WYROK TSUE, A KREDYTY KONSUMENCKIE

21 września 2020

11 września 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wypowiedział się w bardzo ważnej sprawie dla polskich kredytobiorców kredytów konsumenckich.

TSUE wskazał, że w przypadku spłaty takiego kredytu w całości przed jego terminem określonym w umowie, kredytodawca ma obowiązek obniżenia całkowitego kosztu kredytu.

Wynika to z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim i dotyczy wszystkich kosztów. Co ważne, orzeczenie TSUE wskazuje, iż dotyczy to również prowizji za udzielenie takiego kredytu, a nie tylko kosztów rozłożonych w czasie (jak np. odsetki, ubezpieczenie).

Podkreślić należy, że orzeczenie Trybunału nie jest nowym aktem prawnym, a wytyczną do interpretacji przepisów obowiązujących od grudnia 2011 roku, co w praktyce oznacza że każdy kredyt konsumencki udzielony po wejściu w życie ustawy o kredycie konsumenckim (18.12.2011) czyli kredyt dla osoby fizycznej o wartości do 255 550 zł, udzielony przez dowolną instytucję finansową (nie tylko Banki!!) wpisuje się w orzecznictwo Trybunału.

Jak skorzystać z nowej wykładni? Należy zwrócić się do Kredytodawcy, powołując się na wyrok TSUE C-383/18, z pisemnym wnioskiem o zwrot kosztów proporcjonalny do okresu trwania kredytu. Jeśli nasz wniosek okaże się nieskuteczny należy zwrócić się o pomoc do UOKiK.

Kolejną praktyczną informacją jest to, że nie ma znaczenia z jakich środków spłacimy nasz kredyt przed terminem. Możemy refinansować nasz kredyt (przenieść go do innej instytucji finansowej) i wówczas koszty zamkniętego przed terminem kredytu winny być nam zwrócone proporcjonalnie do faktycznego okresu jego trwania.

Autor: Adam Kasperski , Dyrektor Produktów Kredytowych

Więcej o kredytach możesz dowiedzieć się, kontaktując się z naszym Doradcą!

Powiązane artykuły

Strach walczy z chciwością  – wyczekiwanie na ruch w górę czy obawa przed silną korektą?

Co rynku akcji, obligacji, walut i surowców przyniósł nam burzliwy listopad? Czy grudzień przyniesie trwałe wybicie ponad historyczne maksima na rynku akcji? Czy stale rosnąca cena złota utrzyma się w dłuższej perspektywie? Przeczytaj komentarz rynkowy przygotowany przez Marcina Lau Głównego analityka Phinance S.A. AKCJE W naszej spółce mamy wielu górołazów. Wasz ulubiony autor komentarzy ekonomicznych…
Czytaj artykuł

Phinance S.A. uczestniczyło w IX Kongresie Pośrednictwa Finansowego

Kongres Pośrednictwa Finansowego to największe cykliczne spotkanie branżowe, organizowane przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych. W miniony wtorek odbyło się już dziewiąte takie spotkanie i Phinance miało zaszczyt w nim uczestniczyć. Wydarzenie, rokrocznie jest wyjątkowym spotkaniem ekspertów z sektora pośrednictwa finansowego, które jest okazją do wymiany doświadczeń i rozmów na tematy ważne dla całej branży. Stanowi też…
Czytaj artykuł

Rosnąca rola pośredników finansowych w dystrybucji produktów inwestycyjnych

Niezależni dystrybutorzy dostarczają swoim klientom coraz bogatszą ofertę, dobrze wyselekcjonowaną, niestandardową i nie związaną wprost z produktami bankowymi. Na konkurencyjnym rynku bancassurance obserwuje się natomiast zmniejszający się wolumen dystrybucji produktów inwestycyjnych (o charakterze ubezpieczeniowym). Pomimo faktu, że sprzedaż funduszy inwestycyjnych jest wciąż zdominowana przez kanał bankowy rola pośredników finansowych w tym obszarze oferty produktowej stale…
Czytaj artykuł

Obligacje w obliczu malejącej inflacji czyli nie każdy as bierze wziątkę.

W listopadzie 2023 roku, niemal co dnia, na rynki finansowe napływają dane wskazujące na koniec trwającej bez mała trzy lata globalnej inflacji. Żeby uzmysłowić sobie tempo tego spadku, przytoczę przykład Wielkiej Brytanii, gdzie w październiku inflacja spadła do najniższego poziomu od dwóch lat (4,6%). Spadek o 2,1 punktu procentowego między wrześniem a październikiem był najbardziej…
Czytaj artykuł
Polisa na życie

Czy polisa na życie do kredytu hipotecznego jest obowiązkowa?

Choć nie ma ustawowych przepisów nakazujących zawieranie polisy na życie przy kredycie hipotecznym, to wiele banków oczekuje tego od swoich klientów. Ma ono być dodatkowym zabezpieczeniem a wypadek śmierci kredytobiorcy. W takich sytuacjach rodzina może mieć problem ze spłatą zobowiązania. Wtedy rozwiązaniem jest świadczenie ubezpieczeniowe. Banki najczęściej już przy zawieraniu umowy kredytowej proponują wykupienie u…
Czytaj artykuł

Ekonomia w cieniu konfliktów zbrojnych.

Ten miesiąc obfitował w zmiany – zakończone wybory, konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie. Jaki wpływ na gospodarkę mają ostatnie wydarzenia? Jakie zmiany przyniosą na rynku walut, surowców? Co zmienią na naszym rodzimym rynku akcji? AKCJE Poprzedni komentarz kończyłem życzeniami dobrych politycznych wyborów. Zdając sobie sprawę, że nie wszyscy są zadowoleni ze zmiany na scenie politycznej,…
Czytaj artykuł

Jak oszczędzają Polacy?

Zarządzanie wolnymi środkami czyli jesienne wekowanie dla przyszłej pysznej konsumpcji. Według wielu skryptów, poradników a nawet poważnych podręczników zajmujących się doradztwem finansowym, zarządzając własnymi zasobami powinno stosować się prostą regułę (z jakże pomocnym w jej realizacji arkuszem kalkulacyjnym) o enigmatycznej nazwie: 50/30/20. Według niej: 50% swojego miesięcznego dochodu powinniśmy przeznaczyć na podstawowe, niezbędne wydatki; 30%…
Czytaj artykuł

Założenia programu Kredyt 2%

Bezpieczny kredyt 2%, czyli system dopłat do rat kredytu hipotecznego, ma ułatwić dostęp do zakupu pierwszego mieszkania albo domu. Kto może skorzystać z programu? Jak działa Bezpieczny kredyt 2%? Czym jest Bezpieczny kredyt 2%? Bezpieczny kredyt 2% jest rządowym projektem, mającym na celu pomoc w finansowaniu zakupu lub budowy pierwszego mieszkania albo domu. Polega on…
Czytaj artykuł

Zobacz również