TRZECI FILAR EMERYTALNY – CO MUSISZ WIEDZIEĆ?

27 maja 2022

Zagadnienia związane z emeryturą są szalenie ważne, a jednocześnie dla wielu z nas trudne. Nie warto jednak zasłaniać się niewiedzą, jest to sprawa zbyt istotna i warta poznania! W pierwszej części naszego cyklu wiedzy o emeryturze wyjaśniliśmy najistotniejsze pojęcia. Dziś zajmiemy się III filarem emerytalnym.

Wiele osób sądzi, że prywatne rozwiązania emerytalne, to po prostu marketing firm, które je oferują. W rzeczywistości, jest dokładnie odwrotnie. Niedocenianie kwestii związanych z zabezpieczeniem swojej starości to poważny i bardzo niebezpieczny błąd. Dlaczego?

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na problem zmian demograficznych w naszym kraju oraz brak perspektyw na poprawę w najbliższych dwóch pokoleniach. 

Dzieci rodzi się za mało, aby zapewnić choćby prostą zastępowalność pokoleń. Warto wspomnieć, że współczynnik dzietności jeszcze w latach 60. wynosił blisko 3 i od tamtego czasu systematycznie spadał. O braku zastępowalności pokoleń mówimy od 1989 roku, a więc już ponad 30 lat! Aktualny wskaźnik dzietności wynosi zaledwie 1,3 – 1,4 i małe są szanse na to, aby wzrósł on do poziomu 2 w ciągu najbliższych 20-30 lat. 

Dlaczego musisz dziś pomyśleć o III filarze? 

Dzisiejsi 30- latkowie już wiedzą, że ich emerytura będzie bardzo małą częścią wynagrodzenia, które otrzymywali przez życie zawodowe. Emerytura, na którą możemy liczyć, nie wystarczy na godne życie w okresie po zakończeniu kariery zawodowej. Jeśli dziś zarabiamy 5000 zł – nasza emerytura wyniesie zaledwie około 2000 zł. Łatwo sobie wyobrazić, że trudno będzie się z niej utrzymać. 

Dobrze dobrane rozwiązanie III filarowe potrafi nie tylko zaspokoić potrzebę oszczędzania na emeryturę, ale jednocześnie spełnić bardzo ważną funkcję chociażby przy planowaniu przekazania majątku najbliższym w razie naszej śmierci. 

Produkty ogólnie określane mianem III filarowych są coraz bardziej rozbudowane i posiadają coraz więcej zalet. 

W ramach oszczędzania na emeryturę możemy jednocześnie zabezpieczyć naszą rodzinę na wypadek naszej śmierci, odroczyć podatek lub nawet go zniwelować, przekazać pieniądze naszym bliskim bez rozpraw sądowych i spraw spadkowych. 

Oszczędności emerytalne możemy oprzeć o rozwiązanie gwarantowane lub rozwiązania, które pozwalają zarabiać na różnych rynkach światowych, konkretnych gałęziach przemysłu. 

Dla osób, które mają gotowość zaangażowania się w poszukiwanie  większego oczekiwanego zysku, dostępne są produkty, dzięki którym mogą samodzielnie wybierać sposób inwestowania, walutę czy ryzyko, które są skłonne ponieść. 

Dziś  w produktach III filarowych miliony Polaków oszczędza pieniądze na swoją przyszłość emerytalną, bo tylko prywatne zabezpieczenie daje gwarancję uniezależnienie się od przyszłej sytuacji politycznej, która jest dla nas niepewna dziś, a co dopiero za 30 lat, kiedy przejdziemy na emeryturę.

IKE – o co chodzi?!

O III filarze nie sposób mówić bez wyjaśnienia pojęć. Zacznijmy od IKE, czyli indywidualnego konta emerytalnego. IKE jest rozwiązaniem wspierającym gromadzenie kapitału na emeryturę. Jest to składowa trzeciego filaru. 

Może występować pod różnymi postaciami może to być konto oszczędnościowe, rachunek maklerski, fundusz inwestycyjny, polisa ubezpieczeniowa z funduszami inwestycyjnymi czy wreszcie odrębny produkt powszechnych towarzystw emerytalnych. 

