Czy polisa na życie do kredytu hipotecznego jest obowiązkowa?

Polisa na życie
31 października 2023

Choć nie ma ustawowych przepisów nakazujących zawieranie polisy na życie przy kredycie hipotecznym, to wiele banków oczekuje tego od swoich klientów. Ma ono być dodatkowym zabezpieczeniem a wypadek śmierci kredytobiorcy. W takich sytuacjach rodzina może mieć problem ze spłatą zobowiązania. Wtedy rozwiązaniem jest świadczenie ubezpieczeniowe.

Banki najczęściej już przy zawieraniu umowy kredytowej proponują wykupienie u ich polisy na życie. Trzeba pamiętać, że zgodnie z prawem, kredytodawca nie ma prawa odmówić przyznania kredytu, jeśli wnioskodawca nie wykupi u niego dodatkowego produktu.

Ubezpieczanie można zawrzeć w dowolnym towarzystwie, pod warunkami, że jego wartość będzie co najmniej w wysokości kredytu hipotecznego oraz zostanie dokonana cesja na bank. Co oznacza, że w przypadku zgonu kredytobiorcy bank dostanie świadczenie do wysokości wartości niespłaconego kredytu, a dopiero reszta zostanie wypłacona rodzinie.

Oferowane przy kredycie hipotecznym ubezpieczenie na życie ma zwykle formę polisy grupowej, skierowanej do wszystkich klientów banku. Warto pamiętać, że umowy są tak skonstruowane, aby dopasować polisy do potrzeb banków, a nie indywidualnych osób.

Ubezpieczenia grupowe często mają bardzo wąski zakres odpowiedzialności. Przykładowo:

 • ograniczenie zakresu zgonu tylko do zdarzeń w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
 • ograniczenie zakresu inwalidztwa do zdarzeń, których skutkiem jest brak zdolności do samodzielnej egzystencji.

Dlatego przed podpisaniem należy zapoznać się dokładnie z zakresem ochrony oraz OWU, a w szczególności paragraf z wykluczeniami.

Co to są wyłączenia w ubezpieczeniach?

Wyłączenia w ubezpieczeniach na życie to zdarzenia, w przypadku zaistnienia których, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Wyłączenia są wyszczególnione w OWU.

Ich celami są: ochrona towarzystwa ubezpieczeniowego przed roszczeniami wynikającymi z działań o wysokim ryzyku, zabezpieczenie przed oszustwami i wyłudzeniami oraz utrzymanie przystępnych cenowo składek.

W przypadku ubezpieczenia do kredytu hipotecznego przykładowym wyłączeniami odpowiedzialności są:

 • doznanie uszczerbku na zdrowiu wskutek podejmowania się działań ryzykownych lub świadomego działania na własną szkodę – np. kierowanie pojazdem bez uprawnień albo pod wpływem narkotyków;
 • przebywanie w czasie trwania polisy na terenie kraju, w którym toczy się wojna;
 • zgon albo uszczerbek na zdrowiu wskutek uprawiania niebezpiecznych, albo ekstremalnych sportów (np. sporty motorowe, motorowodne, lotnicze, wspinaczka wysokogórska i skałkowa, nurkowanie przy użyciu akwalungu, speleologia, skoki na linie, skoki do wody, skoki spadochronowe, lotniarstwo, paralotniarstwo, loty balonem lub sterowcem, sporty walki);
 • jeżeli zgon nastąpi bezpośrednio w wyniku następstw i konsekwencji chorób, które przed dniem rozpoczęcia ochrony zostały zdiagnozowane przez lekarza;
 • gdy śmierć nastąpi w wyniku choroby lub uszczerbku na zdrowiu, o których ubezpieczony wiedział lub powinien wiedzieć przed datą objęcia go ochroną ubezpieczeniową;
 • samobójstwo ubezpieczonego popełnione w okresie dwóch lat od obowiązywania polisy.

Warto wiedzieć, że im tańsza polisa, tym prawdopodobnie więcej jest wykluczeń. Dzieje się tak, ponieważ zmniejsza się ryzyko ubezpieczyciela. Co więcej, przy zawieraniu polisy grupowej, często ubezpieczony nie wypełnia ankiety zdrowia, albo jest ona nierozbudowana i nikt nie przystępuje do badań. Co potem może rodzić problem z wypłatą świadczenia w sytuacji spornej.

