wtorek, 12 stycznia 2016

Większy wkład własny w 2016 roku


2016 rok przyniósł na rynku kredytów hipotecznych kolejne zmiany. Część Banków zastosowała się wprost do zapisów Rekomendacją S Komisji Nadzoru Finansowego, która to wymusza 15% wkład własny Kredytobiorcy. Nadzorca pozostawił jednak pewną furtkę w przepisach, w myśl których brakujący wkład własny do 90% można ubezpieczyć albo zabezpieczyć na środkach posiadanych przez kredytobiorcę, zgromadzone na IKE lub IKZE bądź w postaci papierów wartościowych Skarbu Państwa.


czytaj także