ZAMIANA OBLIGACJI NA AKCJE

26 maja 2021

Po 11 miesiącach bezwzględnej dominacji funduszy dłużnych w dodatnim saldzie wpłat i umorzeń, rolę lidera przejęły fundusze akcyjne (800 mln zł; z czego ¾ trafiło do funduszy akcji zagranicznych). Bestseller ostatniego roku, czyli fundusze obligacji obniżyły istotnie swoje loty w kwietniu - do 200 mln netto. Warto podkreślić, że wśród 10 funduszy z największą sprzedażą netto w kwietniu znalazł się dostępny w ofercie Phinance fundusz Generali Korona Dochodowy.

W ostatnim miesiącu nadwyżka nabyć nad umorzeniami wyniosła 2,3 mld zł. Z jednej strony to kolejny już 12 miesiąc z dodatnim saldem, z drugiej zaś strony to miesiąc z najniższym  saldem od maja 2020 roku.

Wciąż dodatnie saldo sprzedaży, a za nim… ponad 4,2 mln Klientów

Utrzymująca się od roku fala dodatniej sprzedaży netto jest między innymi powodem gwałtownego wzrostu liczby Klientów funduszy inwestycyjnych. Wpływ na to miały między innymi PPK. W ciągu ostatnich 4 lat liczba uczestników funduszy podwoiła się osiągając poziom 4,25 mln Klientów. Pierwszą trójkę pod względem liczby otwartych rejestrów niezmiennie okupują PKO TFI, TFI PZU oraz NN Investment Partners TFI.

Inflacja nas szybko nie opuści 

Bez względu na rodzaj funduszu można się spodziewać, że zainteresowanie tą formą inwestycji pozostanie nadal duże. W obliczu prawie zerowych nominalnych stóp procentowych oraz wciąż silnej presji inflacyjnej, nie może być inaczej.  Warto wspomnieć, że  odczyt inflacji bazowej w kwietniu br. wzrósł do 3,9% względem oczekiwanego 3,7%.

Jednym z czynników proinflacyjnych, na które ekonomiści zwracają uwagę są coraz niższe marże przedsiębiorstw, niedające przestrzeni do pokrycia rosnących kosztów produkcji, które pchają ceny w górę. Wskaźnik CPI wzrósł w kwietniu w ujęciu rocznym o 4,3%.

Rosnąca rzesza uczestników funduszy oraz silna i wciąż wzrastająca presja inflacyjna są prognostykiem dalszego wzrostu wartości aktywów funduszy w Polsce, która na koniec kwietnia osiągnęła pułap 302,1 mld zł.

Grzegorz Kaliszuk

Dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych w Phinance S.A.

Powiązane artykuły

Sztuczna inteligencja i jej wpływ na rynek pracy

Sztuczna inteligencja a rynek pracy: Jak “AI” zrewolucjonizuje rynek?

Wprowadzenie Godzina poranna. Telewizja biznesowa. Rozmowa prowadzącego z dwoma Gośćmi porannego programu: „Panowie. Czy wyobrażacie sobie sytuację, w której jedna sztuczna inteligencja zadaje pytanie, a dwie inne sztuczne inteligencje w formie pozorowanego sporu na nie odpowiadają…? A my w tym czasie pilibyśmy kawę…” Automatyzacja procesów i rosnące znaczenie sztucznej inteligencji Automatyzacja procesów, rosnące znaczenie robotów…
Czytaj artykuł
akcje na giełdzie - ocena perspektywy na przyszłość

Złoty czas surowców i hossa na rynku akcji, a jak zachowają się stopy procentowe?

Po oszałamiającym kwietniu, gdy rynki finansowe wciąż zaliczają wzrosty, nadchodzi czas na refleksję nad tym, co przyniesie maj. Co kolejne miesiące przyniosą na giełdzie i czy obligacje stają się obszarem zwiększonego zainteresowania inwestorów? Jednocześnie surowce nadal pozostają w tendencji wzrostowej, gdzie upatrujemy teraz główne szanse, a gdzie kryją się potencjalne zagrożenia? Wszystko to skłania do…
Czytaj artykuł

FED a stopy procentowe: co dalej z rynkowymi trendami?

