poniedziałek, 21 września 2020

Masz polisę w Gefion? Przygotuj się na zmianę ubezpieczyciela!


Pod koniec marca 2020 r. duński organ nadzoru finansowego- Finanstilsynet - wprowadził dla firmy Gefion Insurance A/S zakaz zawierania nowych umów ubezpieczenia, w tym odnawiania umów już istniejących. Było to działanie podyktowane troską o konsumenta, ponieważ Gefion przestał spełniać normy określone w ramach duńskiego ustawodawstwa określające minimalny możliwy do utrzymania przez towarzystwo ubezpieczeniowe próg wypłacalności (minimalne pokrycie progu kapitałowego wypłacalności).

Podmiot nie zdołał także przekonać nadzorcy o zasadności swojego planu przywrócenia prawidłowych stosunków finansowych. Oznacza to również problemy dla polskich klientów towarzystwa.

24 czerwca Finanstilsynet poinformował o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez Gefion Insurance A/S.  W konsekwencji tej decyzji oraz wcześniejszych problemów towarzystwa, 13 lipca 2020 r. Walne Zgromadzenie Gefion Insurance A/S podjęło decyzję o likwidacji spółki. Co to w praktyce oznacza dla posiadaczy polis Gefion?

Masz polisę w Gefion -  pilnuj końca polisy i zmień ubezpieczyciela!

Każdy posiadacz polisy w Gefion musi liczyć się z koniecznością wygaśnięcia polisy bez możliwości zarówno jej automatycznego przedłużenia (dla polis OC posiadaczy pojazdów mechanicznych) jak i wznowienia przez agenta. Decyzja Duńczyków oznacza konieczność znalezienia nowego dostawcy ochrony ubezpieczeniowej dla kończących się polis OC w celu zapewnienia sobie jej ciągłości oraz uniknięcia ewentualnych kar z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za brak lub przerwę w ramach obowiązkowej ochrony OC.

Wszystkie umowy OC zawarte w Gefion zakończą swoją ważność w terminie 90 dni od daty likwidacji towarzystwa. W tym terminie należy zmieścić się ze wznowieniem ochrony w innym zakładzie ubezpieczeń.

Dobrą wiadomością jest fakt, że ponieważ ochrona wygasa w ramach zakończenia działalności przez jej dostawcę, nie ma konieczności składania jej wypowiedzenia, tak jak w przypadku innych towarzystw.

Raty trzeba płacić

W przypadku płatności ratalnej za polisy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego, nieopłacenie kolejnej raty nie powoduje zerwania ważności umowy ubezpieczenia. Składka ubezpieczeniowa, niezależnie od tego, czy rozłożona na raty, czy nie, jest wymagalna w całości. Dlatego też, pomimo ogłoszenia likwidacji towarzystwa, wszystkie raty wymagane przez harmonogram umowy muszą zostać uregulowane przez ubezpieczającego.

Zgłoszenie szkody nadal możliwe

Jeśli miałeś szkodę lub zostałeś poszkodowany przez sprawcę posiadającego polisę w Gefion, nadal możliwe jest zaspokojenie Twoich roszczeń.

Na mocy Art. 111. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, po ogłoszeniu upadłości towarzystwa obowiązki wypłaty odszkodowań dla jego klientów lub osób przez nich poszkodowanych w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych przejmuje UFG i tam należy szukać wsparcia w powyższych przypadkach.

UWAGA! Dotyczy to wyłączenie szkód, które nie zostały zgłoszone do Gefion jeszcze przed ogłoszeniem jego likwidacji.

Porada i wsparcie

Jeśli jesteś klientem Gefion masz pytania w związku z sytuacją likwidacji ubezpieczyciela, nie wiesz, gdzie znaleźć alternatywę dla dotychczasowej jego oferty i jak sprawnie przedłużyć kończącą się ochronę ubezpieczeń zawartych w duńskim towarzystwie, możesz liczyć na wsparcie ze strony Phinance SA.

Zgłoś się do swojego doradcy lub poprzez stronę https://www.phinance.pl/kontakt

Autor: Piotr Kortus, Dyrektor Produktów Majątkowych


czytaj także