Ocena programu wsparcia dla kredytobiorców – czy rozwiązania rządowe będą faktyczną pomocą?

22 września 2023

Zapowiedziane i częściowo już wdrożone przez rząd wsparcie dla kredytobiorców spłacających kredyt hipoteczny ma stać się narzędziem chroniącym gospodarstwa domowe przed katastrofą finansową związaną ze wzrostem stóp procentowych i rat kredytów. Czy tak faktycznie będzie?

Liczba aktywnych umów kredytów hipotecznych na koniec 2021 roku wyniosła ok. 2,5 mln. Przez cały 2021 podpisano 256 456 nowych umów kredytowych o łącznej wartości 86 mld zł.

Ogólna kwota zadłużenia Polaków z tytułu kredytów mieszkaniowych to 511,3 mld zł. Biorąc pod uwagę średnią liczebność polskich rodzin, problem ten dotyczy nawet co czwartego z nas i jest tym poważniejszy, że raty kredytowe w wielu wypadach wzrosły w ciągu ostatniego roku od 50 do 100 %!

Co konkretnie proponuje rząd i jak te rozwiązania ocenia nasz ekspert Adam Kasperski, Kierownik Departamentu Produktów Kredytowych w Phinance?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – warunki i ocena rozwiązania

Z rozwiązania mogą skorzystać osoby, które:

· znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a spłata kredytu mieszkaniowego znacznie obciąża ich domowy budżet

· osoby, które sprzedały lub planują sprzedać dom lub mieszanie, na które wcześniej wzięły kredyt, ale uzyskana kwota ze sprzedaży nie pozwoli na spłatę kredytu w całości.

Wniosek o udzielenie pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców składamy bezpośrednio w banku, który udzielił kredytu mieszkaniowego.

Z Funduszu możemy uzyskać zwrotne wsparcie finansowe na pokrycie rat kredytu (przez maksymalnie 36 miesięcy) lub zwrotną pożyczkę na pokrycie pozostałej po sprzedaży kredytowanej nieruchomości części zadłużenia (maksymalnie 72 tys. zł).

Kwota wsparcia jest ustalana indywidualnie w zależności od wysokości miesięcznej raty kredytu mieszkaniowego, nie może być wyższa niż 2 tys. zł miesięcznie. Wsparcie jest przekazywane bezpośrednio do banku.

Uzyskanie wsparcia jest obwarowane szeregiem warunków dochodowych lub związanych z utratą zatrudnienia.

Zwrot wsparcia lub pożyczki rozpoczyna się po upływie 2 lat od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub pożyczki. Spłata udzielonego wsparcia dokonywana jest w 144 równych i nieoprocentowanych ratach. W przypadku spłaty stu rat bez opóźnienia, pozostałą część przyznanego wsparcia/pożyczki umarza się.

Do 31 grudnia 2021 r. z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wypłacono pomoc o wartości ponad 20 mln zł, a środki na koncie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wynoszą 607 mln. Wsparcie może być więc naprawdę znaczące.

Naszym zdaniem:

Program wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców może być dużą pomocą dla wielu rodzin, które mają problem ze spłatą kredytu mieszkaniowego. Istotne jednak wydaje się dokładne sprawdzenie warunków, które należy spełnić. Biorąc pod uwagę realia ekonomiczne, część osób, szczególnie tych lepiej zarabiających, spłacających wysoki kredyt hipoteczny, mimo że borykają się ze spłatą kredytu, może nie być w stanie wpisać się w narzucone przez rząd kryteria dochodowe. Jeśli jednak takie kryteria spełniamy, warto zainteresować się tym rozwiązaniem. Z punktu widzenia przeciętnego Kowalskiego, może być to znaczące wsparcie, które dodatkowo, ma szansę być częściowo umorzone. Niewiele osób o tym wie - a jest to oprócz braku oprocentowania pożyczki, najistotniejsza kwestia związana z tym rodzajem pomocy.

