wtorek, 19 stycznia 2016

UOKiK w obronie frankowiczów


Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał dwie decyzję odnośnie nieuwzględniania przez banki ujemnego oprocentowania kredytów hipotecznych udzielonych we frankach szwajcarskich.

ING Bank Śląski dobrowolnie zobowiązał się uwzględniać ujemne oprocentowanie, natomiast na mBank UOKiK nałożył karę w wysokości ponad 6,5 mln zł (6 585 493 zł) za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Ponadto oba banki UOKiK zobowiązał do zwrócenia kredytobiorcom kwoty wynikającej z różnicy między oprocentowaniem uwzględniający ujemny LIBOR a oprocentowaniem rzeczywiście pobranym. Wciąż w toku jest sześć postępowań przeciwko bankom w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w związku z nieuwzględnieniem ujemnego oprocentowania.


czytaj także