyskryminacji, przejrzystość i uczciwość polityki wynagrodzeń, ochrona praw akcjonariuszy mniejszościowych, polityka antykorupcyjna.

Tematyka ESG jest jedną z obecnie najważniejszych w dyskusji na temat zrównoważonego rozwoju wspieranego przez instytucje finansowe. Phinance współpracuje z 11 Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych, które zobligowane zostały wymogami określanymi na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. (SFDR), do podejmowania decyzji inwestycyjnych z uwzględnianiem ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

Będąc świadomym istotności aspektów środowiskowych i społecznych w zrównoważonym rozwoju zapytaliśmy naszych partnerów o to jak wygląda wdrożenie ESG w ich działalności i w procesie inwestycyjnym. Analiza udzielonych odpowiedzi wskazuje, iż ESG staje się bardzo szybko istotnym czynnikiem w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Warto jednak zwrócić uwagę na kluczowe wnioski przedstawione przez TFI w tym aspekcie, bowiem dają one dobre tło do dyskusji o przestrzeganiu zasad ESG w odniesieniu do specyfiki polskiego rynku:

  •   Zarządzający funduszami biorą pod uwagę głównie niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych - PAI (ang. Principal Adverse Impact)  dla czynników zrównoważonego rozwoju.
  • W przypadku zidentyfikowania przyczynnegatywnych decyzji inwestycyjnych stosowane są listy wykluczeń, które eliminacją spółki, w oczywisty sposób zaprzeczające działalności noszącej cechy dodatniego wkładu środowiskowy lub naruszających prawo międzynarodowe
  • TFI wykonuje swoje prawo głosu z instrumentów finansowych, stanowiących lokaty funduszu popierając wszelkie działania mające pozytywny wpływ na czynniki ESG
  • Ryzyka związane ze zrównoważonym rozwojem są uwzględnianie w procesie analizy planowanej inwestycji, pod warunkiem dostępu do takiej informacji u danego emitenta -> ograniczona dostępność tych danych bardzo mocno utrudnia użycie ich w procesie decyzyjnym w sposób kwantyfikowalny 
  • Standardem w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych ustanowionym dużo wcześniej przed erą „ESG” jest uwzględnianie takich czynników jak perspektywy rozwoju danej branży, jakość i stabilność kadry zarządzającej oraz polityka dywidendowa (dzielenia się z inwestorami zyskiem)
  • Działania TFI zakładają uwzględnianie ryzyka dla zrównoważonego rozwoju także w takich wewnętrznych regulacja jak regulaminy zarządzania konfliktem interesów lub regulamin polityki wynagrodzeń.

ESG - nowe wymogi także dla dystrybutora

Od 22 listopada 2022 roku również dystrybutorzy produktów finansowych otrzymają nowe obowiązki w kontekście ESG. Czynniki zrównoważonego rozwoju staną się bowiem elementem badania adekwatności produktów inwestycyjnych. Ta zmiana ma dać inwestorom możliwość wyboru instrumentów finansowych związanych z realizacją celów zrównoważonego rozwoju. 

Przy przeprowadzaniu testu adekwatności, dystrybutorzy będą zobowiązani do pozyskania od klientów informacji dotyczących ich preferencji w odniesieniu do produktów inwestycyjnych uwzględniających czynniki ESG, w celu włączenia do jego inwestycji co najmniej jednego z instrumentów finansowych zgodnego z tymi preferencjami. Obowiązkiem dystrybutora będzie także wyjaśnienie klientom terminów i pojęć dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz ESG.

Grzegorz Kaliszuk

Dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych w Phinance

Powiązane artykuły

Strach walczy z chciwością  – wyczekiwanie na ruch w górę czy obawa przed silną korektą?

