Dane osobowe

Czym jest RODO? Jest to powszechnie przyjęty skrót Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych przyjętego z dnia 27kwietnia 2016 r. przez Parlament Europejski, które dotyczy ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Od 25 maja 2018r. przepisy RODO obowiązują również w Polsce.

Zgodnie z RODO Phinance Spółka Akcyjna, z siedzibą i adresem w Poznaniu, przy ul Ratajczaka 19 (61-814) Poznań jest administratorem danych osobowych co oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny oraz zgodny obowiązującymi przepisami.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym w Phinance S.A. Inspektorem Ochrony Danych – Michałem Studzińskim – pisząc na adres e-mail iod@phinance.pl.

Jeżeli skontaktował się z Tobą telefonicznie jeden z naszych Konsultantów, swoje pytania lub wnioski możesz kierować bezpośrednio na adres e-mail reklamacjecc@phinance.pl, podając w wiadomości numer telefonu, na który zostało wykonance połączenie.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych RODO gwarantuje Ci szereg praw, których realizację umożliwia Phinance S.A. Możesz więc skorzystać z prawa do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych, prawa dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych. Możesz również wnieść sprzeciw dotyczący przetwarzania przez Phinance S.A. Twoich danych lub skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez Phinance S.A., w tym realizacji wymienionych wyżej praw, znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Jeżeli nie podałeś nam swoich danych osobowych, to znaczy, że pozyskaliśmy je z innych źródeł. W takim wypadku szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz klikając tutaj.

Korzystając z naszych stron internetowych i portali społecznościowych również możesz dzielić się z nami swoimi danymi osobowymi, w tym za pośrednictwem plików cookies. Więcej informacji na ten temat znajdziesz klikając tutaj.

Zobacz również