Czy najgwałtowniejszy cykl podwyżek stóp procentowych w USA od 1981 roku na pewno dobiegł końca? Łącznie od marca 2022 roku do lipca 2023 roku stopa funduszy federalnych została podniesiona o 525 pb. W poprzednich dwóch cyklach zacieśniania polityki monetarnej (w latach 2004-06 i 2015-18) stopy były podnoszone tylko po 25 pb. Co więcej, po raz…
Czytaj artykuł
Obligacje detaliczne COI i EDO

Inflacja i jej wpływ na oprocentowanie obligacji detalicznych.

Inwestowanie jest procesem ciągłym, polegającym na nieustannym analizowaniu, planowaniu, wykonywaniu transakcji oraz ich późniejszej ocenie. Przez długi czas, liczony w latach, poważną konkurencją dla funduszy inwestycyjnych budowanych na obligacjach skarbowych hurtowych były obligacje detaliczne indeksowane inflacją, których wyłącznym dystrybutorem jest PKOBP i PEKAO SA.  Podczas gdy największy fundusz obligacji skarbowych zgromadził 2,5 mld, w samym…
Czytaj artykuł

Obniżki stóp procentowych, rekordowe dywidendy i kurs złotego w cieniu zarzutów dla prezesa NBP

Historycznie najwyższe wypłaty dywidend i zbliżające się zmiany wysokości stóp procentowych - czego w perspektywie miesiąca możemy spodziewać się na rynkach inwestycyjnych? AKCJE Z perspektywy scenariusza bazowego, zakładanego na początku roku dla notowań akcji na giełdach, oddalające się w USA obniżki stóp procentowych, to bardzo dobra wiadomość. Coraz bardziej widoczna staje się możliwość dalszych wzrostów…
Czytaj artykuł

Hipoteka a zwrot prowizji bankowej: Jak odzyskać pieniądze po wcześniejszej spłacie kredytu?

Prowizja bankowa to opłata za korzystanie z usług instytucji. Zaciągając kredyt hipoteczny, często musimy zapłacić za rozpatrzenie wniosku, uruchomienie kredytu albo spłatę zobowiązania przed terminem. Przepisy umożliwiają kredytobiorcy odzyskanie części prowizji, jeśli spłaca zobowiązanie wcześniej. Jak uzyskać zwrot od banku? Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę – przepisy W Polsce kwestie związane z kredytem hipotecznym reguluje…
Czytaj artykuł
dywidenda a procedury walnego zgromadzenia 2024

Wiosenne porządki z nadzieją na letnie zbiory – rzecz o dywidendzie

Na giełdzie trwa hossa, zapowiadająca rekordowe wyniki spółek. Warto przypomnieć sobie więc, zasady podziału zysków dla akcjonariuszy w formie dywidendy. Przygotować się do letnich zbiorów porządkując terminy i zasady na jakich podstawowe prawo akcjonariuszy czyli dywidenda jest realizowane.  Dywidenda kojarzy się z wypłatą pieniędzy i taką formę przybiera w przypadku spółek notowanych na giełdzie. Dywidendy…
Czytaj artykuł
Program mieszkanie na start - nowy projekt rządowy 2024

Program Mieszkanie na start: Nowy rządowy projekt zastępujący Bezpieczny kredyt 2 proc. – Jakie są jego założenia?

Warunki kredytu Mieszkanie na start Program Mieszkanie na start polega na dopłatach do rat kredytu. Ich wysokość ma być zależna od wielkości gospodarstwa domowego i naliczana do ustalonego poziomu kapitału. Program nie zakłada limitu wysokości kredytu, a dotacje mają obowiązywać przez 10 lat. Środki będzie można przeznaczyć na: zakup mieszkania albo domu jednorodzinnego z rynku…
Czytaj artykuł

Zobacz również