Co rynku akcji, obligacji, walut i surowców przyniósł nam burzliwy listopad? Czy grudzień przyniesie trwałe wybicie ponad historyczne maksima na rynku akcji? Czy stale rosnąca cena złota utrzyma się w dłuższej perspektywie? Przeczytaj komentarz rynkowy przygotowany przez Marcina Lau Głównego analityka Phinance S.A. AKCJE W naszej spółce mamy wielu górołazów. Wasz ulubiony autor komentarzy ekonomicznych…
Czytaj artykuł

Phinance S.A. uczestniczyło w IX Kongresie Pośrednictwa Finansowego

Kongres Pośrednictwa Finansowego to największe cykliczne spotkanie branżowe, organizowane przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych. W miniony wtorek odbyło się już dziewiąte takie spotkanie i Phinance miało zaszczyt w nim uczestniczyć. Wydarzenie, rokrocznie jest wyjątkowym spotkaniem ekspertów z sektora pośrednictwa finansowego, które jest okazją do wymiany doświadczeń i rozmów na tematy ważne dla całej branży. Stanowi też…
Czytaj artykuł

Rosnąca rola pośredników finansowych w dystrybucji produktów inwestycyjnych

Niezależni dystrybutorzy dostarczają swoim klientom coraz bogatszą ofertę, dobrze wyselekcjonowaną, niestandardową i nie związaną wprost z produktami bankowymi. Na konkurencyjnym rynku bancassurance obserwuje się natomiast zmniejszający się wolumen dystrybucji produktów inwestycyjnych (o charakterze ubezpieczeniowym). Pomimo faktu, że sprzedaż funduszy inwestycyjnych jest wciąż zdominowana przez kanał bankowy rola pośredników finansowych w tym obszarze oferty produktowej stale…
Czytaj artykuł

Obligacje w obliczu malejącej inflacji czyli nie każdy as bierze wziątkę.

W listopadzie 2023 roku, niemal co dnia, na rynki finansowe napływają dane wskazujące na koniec trwającej bez mała trzy lata globalnej inflacji. Żeby uzmysłowić sobie tempo tego spadku, przytoczę przykład Wielkiej Brytanii, gdzie w październiku inflacja spadła do najniższego poziomu od dwóch lat (4,6%). Spadek o 2,1 punktu procentowego między wrześniem a październikiem był najbardziej…
Czytaj artykuł
Polisa na życie

Czy polisa na życie do kredytu hipotecznego jest obowiązkowa?

Choć nie ma ustawowych przepisów nakazujących zawieranie polisy na życie przy kredycie hipotecznym, to wiele banków oczekuje tego od swoich klientów. Ma ono być dodatkowym zabezpieczeniem a wypadek śmierci kredytobiorcy. W takich sytuacjach rodzina może mieć problem ze spłatą zobowiązania. Wtedy rozwiązaniem jest świadczenie ubezpieczeniowe. Banki najczęściej już przy zawieraniu umowy kredytowej proponują wykupienie u…
Czytaj artykuł

Ekonomia w cieniu konfliktów zbrojnych.

Ten miesiąc obfitował w zmiany – zakończone wybory, konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie. Jaki wpływ na gospodarkę mają ostatnie wydarzenia? Jakie zmiany przyniosą na rynku walut, surowców? Co zmienią na naszym rodzimym rynku akcji? AKCJE Poprzedni komentarz kończyłem życzeniami dobrych politycznych wyborów. Zdając sobie sprawę, że nie wszyscy są zadowoleni ze zmiany na scenie politycznej,…
Czytaj artykuł

Jak oszczędzają Polacy?

Zarządzanie wolnymi środkami czyli jesienne wekowanie dla przyszłej pysznej konsumpcji. Według wielu skryptów, poradników a nawet poważnych podręczników zajmujących się doradztwem finansowym, zarządzając własnymi zasobami powinno stosować się prostą regułę (z jakże pomocnym w jej realizacji arkuszem kalkulacyjnym) o enigmatycznej nazwie: 50/30/20. Według niej: 50% swojego miesięcznego dochodu powinniśmy przeznaczyć na podstawowe, niezbędne wydatki; 30%…
Czytaj artykuł

Założenia programu Kredyt 2%

Bezpieczny kredyt 2%, czyli system dopłat do rat kredytu hipotecznego, ma ułatwić dostęp do zakupu pierwszego mieszkania albo domu. Kto może skorzystać z programu? Jak działa Bezpieczny kredyt 2%? Czym jest Bezpieczny kredyt 2%? Bezpieczny kredyt 2% jest rządowym projektem, mającym na celu pomoc w finansowaniu zakupu lub budowy pierwszego mieszkania albo domu. Polega on…
Czytaj artykuł

Zobacz również