Dobór konkretnego produktu w ramach IKE powinien być skorelowany z naszymi potrzebami, podejściem do ryzyka oraz liczbą lat, która pozostała nam do emerytury.

Co poza samym gromadzeniem i pomnażaniem kapitału jest największym plusem IKE? 

Zdecydowanie brak podatku od zysków kapitałowych na koniec okresu oszczędzania. 

Z chwilą, kiedy dokonaliśmy co najmniej pięciu pełnych lat wpłat, w momencie wypłaty nie zostanie naliczony podatek od zysków kapitałowych, który aktualnie wynosi aż 19%. 

Istnieje natomiast ustawowe ograniczenie kwoty jaką możemy co roku wpłacić na IKE, limity jednak są stosunkowo wysokie  i w 2021 roku limit wynosił 15777 zł, w roku bieżącym jest to już 17766 zł. 

O czym pamiętać w kontekście IKE? 

Indywidualne konto emerytalne  to konto, którego nie można dzielić ze współmałżonkiem. Każdy z nas może mieć tylko jedno takie konto. 

Istotne są także kwestie związane z dziedziczeniem: środki zgromadzone na takim koncie podlegają dziedziczeniu -  w przeciwieństwie do środków, które odprowadzamy do ZUS. 

Jeżeli chcemy skorzystać z przysługującej nam korzyści podatkowej musimy poczekać do ukończenia 60 lat lub 55, jeżeli nabyliśmy świadczenie emerytalne wcześniej. 

Ważnym warunkiem jest to, aby dokonać jakiejkolwiek wpłaty w dowolnych pięciu latach kalendarzowych. Ustawa nie narzuca nam minimalnej kwoty, którą musimy wpłacać, dlatego można dokonywać wpłat poniżej określonego w ustawie limitu. Również 5 lat kalendarzowych nie musi następować po sobie. 

Przykład: 

Pan Kowalski otworzył otwarty rachunek IKE 15 lat temu. Na ten rachunek dokonał pięciu wpłat w kwocie 2000 zł w pierwszym roku, potem w 3, 5,11, 14 i 15. Łącznie wpłacił 12000 zł jednocześnie spełniając warunek 5 lat wpłat. Teraz wystarczy, że poczeka do 60 roku życia, aby wypłacić pieniądze oraz zyski bez podatku od dochodów kapitałowych. 

Jeżeli pieniądze były potrzebne wcześniej istnieje możliwość ich wypłaty jednak wypłacane, będą opodatkowane standardowo. 

IKZE

Podobnie jak IKE, IKZE może przyjąć formę rachunku maklerskiego, funduszu inwestycyjnego, ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami inwestycyjnymi, konta oszczędnościowego.

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego umożliwia uzyskanie wyższej ulgi podatkowej niż indywidualne konto emerytalne. Największą zaletą IKZE jest możliwość odliczenia wartości wpłat od podstawy opodatkowania PIT w każdym roku, kiedy dokonaliśmy wpłaty. 

Warto pamiętać, że aby skorzystać w pełni z ulg podatkowych, należy dokonywać wpłat na rachunek IKZE minimum przez 5 lat kalendarzowych oraz wypłacić pieniądze po ukończeniu 65 roku życia.

W momencie wypłaty środki są objęte zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym. 

W przypadku wcześniejszej wypłaty przed ukończeniem 65 roku życia całą kwotę jaką wypłacisz z IKZE należy doliczyć do dochodu objętego PIT w rozliczeniu rocznym w którym zlikwidowane zostało IKZE.

Dużym plusem obydwu rozwiązań jest fakt, że pieniądze są wyłączone z masy spadkowej, jeśli wskażemy osoby uposażone w umowie. 

Jednocześnie w przypadku spadkobierców  istotne jest, że nie płacą oni podatku od spadków i darowizn ani podatku od dochodów kapitałowych.

