czwartek, 15 października 2020

Globalny i lokalny popyt na dług


Już połowa fali wiosennych odpływów aktywów z funduszy inwestycyjnych powróciła na rynek kapitałowy. Wrzesień był kolejnym, piątym miesiącem, w którym zanotowano dodatnie saldo wpłat i umorzeń. W ostatnim miesiącu 3Q`2020 sprzedaż netto wyniosło 2,4 mld zł.

Gross z wrześniowych napływów trafiło do dawnych funduszy gotówkowych (dzisiaj funduszy dłużnych uniwersalnych). Także fundusze obligacji korporacyjnych radzą sobie coraz lepiej, notując 4 miesiąc z rzędu dodatnie saldo wpłat i umorzeń (83 mln zł). 

O ile zarządzający rozwiązaniami z długiego końca skali SRII, czyli funduszami akcyjnymi kolejny miesiąc z rzędu nie mieli powodów do zadowolenia, z uwagi na ujemne saldo sprzedaży (-176 mln zł), o tyle rozwiązania hybrydowe, takie jak fundusze mieszane zajęły drugie miejsce zaraz za funduszami obligacyjnymi, pozyskując 200 mln zł nowych aktywów netto. 

Pierwszą piątkę TFI z najlepszym wynikiem wrześniowym otwierają i zamykają TFI nie bankowe (NN oraz Generali Investment), zaś środkowe miejsca w tym peletonie obstawiły bankowe towarzystwa (Santander, PKO oraz Pekao).

 

Globalne wzrosty 

Światowy rynek funduszy inwestycyjnych ma się również coraz lepiej. Według danych EFAMA wg. stanu na połowę roku wartość aktywów tylko w funduszach otwartych wyniosła prawie 52 bln EUR (wzrost o 9,8% w stosunku do końca marca 2020). Struktura tych aktywów przedstawia się następująco – Rysunek 1.
 

Rysunek 1: Wartość aktywów w funduszach otwartych na świecie wg stanu na koniec września 2020 (w mld euro)

Źródło: Opracowanie właśnie na podstawie: EFAMA, Worldwide Regulated Open-ended Fund Assets and Flows, Trends in the Second Quarter of 2020

Liderami wzrostu niezmiennie pozostają USA (14,4% w 2Q) oraz Europa (9,2% w 2Q). Łącznie w pierwszej połowie 2020 roku fundusz otwarte pozyskały na całym świecie 1,43 bln euro (25 razy więcej niż warty jest cały rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce!).

Zdecydowanie najbardziej popularne pozostawały fundusze rynku pieniężnego, które pozyskały w pierwszej połowie roku 1,27 bln euro, zaś fundusze długoterminowe czyli (akcji, obligacji, mieszane, rynku nieruchomości, gwarantowane oraz inne) pozyskały bagatela jedynie (sic!) 164 mld euro – 3 krotnie więcej niż wartość całego polskiego rynku funduszy inwestycyjnych.

 

W okresie nominalnych zerowych stóp procentowych instrumentu wspólnego inwestowania zyskują popularność, jednak dominującą część fali nowych napływów trafia do funduszy obligacyjnych zarówno w Polsce jak i na świecie

 

Autor: Grzegorz Kaliszuk, Dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych w Phinance S.A.


czytaj także