Przykładowe wyłączenia w ubezpieczeniach grupowych oferowanych przez wybrane TU

PZU Życie SA

Firma nie ponosi odpowiedzialności, jeśli śmierć ubezpieczonego nastąpiła m.in.:

 • gdy ubezpieczony był w stanie po spożyciu alkoholu, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, a pozostawało to w związku przyczynowym ze śmiercią ubezpieczonego;
 • w następstwie chorób istniejących.

Societe General dla klientów Euro Bank

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ryzyka śmierci nie obejmuje konsekwencji i skutków następujących zdarzeń:

 • choroby, która została zdiagnozowana lub była leczona w okresie 5 lat przed rozpoczęciem obowiązywania ubezpieczenia;
 • nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce przed rozpoczęciem ochrony oraz który był przyczyną zgonu w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ubezpieczenia;
 • jakiejkolwiek choroby spowodowanej przez wirus HIV lub AIDS.

AXA dla klientów mBanku

W przypadku śmierci Ubezpieczyciel jest zwolniony z odpowiedzialności, jeżeli zgon był skutkiem:

 • samookaleczenia ubezpieczonego lub okaleczenia na jego prośbę, niezależnie od stanu poczytalności ubezpieczonego;
 • spożycia przez ubezpieczonego alkoholu w ilości powodującej, że zawartość alkoholu w jego organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 promila alkoholu albo że zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi od 0,1 mg alkoholu w 1 dm3.

Nationale dla klientów ING Bank Śląski

Nationale-Nederlanden nie wypłaci świadczenia, jeżeli śmierć ubezpieczonego została spowodowana lub zaszła w następstwie:

 • udziału w misjach o charakterze militarnym lub stabilizacyjnym;
 • bezpośredniego wykonywania pracy fizycznej w przemyśle chemicznym, wydobywczym, zbrojeniowym, energetycznym, gazowym lub drzewnym;
 • bezpośredniego wykonywania pracy strażaka, ochroniarza (w tym funkcjonariusza publicznego) z bronią, pracownika służb ratunkowych, pracownika straży granicznej, policjanta, żołnierza zawodowego, sapera, pirotechnika, pracy związanej z narażeniem na oddziaływanie substancji chemicznych, materiałów toksycznych, radioaktywnych, rakotwórczych, wybuchowych;
 • bezpośredniego wykonywania pracy kaskadera, akrobaty, artysty cyrkowego, nurka, marynarza lub rybaka dalekomorskiego;
 • choroby rozpoznanej lub choroby, której objawy wystąpiły, były diagnozowane lub leczone w okresie 36 miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia ochrony.

O czym jeszcze należy pamiętać?

Ubezpieczenia grupowe są odnawiane co roku. Zatem za każdym razem bank może wymienić towarzystwo ubezpieczeniowe. Jeśli w tym czasie zmieni się nasz stan zdrowia, to może się okazać, że albo ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia, albo nas nie ubezpieczy.

Poza tym nic nie stoi na przeszkodzie, aby posiadać obie polisy na życie. Grupową – aby uzyskać korzystniejsze warunki kredytowe oraz osobistą, która będzie solidnie zabezpieczała naszą rodzinę. Oczywiście wtedy trzeba opłacać dwie składki, jednak niewymierną korzyścią jest wybranie takiego ubezpieczenia, które ma najszerszy zakres i odpowiada naszemu stylowi życia.

Masz pytania, potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się ze mną!

Powiązane artykuły

komentarz rynkowy lipiec 2024 Phinance

Chiny hamują cenę ropy, a EBC stymuluje gospodarkę. KGHM rośnie, choć miedź po rekordach tanieje. Jakie są prognozy na lipiec?

W lipcowym komentarzu poruszamy wyjątkowo dużo ważnych ekonomicznie kwestii. Wyniki wyborów we Francji wpłyną na lipcowe notowania, podobnie jak dane makro z USA w połowie miesiąca. Zwiększająca się szansa na obniżkę stóp w USA może prowadzić do deprecjacji dolara i umocnienia złotego. Plany wprowadzenia spółki Żabka Polska na giełdę i wycena sięgająca do 8 mld…
Czytaj artykuł
Żabka na giełdzie: Jakie będą skutki finansowe dla inwestorów?

