piątek, 8 stycznia 2016

Portal podatkowy dla każdego podatnika


Od 31 grudnia 2015 r. każdy podatnik może założyć konto na Portalu Podatkowym dzięki któremu mogą drogą elektroniczną zarówno składać podania oraz deklaracje do organów podatkowych jak i odbierać pisma wysyłane przez organy podatkowe do podatnika. Aktualnie konto umożliwia załatwianie spraw dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatku od spadków i darowizn (SD) oraz karty podatkowej (KP).

W przyszłości możliwy będzie kontakt w sprawach VAT, CIT i PIT. Po założeniu konta podatnik uzyskuje także dostęp do znajdujących się w posiadaniu administracji podatkowej danych dotyczących jego osoby - stanu rozliczeń i płatności, danych ewidencyjnych, adresowych, złożonych deklaracji oraz prowadzonych spraw. Aby uzyskać dostęp do konta należy zarejestrować się jako użytkownik Portalu Podatkowym. W tym celu należy potwierdzić zapoznanie się i akceptację regulaminu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych jak również uwierzytelnić wskazane wyżej oświadczenie i zgodę za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym e-PUAP. Usługa uwierzytelnienia z użyciem profilu zaufanego e-PUAP dostępna będzie od stycznia 2016 r. W podobnym zakresie z konta mogą korzystać także płatnicy.

Źródło: www.mf.gov.pl


czytaj także