ESG – ODPOWIEDZIALNI PARTNERZY PHINANCE

26 października 2022

Z początkiem sierpnia wchodzą w życie przepisy kolejnego rozporządzenia UE nr 2021/1257 (ESG) dotyczące zrównoważonego rozwoju, zielonego ładu. W rozumieniu UE zrównoważony rozwój zakłada zaspokajanie potrzeb obecnie żyjących ludzi bez ograniczania możliwości zaspokajania potrzeb przez następne pokolenia, co jest powiązane z przyjętą strategią przekształcenia ludności Europy w społeczeństwo neutralne klimatycznie, sprawiedliwe i dostatnie, ale o zbalansowanej gospodarce.

Rozporządzenie ESG ma być kolejnym elementem wpływającym na ukierunkowanie przepływu kapitału na bardziej zrównoważoną gospodarkę w trzech tytułowych obszarach:

- E (environmental) – środowiskowym: ograniczenie zanieczyszczeń środowiska, zużycia energii, redukcja CO2, zmiana źródeł energii na OZE, działania na rzecz bioróżnorodności, działania na rzecz ograniczenia cierpienia zwierząt hodowlanych i doświadczalnych;

- S (social) – społeczne: uczciwe i przyjazne relacje z pracownikami, partnerami biznesowymi, zapewnienie pracownikom możliwości rozwoju zawodowego i osobistego, przestrzeganie praw klientów i dbanie o ich satysfakcję, wspieranie różnego rodzaju akcji społecznych, budowanie relacji z organizacjami pozarządowymi i lokalną społecznością;

- G [(corporate) governance] – ład korporacyjny: równość szans w zakresie zatrudnienia, awansów, stanowisk kierowniczych, brak dyskryminacji, przejrzystość i uczciwość polityki wynagrodzeń, ochrona praw akcjonariuszy mniejszościowych, polityka antykorupcyjna.

Tematyka ESG jest jedną z obecnie najważniejszych w dyskusji na temat zrównoważonego rozwoju wspieranego przez instytucje finansowe. Phinance współpracuje z 11 Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych, które zobligowane zostały wymogami określanymi na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. (SFDR), do podejmowania decyzji inwestycyjnych z uwzględnianiem ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

Będąc świadomym istotności aspektów środowiskowych i społecznych w zrównoważonym rozwoju zapytaliśmy naszych partnerów o to jak wygląda wdrożenie ESG w ich działalności i w procesie inwestycyjnym. Analiza udzielonych odpowiedzi wskazuje, iż ESG staje się bardzo szybko istotnym czynnikiem w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Warto jednak zwrócić uwagę na kluczowe wnioski przedstawione przez TFI w tym aspekcie, bowiem dają one dobre tło do dyskusji o przestrzeganiu zasad ESG w odniesieniu do specyfiki polskiego rynku:

  •   Zarządzający funduszami biorą pod uwagę głównie niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych - PAI (ang. Principal Adverse Impact)  dla czynników zrównoważonego rozwoju.
  • W przypadku zidentyfikowania przyczynnegatywnych decyzji inwestycyjnych stosowane są listy wykluczeń, które eliminacją spółki, w oczywisty sposób zaprzeczające działalności noszącej cechy dodatniego wkładu środowiskowy lub naruszających prawo międzynarodowe
  • TFI wykonuje swoje prawo głosu z instrumentów finansowych, stanowiących lokaty funduszu popierając wszelkie działania mające pozytywny wpływ na czynniki ESG
  • Ryzyka związane ze zrównoważonym rozwojem są uwzględnianie w procesie analizy planowanej inwestycji, pod warunkiem dostępu do takiej informacji u danego emitenta -> ograniczona dostępność tych danych bardzo mocno utrudnia użycie ich w procesie decyzyjnym w sposób kwantyfikowalny 
  • Standardem w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych ustanowionym dużo wcześniej przed erą „ESG” jest uwzględnianie takich czynników jak perspektywy rozwoju danej branży, jakość i stabilność kadry zarządzającej oraz polityka dywidendowa (dzielenia się z inwestorami zyskiem)
  • Działania TFI zakładają uwzględnianie ryzyka dla zrównoważonego rozwoju także w takich wewnętrznych regulacja jak regulaminy zarządzania konfliktem interesów lub regulamin polityki wynagrodzeń.

ESG - nowe wymogi także dla dystrybutora

Od 22 listopada 2022 roku również dystrybutorzy produktów finansowych otrzymają nowe obowiązki w kontekście ESG. Czynniki zrównoważonego rozwoju staną się bowiem elementem badania adekwatności produktów inwestycyjnych. Ta zmiana ma dać inwestorom możliwość wyboru instrumentów finansowych związanych z realizacją celów zrównoważonego rozwoju. 

Przy przeprowadzaniu testu adekwatności, dystrybutorzy będą zobowiązani do pozyskania od klientów informacji dotyczących ich preferencji w odniesieniu do produktów inwestycyjnych uwzględniających czynniki ESG, w celu włączenia do jego inwestycji co najmniej jednego z instrumentów finansowych zgodnego z tymi preferencjami. Obowiązkiem dystrybutora będzie także wyjaśnienie klientom terminów i pojęć dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz ESG.