Adam Kasperski, Phinance

Wakacje kredytowe

Polegają na zawieszeniu spłaty kredytu. Rząd proponuje możliwość zawieszenia 4 rat w roku 2022 i 4 rat w 2023. Raty te nie są umarzane, ale przenoszone na koniec okresu spłaty kredytu. Dotychczas wakacje kredytowe funkcjonowały, ale na innych zasadach.

Aktualnie:

· kredytobiorca, który spłaca więcej niż jeden kredyt hipoteczny będzie mógł skorzystać z wakacji kredytowych tylko w przypadku jednego zobowiązania na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych,

· będzie mógł przesunąć jedną ratę kapitałowo-odsetkową

· w sumie w ciągu roku odroczyć będzie można spłatę 4 rat kredytowych,

· od odroczonych rat nie będą naliczane dodatkowe odsetki.

Dokładny kształt programu nie jest jeszcze znany - możliwe są zmiany – np. w ilości rat - zamiast 8 może być 6. Prace nad rozwiązaniem ciągle trwają.

Projekt oprotestował również NBP. Sugeruje on rządowi ograniczenie kosztów wakacji kredytowych i przekonuje, że wsparcie powinno zostać skierowane wyłącznie do tych kredytobiorców, którzy doświadczają rzeczywistych problemów ze spłatą zobowiązań – a więc mieć określone ramy. Powodem takich ograniczeń są wskazywane przez NBP, ogromne koszty dla sektora bankowego, który będzie zmuszony przerzucać je na aktualnych czy przyszłych klientów, np. w postaci wzrostu marż od udzielanych kredytów.

Naszym zdaniem:

Skorzystanie z programu wakacji kredytowych wydaje się sporym wsparciem dla wielu rodzin i umożliwi przetrwanie trudnego okresu wzrostu rat kredytowych oraz uniknięcie wpadnięcia w pętlę zadłużenia czy utratę płynności finansowej. W obecnej sytuacji poza tymi dwoma rozwiązaniami, nie mamy właściwie innych, realnych opcji wsparcia w sytuacji problemów ze spłatą zadłużenia. Obowiązująca od kwietnia Rekomendacja S, znacząco wpłynęła na zdolność kredytową, ograniczając tym samym możliwość choćby refinansowania kredytu. Problematyczna i ryzykowna wydaje się także kwestia zmiany oprocentowania kredytu ze zmiennego na stałe. Jeśli inflacja będzie rosła dalej, może być to rozwiązanie korzystne, dziś jednak trudno taki scenariusz przewidzieć. Warto pamiętać, że odraczając spłatę kredytu, po prostu wydłużamy okres kredytowania. Jest to więc tak naprawdę odłożenie zobowiązania w czasie, a nie jego likwidacja.

Adam Kasperski, Phinance

Masz pytania, potrzebujesz dodatkowej wypowiedzi? Skontaktuj się z nami!

Powiązane artykuły

Strach walczy z chciwością  – wyczekiwanie na ruch w górę czy obawa przed silną korektą?

Co rynku akcji, obligacji, walut i surowców przyniósł nam burzliwy listopad? Czy grudzień przyniesie trwałe wybicie ponad historyczne maksima na rynku akcji? Czy stale rosnąca cena złota utrzyma się w dłuższej perspektywie? Przeczytaj komentarz rynkowy przygotowany przez Marcina Lau Głównego analityka Phinance S.A. AKCJE W naszej spółce mamy wielu górołazów. Wasz ulubiony autor komentarzy ekonomicznych…
Czytaj artykuł

Phinance S.A. uczestniczyło w IX Kongresie Pośrednictwa Finansowego

Kongres Pośrednictwa Finansowego to największe cykliczne spotkanie branżowe, organizowane przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych. W miniony wtorek odbyło się już dziewiąte takie spotkanie i Phinance miało zaszczyt w nim uczestniczyć. Wydarzenie, rokrocznie jest wyjątkowym spotkaniem ekspertów z sektora pośrednictwa finansowego, które jest okazją do wymiany doświadczeń i rozmów na tematy ważne dla całej branży. Stanowi też…
Czytaj artykuł

