czwartek, 5 stycznia 2017

Chcesz uzyskać dopłatę do MdM? Kto pierwszy, ten lepszy


Realizację rządowego programu Mieszkanie dla młodych przewidziano na pięć lat - od 2014 do 2018 roku. Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych Polaków przewiduje w każdym roku inny limit środków na kwotę bezzwrotnego wsparcia. 746 mln zł to budżet, jaki został przeznaczony przez rząd na program MdM w 2017 r. Połowę z tych funduszy można było rezerwować już w 2016 roku. Jednak na początku lipca Bank Gospodarstwa Krajowego oznajmił, że kończy przyjmowanie wniosków o dofinansowanie, ponieważ wyczerpany został limit 373 mln zł.

Jakie są szanse na kredyt MDM?

Wszystko zależy od miejsca zamieszkania, sytuacji finansowej i kilku innych czynników. Poniżej przykładowa symulacja dla małżeństwa z 2 dzieci, które kupuje mieszkanie 60m2 w cenie 240 000 zł. Pozostałe warunki MDM również zostały spełnione.

Banki już pod koniec ubiegłego roku przyjmowały wnioski na kredyt z dofinansowaniem MDM na 2017 rok. Klient mógł liczyć na weryfikację składanych dokumentów oraz wstępną ocenę zdolności kredytowej. Pula pieniędzy z MdM na 2017 rok została uruchomiona 2 stycznia i jeśli klienci nie rozpoczęli jeszcze procesu kredytowego, który dziś byłby w fazie rozpatrywania wniosku przez BGK, najwyższy czas zacząć działać. Osoby biorące kredyt na mieszkanie, które chciałyby skorzystać z finansowego wsparcia, nie powinny więc zwlekać ze złożeniem wniosku.  Już w ciągu pierwszego dnia dostępności II części puli 2017 klienci zarezerwowali ponad 45 mln PLN dofinansowania.

Poniżej poziom wykorzystania limitów wg stanu na dzień 31 grudnia 2016r. (źródło: BGK)

Wiele wskazuje na to, że sprawne zaciągnięcie kredytu będzie bardzo istotne, gdyż dostępne na 2017 r. środki topnieją bardzo szybko. Obecny poziom zainteresowania spowoduje wyczerpanie puli 2017 najprawdopodobniej już pod koniec stycznia.

Dla wielu Polaków dofinansowanie do wkładu własnego to ogromna pomoc w nabyciu lokum. Wysokość wymaganej od kredytobiorcy wpłaty jest z roku na rok coraz większa. Dla niektórych MdM to wręcz jedyna możliwość, aby spełnić ten warunek kredytowania Klienci nadal mają możliwość skorzystania z puli na 2018 rok. W 2017 roku można zarezerwować maksymalnie do 50% przyszłorocznej puli. W chwili obecnej oznacza to 239 mln PLN środków. Rezerwacja dofinansowania z przyszłorocznej puli oznacza, że kredyt i przekazanie własności lokalu może się odbyć jeszcze w tym roku, ale kwota rządowej dopłaty wpłynie na konto sprzedającego dopiero na początku 2018 roku.

Sprawdź, czy uzyskasz dopłatę w ramach MDM

Zakup mieszkania to poważne przedsięwzięcie, wymagające dużych nakładów finansowych. Nie każdy jednak jest w stanie dokonać tej inwestycjibez wsparcia kredytowego. Aby je otrzymać, trzeba dysponować tzw. wkładem własnym. Dzięki programowi Mieszkanie dla Młodych, realizowanemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, osoby ubiegające się o kredyt hipoteczny, spełniające określone ustawowo warunki, mogą skorzystać z pomocy finansowej w ramach rządowej polityki prorodzinnej. MdM oferuje kredytobiorcom możliwość skorzystania z bezzwrotnejdopłaty dowkładu własnego na zakuppierwszego mieszkania na rynku pierwotnym i wtórnym.

