poniedziałek, 21 grudnia 2020

Złe dobrego początki – rynek funduszy inwestycyjnych w 2020 roku


Mijający rok na rynku funduszy inwestycyjnych minął pod znakiem wielkich odpływów wiosennych i jesiennych powrotów aktywów na rynek. Wiosenne zawirowania na giełdzie związane z pandemią koronawiursa namalowały na krzywej wartości aktywów funduszy inwestycyjnych głęboką korektę. Od końca marca sytuacja zaczęła się jednak systematycznie poprawiać, a aktywa wracały do funduszy. Powrotowi sentymentu do funduszy towarzyszyły obniżki stóp procentowych oraz wysoka inflacja realna (najwyższa w Unii Europejskiej). Na koniec listopada br. w 1166 funduszach inwestycyjnych zgromadzonych było 279,8 mld zł. Tym samym po 29 miesiącach wartość rynku powróciła do swojego poziomu z czerwca 2018 roku.

Wartość 279,8 mld zł oznacza wzrost w stosunku do grudnia 2019 o 4,4% oraz wzrost w stosunku do marca 2020 (czyli okresu exodusu aktywów) o 17,1%! Od początku roku do końca listopada z funduszy zostało wypłaconych netto 3,5 mld zł. Wyjąwszy jednak już wspomniany marzec (saldo wpłat i umorzeń -20,5 mld zł) z tego okresu wyniki poprawia się na 17 mld zł dodatnich napływów.

Patrząc na strukturę aktywów dominującą pozycję podobnie jak 12 miesięcy temu stanowią fundusze dłużne (39%) oraz fundusze aktywów niepublicznych (34%). Fundusze mieszane stanowią 12%, zaś akcji 9%. Pozostałe klasy aktywów stanowią łącznie 7%. W ciągu ostatnich 12 miesięcy relatywnie najbardziej straciły fundusze dłużne – ich udział w aktywach spadł o 3,2 pp. Najbardziej zyskały zaś fundusze aktywów niepublicznych (plus 1,4 pp) oraz fundusze mieszane (plus 1,3 pp).

Liderem rynku pozostaje Ipopema TFI (21,5% udziału w rynku), a za nią PKO TFI (11,8%), TFI PZU (8,0%), NN Investments Partners TFI (7,3%) oraz Pekao TFI (6,8%). W pierwszej dziesiątce nastąpiły jednak pewne przetasowania w stosunku do analogicznego okresu sprzed 12 miesięcy. O jedno oczko poprawiły swoją pozycję TFI PZU, NN Investments Partners TFI oraz Aviva Investors Poland TFI. O dwie pozycje spadł zaś Pekao TFI, a jedną pozycję stracił Generali Investments TFI.

Mijający rok to także czas budowy nowej oferty funduszy otwartych. Na rynku pojawiło się 60 nowych FIO i SFIO. Można uznać, że ten rok choć został jeszcze grudzień, był mniej obfity w nowe rozwiązania w stosunku do 2019 roku jednak należy pamiętać, że w ubiegłym roku startowały fundusze zdefiniowanej daty „uszyte” pod PPK. Większość z debiutów 2020 wśród funduszy otwartych to fundusze akcji (19) fundusze dłużne (13), fundusze mieszane (11) oraz fundusze zdefiniowanej daty (8). Pozostałe fundusze należą do grupy rynku surowców oraz absolutnej stopy zwrotu.

Nie będzie przesadą, jeżeli uznamy, że 2020 rok pomimo bardzo trudnych i nie dających się przewidzieć początków odrobił straty.

 

Opracowanie: Grzegorz Kaliszuk

Dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych w Phinance S.A.


czytaj także