czwartek, 3 listopada 2016

Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie domu lub mieszkania


6 praktycznych wskazówek, które pomogą Ci wybrać najlepsze ubezpieczenie domu lub mieszkania. W jakim celu ubezpieczamy swoje mienie? Dlaczego wydajemy pieniądze na zakup polisy ubezpieczeniowej? Po co porównujemy oferty wielu towarzystw? Teoretycznie każdy zdaje sobie sprawę z podstaw takiego działania. Ubezpieczamy swoje mieszkanie lub dom, ponieważ nie chcemy, by ewentualna szkoda zakłóciła nasze codzienne funkcjonowanie. Utrata miejsca zamieszkania, jego zniszczenie lub częściowe ograniczenie jego funkcjonalności może w bardzo poważny sposób negatywnie wpłynąć na nasze życie nie tylko bieżące, ale także i przyszłe. Często pod względem materialnym nie posiadamy w życiu nic cenniejszego niż właśnie ten składnik majątku.

Jakich błędów powinniśmy unikać?
W praktyce niestety poszukiwanie odpowiedniego zabezpieczenia dla naszego lokum sprowadza się jedynie do porównania cenowego ofert ubezpieczeniowych. To poważny błąd, który w przypadku wystąpienia szkody (zwłaszcza poważniejszej: pożaru, zalania) może bardzo szybko okazać się brzemienny w skutkach. Na rynku nie istnieje bowiem formuła, która powodowałaby, że wraz ze wzrostem jakości (także jakości ubezpieczenia) spada jej cena. Jakość nie jest dobrem hurtowym, a to od niej zależy w stu procentach poziom zabezpieczenia, jaki uzyskujemy nabywając polisę ubezpieczeniową.

Jak zatem zadbać o stronę jakościową naszej polisy ubezpieczenia domu czy mieszkania? Jak zminimalizować do najniższej możliwej wartości ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w czasie likwidacji ewentualnej szkody? Jak spowodować, by odszkodowanie było pewne, a wypłacona kwota pozwoliła jak najszybciej wrócić do normalności dnia codziennego czyli sprzed przykrego wydarzenia?

Oto 6 wskazówek, które pomogą Ci wybrać najlepsze ubezpieczenie domu lub mieszkania

1. Poznaj proponowany Ci zakres ubezpieczenia
W pierwszej kolejności dowiedz się, na jakie ewentualności przygotowano Twoją ofertę ochrony ubezpieczeniowej. Co jest wyłączone? Jakie szkody w ogóle nie podlegają zakresowi umowy? Czy występują i w jakiej wysokości ograniczenia odpowiedzialności po stronie Ubezpieczyciela (udziały własne, wyłączenia kwotowe), wyłączenia spowodowane Twoją działalnością na terenie posesji? Pamiętajmy, że nawet polisa systemu allrisk nie będzie skuteczna, jeśli zawarte w jej Ogólnych Warunkach wyłączenia sprowadzą ją do poziomu polis zakresowo uboższych niż obecne powszechnie na rynku umowy budowane w oparciu o ryzyka nazwane.

2. Zwróć uwagę na sumy ubezpieczenia
To na Tobie tak naprawdę spoczywa obowiązek ich wyznaczenia. To Ty podajesz wartość swojego mienia (tak domu, jak i przedmiotów w nim obecnych), ponieważ to Ty w przypadku szkody otrzymasz te kwoty jako rekompensatę za utracone mienie. Agent może jedynie pomóc oszacować wartość należących do Ciebie rzeczy, ale nie weźmie odpowiedzialności za ich wycenę. Zgadzanie się na zaniżanie wartości swojego domu czy też innego mienia po to, aby łatwiej było sporządzić polisę pod predefiniowaną wartość spodziewanej składki jest mało odpowiedzialne i w zasadzie powoduje, że czynność ubezpieczania staje się pozorna. Daje Tobie spokój wyłącznie na czas posiadania polisy, a w czasie likwidacji szkody i po niej mnoży problemy, niepokój i strach.

3. Skoncentruj się na swoich potrzebach
Nie daj sobie zbudować polisy w oparciu o szereg rozszerzeń, które nigdy nie będą Ci potrzebne. Dowiedz się od agenta ubezpieczeniowego co każde proponowane ryzyko oznacza w rzeczywistości (najlepiej na przykładach z życia) i rozważ, jakie masz szanse wykorzystania tak proponowanej ochrony. Dużo lepiej jest wydać te same pieniądze na składkę opartą na ryzykach podstawowych, ale z rzeczywistymi sumami ubezpieczenia reprezentującymi ich realne wartości, niż wykupić ochronę szeregu niepotrzebnych w życiu zjawisk, zwłaszcza przy ograniczonym budżecie. Dla przykładu zastanów się, czy na pewno warto wykupić ubezpieczenie nnw dla dziecka, kosztem ograniczenia sumy ubezpieczenia oc w życiu prywatnym? Pierwsze nie rekompensuje niczego, ponieważ nie dotyczy osoby, na której spoczywają jakiekolwiek obowiązki finansowe, drugie może uchronić Ciebie i Twoją rodzinę przed konsekwencjami naprawdę potężnych roszczeń spowodowanych Twoją nieuwagą, niedbalstwem, czasem także niewiedzą.

