Krajowy Plan Odbudowy – znaczenie dla Polski

22 września 2023

Fundusz Odbudowy i związany z nim Krajowy Plan Odbudowy, to terminy używane często jako synonimy. Tymczasem ten drugi wynika i występuje w ramach tego pierwszego. Najpierw bowiem unijni przywódcy uchwalili w ubiegłym roku dodatkową niebagatelną pulę środków na odbudowę europejskiej gospodarki: 390 mld euro dotacji i możliwość dołożenia do nich pożyczek w kwocie 360 mld euro, potem Polska przystąpiła do wyścigu o część tych pieniędzy, przedstawiając Krajowy Plan Odbudowy.

Fundusz Odbudowy wiąże się z zaciągnięciem niespotykanego w historii UE długu, a spłata kredytów ma być możliwa dzięki nowym podatkom i opłatom. Nic dziwnego, że ten gigantyczny plan zyskał miano „nowego planu Marshalla”.

Jednym z największych beneficjentów Fundusz Odbudowy ma być Polska, która do końca 2023 r. (czas na wykorzystanie pieniędzy do 2026 r.) ma otrzymać 23 mld euro w dotacjach oraz 11,5 mld euro pożyczek.

Oczywiście kwoty te będą wydatkowane na określone cele. Tym strategicznym jest odbudowa potencjału rozwojowego gospodarki utraconego w wyniku pandemii oraz wsparcie budowy trwałej konkurencyjności gospodarki co ma łączyć się ze wzrostem poziomu życia społeczeństwa w dłuższym horyzoncie czasowym.

Krajowy Plan Odbudowy - na co środki?

Zgodnie z polską propozycją, pieniądze w ramach KPO będą inwestowane w pięciu obszarach:

· odporność i konkurencyjność gospodarki (4,133 mld)

· zielona energia i zmniejszenie energochłonności (6,347 mld – 26,6% środków)

· transformacja cyfrowa (3,034 mld)

· dostępność i jakość ochrony zdrowia (4,262 mld)

· zielona i inteligentna mobilność (6,074 mld – 25,5% środków)

Najwięcej pieniędzy zostało zarezerwowane na kompleksowe działania w obszarze oszczędności energetycznej i zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze źródeł niskiej emisji.

Niebagatelne znaczenie środków w budżecie Polski

Kwoty, które Polska ma otrzymać, stają się znaczące, jeśli zestawimy je np. z wydatkami czy dochodami państwa, zapisanymi w ustawie budżetowej. Wtedy są wyraziste i nabierają mocy.

W uchwalonym w sierpniu projekcie budżetu na 2023 przewiduje się, że dochody budżetu państwa wyniosą 604,4 mld zł. Cały KPO obejmujący tak dotacje jak i pożyczki to 34,5 mld EURO. Gdyby przeliczyć to na złotówki otrzymamy około 165,6 mld zł. A to stanowi 27% wszystkich planowanych w przyszłym roku dochodów Polski. Wszystkie wydatki państwa w 2023 roku mają się zamknąć kwotą 669, 4 mld – a zatem KPO stanowi 25% tychże wydatków.

Warto spojrzeć też na tegoroczną realizację budżetu w okresie styczeń – lipiec 2022. I tak np. dochody podatkowe budżetu państwa były w tym okresie wyższe w stosunku do okresu styczeń - lipiec 2021 r. o ok. 37,2 mld zł. W tym dochody z podatku VAT w tym okresie były wyższe o 12 mld zł. Zestawiając to z potencjalnymi wpływami z KPO: cała nadwyżka z wpływów podatkowych jest ponad czterokrotnie mniejsza od spodziewanych wpływów ze środków UE. A nie bez znaczenia jest przecież fakt, że nadwyżkowe wpływy podatkowe wynikają po prostu z niedoszacowanej, szalejącej i jak się okazuje uporczywej inflacji.

Jeszcze ciekawiej wyglądają kwoty z KPO (34,5 mld euro) na tle dochodów niepodatkowych (np. zyski spółek SP) które w okresie styczeń – lipiec 22 wyniosły 34,8 mld zł. Tu mamy taką swoista magię liczb…34,8 mld złotych kontra tyle samo, tyle że w euro… Spójrzmy jeszcze na tak lubiane programy społeczne w budżecie na 2023 r. Program „Rodzina 500+” (40,2 mld w 2023 r.), świadczenie „Dobry Start” (1,4 mld zł w 2023 r.), a także Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (2,4 mld zł w 2023 r.). I znów kwoty w ramach KPO robią wrażenie. 44 mld zł którymi sfinansowane maja być kluczowe dla rządzących programy społeczne to około ¼ planowanych wpływów z planu.

Czy Polska wykorzysta wszystkie środki?

Batalia o środki, które mają wesprzeć gospodarkę po pandemii, trwa wiele miesięcy, a kością niezgody między Polską a Komisją Europejską była/jest przede wszystkim sytuacja w polskim sądownictwie. Niestety na środki te dalej czekamy. Pod koniec sierpnia premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że pierwszy wniosek o wypłatę środków z Krajowego Planu Odbudowy zostanie złożony w ciągu dwóch miesięcy.