Uprawnieni do dofinansowania w ramach MdM                            

 • singiel
 • małżeństwa, związki nieformalne
 • singiel z dziećmi
 • małżeństwa z dziećmi

Warunki uzyskania dofinansowania do wkładu własnego

 • wiek do 35 lat (w przypadku małżeństw decyduje wiek młodszego małżonka) – ten warunek nie dotyczy osób/rodzin z trojgiem dzieci
 • ubiegający się o dofinansowanie nie mogą posiadać innego mieszkania (także w przeszłości) – ten warunek nie dotyczy osób/rodzin z trojgiem dzieci
 • kwota kredytu na zakup nieruchomości nie może być niższa niż 50% wartości mieszkania
 • minimalny okres kredytowania to 15 lat
 • cena mieszkania nie może przekroczyć wskaźnika określonego dla danej lokalizacji

Progi procentowe dofinansowania dla korzystających z MdM

 • 10 % do wkładu własnego dla osób samotnych i małżeństw bez dzieci
 • 15% dopłaty do wkładu własnego dla osób i małżeństw wychowujących co najmniej jedno dziecko
 • 20 % dopłaty do wkładu własnego dla osób i małżeństw wychowujących dwoje dzieci
 • ​30 % dopłaty do wkładu własnego dla osób i małżeństw wychowujących przynajmniej troje dzieci
 • dodatkowe 5 % na wcześniejszą przedterminową spłatę części kapitału kredytu dla osób, którym w ciągu 5 lat od dnia zakupu mieszkania urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie (lub kolejne) dziecko

Nieruchomości podlegające dofinansowaniu

 • nowe mieszkania i domy deweloperskie oraz mieszkania, kupowane na rynku wtórnym
 • powierzchnia mieszkania nie może być większa niż 75 mkw.,przy czym dopłata będzie liczona do 50 mkw. Różnica między maksymalną powierzchnią 50 mkw. a powierzchnią mieszkania nie będzie objęta dopłatą.
 • powierzchnia domu nie może być większa niż 100 mkw., przy czym dopłata będzie liczona do 50 mkw. Różnica między maksymalną powierzchnią 50 mkw. a powierzchnią domu nie będzie objęta dopłatą.
 • W przypadku nabywców wychowujących co najmniej troje dzieci zakup mieszkania lub domu od dewelopera może obejmować nieruchomość o powierzchni większej o 10 mkw., czyli mieszkanie do 85 kw. lub dom do 110 mkw. (dopłata obejmie maks. 65 mkw.)
 • cena mieszkania nie może być większa niż ustalany co kwartał wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia1 mkw. budynku

Limit cenowy określa tylko maksymalną cenę 1 mkw. nieruchomości, która uprawnia do skorzystania z dopłat. Do samego wyliczenia dopłaty używany jest inny wskaźnik - wartość średniego kosztu odtworzenia 1 mkw. budynku mieszkalnego (tzw. wskaźnik przeliczeniowy). Limity maksymalnej ceny 1 mkw. zależą od wartości wskaźnika przeliczeniowego ogłoszonej przez BGK. Ich poziom na danym obszarze wynosi:

 • 110% aktualnego wskaźnika przeliczeniowego - dla nieruchomości z rynku pierwotnego
 • 90% aktualnego wskaźnika przeliczeniowego - dla nieruchomości z rynku wtórnego

Limity cenowe dla poszczególnych miast i gmin są zmienne. BGK na swojej stronie internetowej publikuje co kwartał nowe limity cenowe określające maksymalną cenę mieszkania kwalifikującego się do dopłaty dla każdej z lokalizacji.

Poniżej przedstawiamy limity cen dla rynku pierwotnego i wtórnego w programie Mieszkanie dla Młodych w I kwartale 2017 r.

Cele nieobjęte dopłatami MdM

Program MdM jest wsparciem na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Beneficjenci nie otrzymają dofinansowania na inne cele mieszkaniowe, czyli np.:

 • zakup miejsca parkingowego przy nieruchomości
 • wykończenie wnętrza

Miejsce składania wniosków o kredyt w ramach programu MdM

Wnioski o kredyt z rządową dopłatą przyjmują banki, które podpisały odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

WYKAZ INSTYTUCJI KREDYTUJĄCYCH, PRZYJMUJĄCYCH WNIOSKI O FINANSOWE WSPARCIE

1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

2. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

3. Getin Noble Bank Spółka Akcyjna

4. Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna

5. Alior Bank Spółka Akcyjna

6. SGB-Bank Spółka Akcyjna

7. Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

8. Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna

9. Bank Millennium Spółka Akcyjna

10. Euro Bank Spółka Akcyjna

11. Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna

12. Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna

13. Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

14. Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna

Warunki zwrotu otrzymanego dofinansowania wkładu własnego

Nabywca zwraca do Funduszu Dopłat część uzyskanej kwoty finansowego wsparcia w przypadku, gdy w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy, ustanowienia lub przeniesienia własności kredytowanego mieszkania:

 • dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania
 • wynajął mieszkanie lub użyczył go innej osobie
 • dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania w sposób uniemożliwiający zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych
 • uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku
 • dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego.

Arleta Kaźmierska. 

 


czytaj także