Grzegorz Kaliszuk

Dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych w Phinance

Powiązane artykuły

Sztuczna inteligencja i jej wpływ na rynek pracy

Sztuczna inteligencja a rynek pracy: Jak “AI” zrewolucjonizuje rynek?

Wprowadzenie Godzina poranna. Telewizja biznesowa. Rozmowa prowadzącego z dwoma Gośćmi porannego programu: „Panowie. Czy wyobrażacie sobie sytuację, w której jedna sztuczna inteligencja zadaje pytanie, a dwie inne sztuczne inteligencje w formie pozorowanego sporu na nie odpowiadają…? A my w tym czasie pilibyśmy kawę…” Automatyzacja procesów i rosnące znaczenie sztucznej inteligencji Automatyzacja procesów, rosnące znaczenie robotów…
Czytaj artykuł
akcje na giełdzie - ocena perspektywy na przyszłość

Złoty czas surowców i hossa na rynku akcji, a jak zachowają się stopy procentowe?

Po oszałamiającym kwietniu, gdy rynki finansowe wciąż zaliczają wzrosty, nadchodzi czas na refleksję nad tym, co przyniesie maj. Co kolejne miesiące przyniosą na giełdzie i czy obligacje stają się obszarem zwiększonego zainteresowania inwestorów? Jednocześnie surowce nadal pozostają w tendencji wzrostowej, gdzie upatrujemy teraz główne szanse, a gdzie kryją się potencjalne zagrożenia? Wszystko to skłania do…
Czytaj artykuł

FED a stopy procentowe: co dalej z rynkowymi trendami?

Czy najgwałtowniejszy cykl podwyżek stóp procentowych w USA od 1981 roku na pewno dobiegł końca? Łącznie od marca 2022 roku do lipca 2023 roku stopa funduszy federalnych została podniesiona o 525 pb. W poprzednich dwóch cyklach zacieśniania polityki monetarnej (w latach 2004-06 i 2015-18) stopy były podnoszone tylko po 25 pb. Co więcej, po raz…
Czytaj artykuł
Obligacje detaliczne COI i EDO

Inflacja i jej wpływ na oprocentowanie obligacji detalicznych.

Inwestowanie jest procesem ciągłym, polegającym na nieustannym analizowaniu, planowaniu, wykonywaniu transakcji oraz ich późniejszej ocenie. Przez długi czas, liczony w latach, poważną konkurencją dla funduszy inwestycyjnych budowanych na obligacjach skarbowych hurtowych były obligacje detaliczne indeksowane inflacją, których wyłącznym dystrybutorem jest PKOBP i PEKAO SA.  Podczas gdy największy fundusz obligacji skarbowych zgromadził 2,5 mld, w samym…
Czytaj artykuł

Obniżki stóp procentowych, rekordowe dywidendy i kurs złotego w cieniu zarzutów dla prezesa NBP

Historycznie najwyższe wypłaty dywidend i zbliżające się zmiany wysokości stóp procentowych - czego w perspektywie miesiąca możemy spodziewać się na rynkach inwestycyjnych? AKCJE Z perspektywy scenariusza bazowego, zakładanego na początku roku dla notowań akcji na giełdach, oddalające się w USA obniżki stóp procentowych, to bardzo dobra wiadomość. Coraz bardziej widoczna staje się możliwość dalszych wzrostów…
Czytaj artykuł

Hipoteka a zwrot prowizji bankowej: Jak odzyskać pieniądze po wcześniejszej spłacie kredytu?

Prowizja bankowa to opłata za korzystanie z usług instytucji. Zaciągając kredyt hipoteczny, często musimy zapłacić za rozpatrzenie wniosku, uruchomienie kredytu albo spłatę zobowiązania przed terminem. Przepisy umożliwiają kredytobiorcy odzyskanie części prowizji, jeśli spłaca zobowiązanie wcześniej. Jak uzyskać zwrot od banku? Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę – przepisy W Polsce kwestie związane z kredytem hipotecznym reguluje…
Czytaj artykuł
dywidenda a procedury walnego zgromadzenia 2024

Wiosenne porządki z nadzieją na letnie zbiory – rzecz o dywidendzie

Na giełdzie trwa hossa, zapowiadająca rekordowe wyniki spółek. Warto przypomnieć sobie więc, zasady podziału zysków dla akcjonariuszy w formie dywidendy. Przygotować się do letnich zbiorów porządkując terminy i zasady na jakich podstawowe prawo akcjonariuszy czyli dywidenda jest realizowane.  Dywidenda kojarzy się z wypłatą pieniędzy i taką formę przybiera w przypadku spółek notowanych na giełdzie. Dywidendy…
Czytaj artykuł
Program mieszkanie na start - nowy projekt rządowy 2024

Program Mieszkanie na start: Nowy rządowy projekt zastępujący Bezpieczny kredyt 2 proc. – Jakie są jego założenia?

Warunki kredytu Mieszkanie na start Program Mieszkanie na start polega na dopłatach do rat kredytu. Ich wysokość ma być zależna od wielkości gospodarstwa domowego i naliczana do ustalonego poziomu kapitału. Program nie zakłada limitu wysokości kredytu, a dotacje mają obowiązywać przez 10 lat. Środki będzie można przeznaczyć na: zakup mieszkania albo domu jednorodzinnego z rynku…
Czytaj artykuł

Zobacz również