Rosnąca rola pośredników finansowych w dystrybucji produktów inwestycyjnych

Niezależni dystrybutorzy dostarczają swoim klientom coraz bogatszą ofertę, dobrze wyselekcjonowaną, niestandardową i nie związaną wprost z produktami bankowymi. Na konkurencyjnym rynku bancassurance obserwuje się natomiast zmniejszający się wolumen dystrybucji produktów inwestycyjnych (o charakterze ubezpieczeniowym). Pomimo faktu, że sprzedaż funduszy inwestycyjnych jest wciąż zdominowana przez kanał bankowy rola pośredników finansowych w tym obszarze oferty produktowej stale…
Czytaj artykuł

Obligacje w obliczu malejącej inflacji czyli nie każdy as bierze wziątkę.

W listopadzie 2023 roku, niemal co dnia, na rynki finansowe napływają dane wskazujące na koniec trwającej bez mała trzy lata globalnej inflacji. Żeby uzmysłowić sobie tempo tego spadku, przytoczę przykład Wielkiej Brytanii, gdzie w październiku inflacja spadła do najniższego poziomu od dwóch lat (4,6%). Spadek o 2,1 punktu procentowego między wrześniem a październikiem był najbardziej…
Czytaj artykuł
Polisa na życie

Czy polisa na życie do kredytu hipotecznego jest obowiązkowa?

Choć nie ma ustawowych przepisów nakazujących zawieranie polisy na życie przy kredycie hipotecznym, to wiele banków oczekuje tego od swoich klientów. Ma ono być dodatkowym zabezpieczeniem a wypadek śmierci kredytobiorcy. W takich sytuacjach rodzina może mieć problem ze spłatą zobowiązania. Wtedy rozwiązaniem jest świadczenie ubezpieczeniowe. Banki najczęściej już przy zawieraniu umowy kredytowej proponują wykupienie u…
Czytaj artykuł

Ekonomia w cieniu konfliktów zbrojnych.

Ten miesiąc obfitował w zmiany – zakończone wybory, konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie. Jaki wpływ na gospodarkę mają ostatnie wydarzenia? Jakie zmiany przyniosą na rynku walut, surowców? Co zmienią na naszym rodzimym rynku akcji? AKCJE Poprzedni komentarz kończyłem życzeniami dobrych politycznych wyborów. Zdając sobie sprawę, że nie wszyscy są zadowoleni ze zmiany na scenie politycznej,…
Czytaj artykuł

Jak oszczędzają Polacy?

Zarządzanie wolnymi środkami czyli jesienne wekowanie dla przyszłej pysznej konsumpcji. Według wielu skryptów, poradników a nawet poważnych podręczników zajmujących się doradztwem finansowym, zarządzając własnymi zasobami powinno stosować się prostą regułę (z jakże pomocnym w jej realizacji arkuszem kalkulacyjnym) o enigmatycznej nazwie: 50/30/20. Według niej: 50% swojego miesięcznego dochodu powinniśmy przeznaczyć na podstawowe, niezbędne wydatki; 30%…
Czytaj artykuł

Założenia programu Kredyt 2%

Bezpieczny kredyt 2%, czyli system dopłat do rat kredytu hipotecznego, ma ułatwić dostęp do zakupu pierwszego mieszkania albo domu. Kto może skorzystać z programu? Jak działa Bezpieczny kredyt 2%? Czym jest Bezpieczny kredyt 2%? Bezpieczny kredyt 2% jest rządowym projektem, mającym na celu pomoc w finansowaniu zakupu lub budowy pierwszego mieszkania albo domu. Polega on…
Czytaj artykuł

Zobacz również