Przykład:

Pan Marek zdecydował się na odkładanie pieniędzy w postaci IKE oraz IKZE

IKE

Od osiągnięcia 30 roku życia, aż do 60, odkłada cały limit roczny przewidziane w roku 2022 czyli 17766 zł rocznie.  Łącznie wpłaci 532 980 zł

Przy założeniu czterech procent zysku rocznie, przewidywany zysk na koniec okresu oszczędzania wyniesie około 503 281 zł. 

Łączne środki zgromadzone na emeryturę w IKE to 1 036 281 zł. W tym zaoszczędzony podatek od zysków kapitałowych których pan Marek nie zapłacił w wysokości 95 623 zł. 

IKZE

Analogicznie do powyższego rozwiązania, pan Marek od 30 roku życia odkłada w IKZE maksymalną kwotę określoną tegorocznym limitem, czyli  7106 zł co roku przez 35 lat.

Suma wpłat  wyniesie: 248 724 zł. Przy założeniu 4% zysku rocznie, przewidywany zysk to 295 614 zł. Kapitał zgromadzony na IKZE wynosi 544 338 zł. 

Przy założeniu dochodu na poziomie 12000 zł rocznie, sumaryczna oszczędność na zmniejszeniu podatku dochodowego przez 35 lat to 79 590 zł. 

W przypadku jednorazowej wypłaty i zryczałtowanego podatku 10%, suma kwoty jaką otrzyma pan Marek to 489 904,43 zł 

Rady naszego Doradcy Finansowego -  jak zadbać o emeryturę w ramach III filaru? 

Patrząc na rozwiązania emerytalne, warto zaopatrzyć się w jak największą ich liczbę, dywersyfikując korzyści jakie możemy osiągnąć – mówi Grzegorz Michalski Dyrektor Departamentu Produktów Oszczędnościowych z Phinance.  

Trudno tu mówić o zbyt dużej zapobiegliwości. Różne produkty mają różne przewagi kluczowe i najlepiej je łączyć. 

Ze względu na różne możliwości, należy rozważyć przede wszystkim to jaki kapitał potrzebujemy zebrać.  Wynika to z naszych potrzeb oraz stylu życia i warto to zawczasu policzyć z Doradcą finansowym – dodaje Grzegorz Michalski. 

Posiadając taką wiedzę oraz konfrontując ją z naszymi możliwościami finansowymi, można  dobrać produkty, które będą nam odpowiadały najbardziej. Powszechnie wiadomo, że im wyższa składka, tym większe oszczędności emerytalne zgromadzimy w przyszłości na godziwą jesień życia. 

Należy wziąć pod uwagę naszą chęć lub awersję do podejmowania ryzyka inwestycyjnego. 

Istnieją rozwiązania, które w sposób bezpieczny pozwalają gromadzić kapitał, takie które niosą ze sobą umiarkowane oraz wysokie ryzyko inwestycyjne. 

Przy mnogości rozwiązań oraz pomysłów warto poświęcić dwie godziny na spotkanie z Doradcą finansowym, który wesprze w wyborze odpowiedniego wariantu i przedstawi szczegółowe wyliczenia. 

Pamiętaj! Z pewnością nie jest za wcześnie, aby pomyśleć o emeryturze! 

Więcej o IKE IKZE znajdziesz na naszej stronie! Zapraszamy!

Powiązane artykuły

Strach walczy z chciwością  – wyczekiwanie na ruch w górę czy obawa przed silną korektą?

Co rynku akcji, obligacji, walut i surowców przyniósł nam burzliwy listopad? Czy grudzień przyniesie trwałe wybicie ponad historyczne maksima na rynku akcji? Czy stale rosnąca cena złota utrzyma się w dłuższej perspektywie? Przeczytaj komentarz rynkowy przygotowany przez Marcina Lau Głównego analityka Phinance S.A. AKCJE W naszej spółce mamy wielu górołazów. Wasz ulubiony autor komentarzy ekonomicznych…
Czytaj artykuł