Oferta pierwotna na polskim rynku kapitałowym: Żabka skacze na giełdę

Przerwa w meczu trwa tylko 15 minut. To wystarczający czas, żeby zdążyć zaopatrzyć się w napoje chłodzące w sklepieza rogiem. Jaki sklep/ przychodzi statystycznemu konsumentowi w takim wypadku do głowy…? W większości wypadków będzie to Żabka. Pora przypomnieć sobie zasady wprowadzania spółki na giełdę, bo najprawdopodobniej czeka nas we wrześniu duże IPO. Żabka wskoczy na…
Czytaj artykuł
inwestycja w grunt - klucz do dywersyfikacji inwestycji?

Odkryj tajemnicę zyskownej dywersyfikacji: inwestowanie w ziemię!

Dywersyfikacja stanowi niewątpliwie jedną z podstawowych zasad inwestowania. Chroni ona inwestorów, pozwalając na zmniejszenie ryzyka inwestycji. Nie od dziś wiadomo, że przysłowiowe postawienie wszystkiego na jedną kartę nie wróży w inwestowaniu nic dobrego, a jedynie prowadzi do podejmowania zbyt wysokiego ryzyka, zupełnie niewspółmiernego do możliwych do osiągnięcia korzyści. Stąd też o dywersyfikacji mówią wszyscy –…
Czytaj artykuł
NVIDIA: Rewolucja ai czy kolejna bańka spekulacyjna

NVIDIA: Nowa rewolucja czy kolejna bańka spekulacyjna?

Wydaje się, że o fenomenie sztucznej inteligencji, o najpopularniejszej spółce na świecie napisano już prawie wszystko. Rozważmy przyszłość tej amerykańskiej spółki, na dwóch skrajnych biegunach. Fundamentalne wartości czy spekulacja? Jedni uważają, że za NVIDIĄ stoją fundamentalne wartości, więc wzrost wartości spółki (2,8 bln dol.), nawet w tym niespotykanym tempie, jest fundamentalnie (ekonomicznie) uzasadniony i w…
Czytaj artykuł

Rynki akcji na rekordowych wzrostach, ale pojawiają się sygnały ostrzegawcze

Indeks VIX, który mierzy oczekiwaną zmienność rynku, jest na rekordowo niskim poziomie. Wojna handlowa USA-Chiny i rosnące napięcia geopolityczne mogą stanowić zagrożenie dla dalszych wzrostów. Dużo zmian widać też w cenach surowców. Miedź drożeje ze względu na rosnący popyt ze strony infrastruktury AI. Natomiast powodem wzrostu cen złota i srebra są obawy o inflację i…
Czytaj artykuł
sto lat złotówki - jakie są perspektywy na przyszłość

Sto lat Złotego: perspektywy na przyszłość

Minęło równo sto lat od wprowadzenia do obiegu złotówki. Ta zacna historyczna okoliczność niech będzie pretekstem do określenia teraźniejszych perspektyw dla rodzimej waluty. Historia złotego Mało brakowało, a „złoty” nie byłby „złotym”, a… „lechem”. Można by podejrzewać ministra Władysława Grabskiego o profetyczne zdolności. Po odzyskaniu niepodległości 5 lutego 1919 roku minister skarbu wydał dekret zapowiadający…
Czytaj artykuł
Sztuczna inteligencja i jej wpływ na rynek pracy

Sztuczna inteligencja a rynek pracy: Jak “AI” zrewolucjonizuje rynek?

Wprowadzenie Godzina poranna. Telewizja biznesowa. Rozmowa prowadzącego z dwoma Gośćmi porannego programu: „Panowie. Czy wyobrażacie sobie sytuację, w której jedna sztuczna inteligencja zadaje pytanie, a dwie inne sztuczne inteligencje w formie pozorowanego sporu na nie odpowiadają…? A my w tym czasie pilibyśmy kawę…” Automatyzacja procesów i rosnące znaczenie sztucznej inteligencji Automatyzacja procesów, rosnące znaczenie robotów…
Czytaj artykuł
akcje na giełdzie - ocena perspektywy na przyszłość

Złoty czas surowców i hossa na rynku akcji, a jak zachowają się stopy procentowe?

Po oszałamiającym kwietniu, gdy rynki finansowe wciąż zaliczają wzrosty, nadchodzi czas na refleksję nad tym, co przyniesie maj. Co kolejne miesiące przyniosą na giełdzie i czy obligacje stają się obszarem zwiększonego zainteresowania inwestorów? Jednocześnie surowce nadal pozostają w tendencji wzrostowej, gdzie upatrujemy teraz główne szanse, a gdzie kryją się potencjalne zagrożenia? Wszystko to skłania do…
Czytaj artykuł

Zobacz również