ZAMIANA OBLIGACJI NA AKCJE

26 maja 2021

Po 11 miesiącach bezwzględnej dominacji funduszy dłużnych w dodatnim saldzie wpłat i umorzeń, rolę lidera przejęły fundusze akcyjne (800 mln zł; z czego ¾ trafiło do funduszy akcji zagranicznych). Bestseller ostatniego roku, czyli fundusze obligacji obniżyły istotnie swoje loty w kwietniu - do 200 mln netto. Warto podkreślić, że wśród 10 funduszy z największą sprzedażą netto w kwietniu znalazł się dostępny w ofercie Phinance fundusz Generali Korona Dochodowy.

W ostatnim miesiącu nadwyżka nabyć nad umorzeniami wyniosła 2,3 mld zł. Z jednej strony to kolejny już 12 miesiąc z dodatnim saldem, z drugiej zaś strony to miesiąc z najniższym  saldem od maja 2020 roku.

Wciąż dodatnie saldo sprzedaży, a za nim… ponad 4,2 mln Klientów

Utrzymująca się od roku fala dodatniej sprzedaży netto jest między innymi powodem gwałtownego wzrostu liczby Klientów funduszy inwestycyjnych. Wpływ na to miały między innymi PPK. W ciągu ostatnich 4 lat liczba uczestników funduszy podwoiła się osiągając poziom 4,25 mln Klientów. Pierwszą trójkę pod względem liczby otwartych rejestrów niezmiennie okupują PKO TFI, TFI PZU oraz NN Investment Partners TFI.

Inflacja nas szybko nie opuści 

Bez względu na rodzaj funduszu można się spodziewać, że zainteresowanie tą formą inwestycji pozostanie nadal duże. W obliczu prawie zerowych nominalnych stóp procentowych oraz wciąż silnej presji inflacyjnej, nie może być inaczej.  Warto wspomnieć, że  odczyt inflacji bazowej w kwietniu br. wzrósł do 3,9% względem oczekiwanego 3,7%.

Jednym z czynników proinflacyjnych, na które ekonomiści zwracają uwagę są coraz niższe marże przedsiębiorstw, niedające przestrzeni do pokrycia rosnących kosztów produkcji, które pchają ceny w górę. Wskaźnik CPI wzrósł w kwietniu w ujęciu rocznym o 4,3%.

Rosnąca rzesza uczestników funduszy oraz silna i wciąż wzrastająca presja inflacyjna są prognostykiem dalszego wzrostu wartości aktywów funduszy w Polsce, która na koniec kwietnia osiągnęła pułap 302,1 mld zł.

Grzegorz Kaliszuk

Dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych w Phinance S.A.

Powiązane artykuły

Strach walczy z chciwością  – wyczekiwanie na ruch w górę czy obawa przed silną korektą?

Co rynku akcji, obligacji, walut i surowców przyniósł nam burzliwy listopad? Czy grudzień przyniesie trwałe wybicie ponad historyczne maksima na rynku akcji? Czy stale rosnąca cena złota utrzyma się w dłuższej perspektywie? Przeczytaj komentarz rynkowy przygotowany przez Marcina Lau Głównego analityka Phinance S.A. AKCJE W naszej spółce mamy wielu górołazów. Wasz ulubiony autor komentarzy ekonomicznych…
Czytaj artykuł

Phinance S.A. uczestniczyło w IX Kongresie Pośrednictwa Finansowego

Kongres Pośrednictwa Finansowego to największe cykliczne spotkanie branżowe, organizowane przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych. W miniony wtorek odbyło się już dziewiąte takie spotkanie i Phinance miało zaszczyt w nim uczestniczyć. Wydarzenie, rokrocznie jest wyjątkowym spotkaniem ekspertów z sektora pośrednictwa finansowego, które jest okazją do wymiany doświadczeń i rozmów na tematy ważne dla całej branży. Stanowi też…
Czytaj artykuł

Rosnąca rola pośredników finansowych w dystrybucji produktów inwestycyjnych

Niezależni dystrybutorzy dostarczają swoim klientom coraz bogatszą ofertę, dobrze wyselekcjonowaną, niestandardową i nie związaną wprost z produktami bankowymi. Na konkurencyjnym rynku bancassurance obserwuje się natomiast zmniejszający się wolumen dystrybucji produktów inwestycyjnych (o charakterze ubezpieczeniowym). Pomimo faktu, że sprzedaż funduszy inwestycyjnych jest wciąż zdominowana przez kanał bankowy rola pośredników finansowych w tym obszarze oferty produktowej stale…
Czytaj artykuł

Obligacje w obliczu malejącej inflacji czyli nie każdy as bierze wziątkę.

W listopadzie 2023 roku, niemal co dnia, na rynki finansowe napływają dane wskazujące na koniec trwającej bez mała trzy lata globalnej inflacji. Żeby uzmysłowić sobie tempo tego spadku, przytoczę przykład Wielkiej Brytanii, gdzie w październiku inflacja spadła do najniższego poziomu od dwóch lat (4,6%). Spadek o 2,1 punktu procentowego między wrześniem a październikiem był najbardziej…
Czytaj artykuł
Polisa na życie

Czy polisa na życie do kredytu hipotecznego jest obowiązkowa?

Choć nie ma ustawowych przepisów nakazujących zawieranie polisy na życie przy kredycie hipotecznym, to wiele banków oczekuje tego od swoich klientów. Ma ono być dodatkowym zabezpieczeniem a wypadek śmierci kredytobiorcy. W takich sytuacjach rodzina może mieć problem ze spłatą zobowiązania. Wtedy rozwiązaniem jest świadczenie ubezpieczeniowe. Banki najczęściej już przy zawieraniu umowy kredytowej proponują wykupienie u…
Czytaj artykuł

Ekonomia w cieniu konfliktów zbrojnych.

Ten miesiąc obfitował w zmiany – zakończone wybory, konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie. Jaki wpływ na gospodarkę mają ostatnie wydarzenia? Jakie zmiany przyniosą na rynku walut, surowców? Co zmienią na naszym rodzimym rynku akcji? AKCJE Poprzedni komentarz kończyłem życzeniami dobrych politycznych wyborów. Zdając sobie sprawę, że nie wszyscy są zadowoleni ze zmiany na scenie politycznej,…
Czytaj artykuł

Jak oszczędzają Polacy?

Zarządzanie wolnymi środkami czyli jesienne wekowanie dla przyszłej pysznej konsumpcji. Według wielu skryptów, poradników a nawet poważnych podręczników zajmujących się doradztwem finansowym, zarządzając własnymi zasobami powinno stosować się prostą regułę (z jakże pomocnym w jej realizacji arkuszem kalkulacyjnym) o enigmatycznej nazwie: 50/30/20. Według niej: 50% swojego miesięcznego dochodu powinniśmy przeznaczyć na podstawowe, niezbędne wydatki; 30%…
Czytaj artykuł

Założenia programu Kredyt 2%

Bezpieczny kredyt 2%, czyli system dopłat do rat kredytu hipotecznego, ma ułatwić dostęp do zakupu pierwszego mieszkania albo domu. Kto może skorzystać z programu? Jak działa Bezpieczny kredyt 2%? Czym jest Bezpieczny kredyt 2%? Bezpieczny kredyt 2% jest rządowym projektem, mającym na celu pomoc w finansowaniu zakupu lub budowy pierwszego mieszkania albo domu. Polega on…
Czytaj artykuł

Zobacz również