piątek, 5 lutego 2016

Rosnąca popularność funduszy zagranicznych.


Z uwagi na sytuację na warszawskim parkiecie coraz większą uwagą polskich inwestorów cieszą się fundusze globalne, szczególnie te z ekspozycją na rynki rozwinięte. Dają one możliwość czerpania korzyści z dojrzałych gospodarek, które w okresach niepokojów i niepewności na rynkach finansowych zachowują się znacznie bardziej stabilnie niż rynki wschodzące.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za tą formą inwestycji jest fakt, iż są one lepiej zdywersyfikowane i przez to stosunkowo niezależne od sytuacji czy koniunktury na danym lokalnym rynku.  Ryzyko w tym aspekcie związane jest natomiast z klasą aktywów, która jest przedmiotem inwestycji. Wśród oferty polskich TFI znajdziemy 22 takie fundusze. Natomiast znacznie większą paletą dysponują towarzystwa zagraniczne, których fundusze dostępne są na platformach polis inwestycyjnych. W tym jednak wypadku warto zwrócić dodatkowo uwagę na ryzyko walutowe i poziom jego zabezpieczenia.


czytaj także