Phinance S.A. uczestniczyło w IX Kongresie Pośrednictwa Finansowego

Kongres Pośrednictwa Finansowego to największe cykliczne spotkanie branżowe, organizowane przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych. W miniony wtorek odbyło się już dziewiąte takie spotkanie i Phinance miało zaszczyt w nim uczestniczyć. Wydarzenie, rokrocznie jest wyjątkowym spotkaniem ekspertów z sektora pośrednictwa finansowego, które jest okazją do wymiany doświadczeń i rozmów na tematy ważne dla całej branży. Stanowi też…
Czytaj artykuł

Rosnąca rola pośredników finansowych w dystrybucji produktów inwestycyjnych

Niezależni dystrybutorzy dostarczają swoim klientom coraz bogatszą ofertę, dobrze wyselekcjonowaną, niestandardową i nie związaną wprost z produktami bankowymi. Na konkurencyjnym rynku bancassurance obserwuje się natomiast zmniejszający się wolumen dystrybucji produktów inwestycyjnych (o charakterze ubezpieczeniowym). Pomimo faktu, że sprzedaż funduszy inwestycyjnych jest wciąż zdominowana przez kanał bankowy rola pośredników finansowych w tym obszarze oferty produktowej stale…
Czytaj artykuł

Obligacje w obliczu malejącej inflacji czyli nie każdy as bierze wziątkę.

W listopadzie 2023 roku, niemal co dnia, na rynki finansowe napływają dane wskazujące na koniec trwającej bez mała trzy lata globalnej inflacji. Żeby uzmysłowić sobie tempo tego spadku, przytoczę przykład Wielkiej Brytanii, gdzie w październiku inflacja spadła do najniższego poziomu od dwóch lat (4,6%). Spadek o 2,1 punktu procentowego między wrześniem a październikiem był najbardziej…
Czytaj artykuł
Polisa na życie

Czy polisa na życie do kredytu hipotecznego jest obowiązkowa?

Choć nie ma ustawowych przepisów nakazujących zawieranie polisy na życie przy kredycie hipotecznym, to wiele banków oczekuje tego od swoich klientów. Ma ono być dodatkowym zabezpieczeniem a wypadek śmierci kredytobiorcy. W takich sytuacjach rodzina może mieć problem ze spłatą zobowiązania. Wtedy rozwiązaniem jest świadczenie ubezpieczeniowe. Banki najczęściej już przy zawieraniu umowy kredytowej proponują wykupienie u…
Czytaj artykuł

Ekonomia w cieniu konfliktów zbrojnych.

Ten miesiąc obfitował w zmiany – zakończone wybory, konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie. Jaki wpływ na gospodarkę mają ostatnie wydarzenia? Jakie zmiany przyniosą na rynku walut, surowców? Co zmienią na naszym rodzimym rynku akcji? AKCJE Poprzedni komentarz kończyłem życzeniami dobrych politycznych wyborów. Zdając sobie sprawę, że nie wszyscy są zadowoleni ze zmiany na scenie politycznej,…
Czytaj artykuł

Jak oszczędzają Polacy?

Zarządzanie wolnymi środkami czyli jesienne wekowanie dla przyszłej pysznej konsumpcji. Według wielu skryptów, poradników a nawet poważnych podręczników zajmujących się doradztwem finansowym, zarządzając własnymi zasobami powinno stosować się prostą regułę (z jakże pomocnym w jej realizacji arkuszem kalkulacyjnym) o enigmatycznej nazwie: 50/30/20. Według niej: 50% swojego miesięcznego dochodu powinniśmy przeznaczyć na podstawowe, niezbędne wydatki; 30%…
Czytaj artykuł

Założenia programu Kredyt 2%

Bezpieczny kredyt 2%, czyli system dopłat do rat kredytu hipotecznego, ma ułatwić dostęp do zakupu pierwszego mieszkania albo domu. Kto może skorzystać z programu? Jak działa Bezpieczny kredyt 2%? Czym jest Bezpieczny kredyt 2%? Bezpieczny kredyt 2% jest rządowym projektem, mającym na celu pomoc w finansowaniu zakupu lub budowy pierwszego mieszkania albo domu. Polega on…
Czytaj artykuł

Zobacz również