4. Patrz na realną kondycję szukając i porównując rankingi
Zwróć uwagę zwłaszcza na te, które pokazują realną kondycję towarzystw ubezpieczeniowych, a nie kwoty składek proponowane przez nie za Twoją polisę. To ten czynnik finalnie będzie decydował o tym, czy w ogóle zobaczysz jakiekolwiek zadośćuczynienie, albo czy zostanie ono wypłacone w czasie. Porównania ilości skarg
i zasięgu rynkowego danych zakładów ubezpieczeniowych pokazują obraz ich podejścia do klienta, czasem także ich kondycji finansowej. To czynniki wprost definiujące atmosferę, która spotka Cię później podczas likwidacji szkody. Szczególnie pomocne będą tu publikacje Rzecznika Finansowego, rankingi źródeł niezależnych
(np.: w prasie specjalistycznej) , analizy poważniejszych agentów ubezpieczeniowych.

5. Wyobrażaj sobie jak najwięcej możliwych niebezpiecznych sytuacji
Chodzi o sytuacje, które mogą stanowić zagrożenie, a wynikają z codziennego życia. Jeśli prowadzisz w domu, przy domu, działalność gospodarczą, prześledź wszystkie jej naturalne procesy - sprawdź, kiedy zostawiasz dom otwarty dla klientów, kiedy przychodzą kurierzy, do jakich pomieszczeń, kto i kiedy ma dostęp. Zastanów się, czy Twoje dzieci wychodząc często z domu dysponują kluczami, które mogą zgubić, czy zostawiają często lejącą się wodę z kranu, zapalone świecie lub domowe zwierzęta bez opieki, czy Tobie zdarza się pozostawić włączone żelazko, kuchenkę etc. Przejdź przez swoje mieszkanie w wyobraźni i wynotuj najważniejsze elementy jego wyposażenia bez których trudno byłoby Ci prowadzić normalne życie. Opowiedz o nich agentowi prosząc by ochrona wynikająca z umowy ubezpieczenia przewidziała je w najwyższym możliwym stopniu i by w Ogólnych Warunkach nie było wyłączeń na te zdarzenia.

6. Dowiedz się jakie są konsekwencje wszystkich działań bonusowych
Jeśli żądasz zniżki za alarm domowy, musisz być świadomy, że powinien on być zawsze aktywowany, bo może mieć wpływ na wystąpienie szkody (kradzież).  Jeśli podajesz, że masz drzwi antywłamaniowe, sprawdź ważność ich atestu, sposób zamocowania w ościeżnicy. Przy urządzeniach kominowych i wentylacyjnych pamiętaj
o cykliczności ich przeglądów i ewentualnego serwisu. Reakcję Ubezpieczyciela po szkodzie można w takich wypadkach łatwo przewidzieć po przestudiowaniu Ogólnych Warunków Umowy Ubezpieczenia.

Przestrzeganie powyższych punktów samodzielnie przy zawieraniu umów ubezpieczenia nie jest łatwe, może jednak uchronić Cię przed poważnymi konsekwencjami wypadków losowych i innych zdarzeń incydentalnych prowadzących do obniżenia jakości finansowej Twojego życia.

Rozsądnie skonstruowana polisa wcale nie musi być droga.
Ważna jest wspomniana już zasada urealnienia ochrony ubezpieczeniowej i Twoje skoncentrowanie na celu: „ubezpieczam”, a nie „kupuję polisę ubezpieczeniową”. Idealnie zainwestowane w ochronę ubezpieczeniową pieniądze mogą natomiast umożliwić Tobie bezstratne przejście przez okres szkody tak, aby równowaga Twojego życia nie uległa zachwianiu.

Obecnie rynek finansowy nasycony jest w dość znacznym stopniu ogółem usług polegających na  dystrybucji polis ubezpieczeniowych mienia. Uczestnikami tego obrotu są nie tylko agencje, multiagencje, kancelarie doradztwa finansowego, ale nawet coraz częściej banki. Jak spośród nich wybrać  właściwego, odpowiedzialnego i rzeczowego doradcę? Zapytaj o możliwość realizacji Twojej wizji zaprezentowanych powyżej 6 punktów. Najlepsi z nich to potrafią.

Piotr Kortus.


czytaj także