20.09 podpisano porozumienie między Komisją Europejską a Polską, które według rządzących przybliża Nas do pieniędzy w ramach KPO. Jednocześnie rzecznika Komisji Europejskiej Veerle Nuyts oznajmiła, że trzeba jeszcze podpisać porozumienia operacyjne. Unia wskazała dwa warunki, które nazywa kamieniami milowymi. W przypadku Polski jest to wzmocnienie niektórych aspektów niezależności polskiego sądownictwa oraz wdrożenie Arachne, narzędzia informatycznego wspierającego państwa członkowskie w ich działaniach w zakresie zwalczania nadużyć finansowych.

Pozostaje kibicować szczęśliwemu finałowi tej wielkiej rozwojowej szansy dla Polski.

Materiał przygotował ekspert Phinance Marcin Lau

Potrzebujesz więcej informacji? Zapraszamy do kontaktu!

Powiązane artykuły

Strach walczy z chciwością  – wyczekiwanie na ruch w górę czy obawa przed silną korektą?

Co rynku akcji, obligacji, walut i surowców przyniósł nam burzliwy listopad? Czy grudzień przyniesie trwałe wybicie ponad historyczne maksima na rynku akcji? Czy stale rosnąca cena złota utrzyma się w dłuższej perspektywie? Przeczytaj komentarz rynkowy przygotowany przez Marcina Lau Głównego analityka Phinance S.A. AKCJE W naszej spółce mamy wielu górołazów. Wasz ulubiony autor komentarzy ekonomicznych…
Czytaj artykuł

Phinance S.A. uczestniczyło w IX Kongresie Pośrednictwa Finansowego

Kongres Pośrednictwa Finansowego to największe cykliczne spotkanie branżowe, organizowane przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych. W miniony wtorek odbyło się już dziewiąte takie spotkanie i Phinance miało zaszczyt w nim uczestniczyć. Wydarzenie, rokrocznie jest wyjątkowym spotkaniem ekspertów z sektora pośrednictwa finansowego, które jest okazją do wymiany doświadczeń i rozmów na tematy ważne dla całej branży. Stanowi też…
Czytaj artykuł

Rosnąca rola pośredników finansowych w dystrybucji produktów inwestycyjnych

Niezależni dystrybutorzy dostarczają swoim klientom coraz bogatszą ofertę, dobrze wyselekcjonowaną, niestandardową i nie związaną wprost z produktami bankowymi. Na konkurencyjnym rynku bancassurance obserwuje się natomiast zmniejszający się wolumen dystrybucji produktów inwestycyjnych (o charakterze ubezpieczeniowym). Pomimo faktu, że sprzedaż funduszy inwestycyjnych jest wciąż zdominowana przez kanał bankowy rola pośredników finansowych w tym obszarze oferty produktowej stale…
Czytaj artykuł

Obligacje w obliczu malejącej inflacji czyli nie każdy as bierze wziątkę.

W listopadzie 2023 roku, niemal co dnia, na rynki finansowe napływają dane wskazujące na koniec trwającej bez mała trzy lata globalnej inflacji. Żeby uzmysłowić sobie tempo tego spadku, przytoczę przykład Wielkiej Brytanii, gdzie w październiku inflacja spadła do najniższego poziomu od dwóch lat (4,6%). Spadek o 2,1 punktu procentowego między wrześniem a październikiem był najbardziej…
Czytaj artykuł
Polisa na życie

Czy polisa na życie do kredytu hipotecznego jest obowiązkowa?

Choć nie ma ustawowych przepisów nakazujących zawieranie polisy na życie przy kredycie hipotecznym, to wiele banków oczekuje tego od swoich klientów. Ma ono być dodatkowym zabezpieczeniem a wypadek śmierci kredytobiorcy. W takich sytuacjach rodzina może mieć problem ze spłatą zobowiązania. Wtedy rozwiązaniem jest świadczenie ubezpieczeniowe. Banki najczęściej już przy zawieraniu umowy kredytowej proponują wykupienie u…
Czytaj artykuł

Ekonomia w cieniu konfliktów zbrojnych.

Ten miesiąc obfitował w zmiany – zakończone wybory, konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie. Jaki wpływ na gospodarkę mają ostatnie wydarzenia? Jakie zmiany przyniosą na rynku walut, surowców? Co zmienią na naszym rodzimym rynku akcji? AKCJE Poprzedni komentarz kończyłem życzeniami dobrych politycznych wyborów. Zdając sobie sprawę, że nie wszyscy są zadowoleni ze zmiany na scenie politycznej,…
Czytaj artykuł

Jak oszczędzają Polacy?

Zarządzanie wolnymi środkami czyli jesienne wekowanie dla przyszłej pysznej konsumpcji. Według wielu skryptów, poradników a nawet poważnych podręczników zajmujących się doradztwem finansowym, zarządzając własnymi zasobami powinno stosować się prostą regułę (z jakże pomocnym w jej realizacji arkuszem kalkulacyjnym) o enigmatycznej nazwie: 50/30/20. Według niej: 50% swojego miesięcznego dochodu powinniśmy przeznaczyć na podstawowe, niezbędne wydatki; 30%…
Czytaj artykuł

Założenia programu Kredyt 2%

Bezpieczny kredyt 2%, czyli system dopłat do rat kredytu hipotecznego, ma ułatwić dostęp do zakupu pierwszego mieszkania albo domu. Kto może skorzystać z programu? Jak działa Bezpieczny kredyt 2%? Czym jest Bezpieczny kredyt 2%? Bezpieczny kredyt 2% jest rządowym projektem, mającym na celu pomoc w finansowaniu zakupu lub budowy pierwszego mieszkania albo domu. Polega on…
Czytaj artykuł

Zobacz również